Întrunirea SNFOR: Încurajaţi familia tradiţională!

În ziua de 4 octombrie, doam­nele creştin‑ortodoxe din Eparhia Dunării de Jos s‑au întâlnit, ca de obicei, în şedinţă lunară, în sala Protoieriei Galaţi. Au venit în număr mare să asculte o prelegere deosebit de interesantă, susţinută de Părintele  profesor Gabriel Mungiu, de la Seminarul Teologic Sf. Apostol Andrei, despre familia tradiţională. Tema se în­scrie în efortul declanşat şi susţinut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a sprijini forma de bază a societăţii româneşti, aşa cum ne‑au lăsat‑o strămoşii noştri, împotriva noilor tendinţe de destrămare a ei prin tot felul de motivaţii şi invenţii necreştineşti.

Prelegerea părintelui Gabriel Mungiu a fost extrem de edificatoare şi frumos transmisă auditoriului, aşa încât toată lumea a înţeles care sunt dezideratele acceptate de Biserică şi de morala noastră tradiţional româ­nească. Toate valorile familiei tradiţionale, care dăinuie de secole şi care ne definesc ca naţiune creştină, sunt valori cu care am crescut şi pe care le preţuim şi pe care trebuie să le transmitem mai departe copiilor noştri.

Adunarea doamnelor creştin‑ orto­doxe a fost binecuvântată de părintele Gabriel Pelin, un preot cu mult har duhovnicesc, care va însoţi de acum înainte fiecare întrunire de acest gen, înlocuindu‑l şi pomenindu‑l veşnic pe părintele Ionel Ostache, plecat la ceruri.

Doamna preşedintă Lucia Balint a ţinut un pilduitor discurs legat de tema dezbătută şi a anunţat programul întâlnirii viitoare, pe 1 noiembrie 2016, care va fi comemorarea poetului naţional George Coşbuc, la 150 de ani de la naştere.

Întrunirea s‑a încheiat cu un praz­nic de pomenire pentru cei plecaţi mai înainte la Domnul, oficiat de părintele Gabriel Pelin.

Violeta  Ionescu