La Protoieria Tecuci, campionate de şah şi fotbal

Programul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”  îmbracă, pe lângă forma tradiţională de catehizare a copiilor şi tinerilor elevi, şi alte forme de pregătire care ţin, de această dată,  de modalităţile de  educaţie cultural‑sportivă care se adresează trupului, minţii şi sufletului.

41_1
Şcolari iubitori de şah, la Tecuci

La protoieria Tecuci, vacanţa mare a fost un prilej de a‑i mobiliza şi antrena pe şcolari nu numai la activităţile duhovniceşti, ci şi la cele care vizează dezvoltarea amonioasă a copiilor şi tinerilor noştri. În acest scop a fost organizată cea de‑a V‑a ediţie a Campionatului de fotbal şi a doua ediţie a Campionatului de şah, la nivel de protoierie.

Iniţiativa a aparţinut profeso­rilor de sport şi educaţie fizică din câteva comune gălăţene care au primit sprijinul preoţilor din acele comunităţi, în nobilul scop de a‑i ajuta pe elevii aflaţi în vacanţă să‑şi petreacă timpul într‑un mod plăcut şi util şi să‑i ţină departe de ispitele internetului.  Astfel, au fost organizate echipe de fotbal şi competiţii pe parohii, în comunele: Cerţeşti, Blânzi, Movilenii de Sus,  Iveşti I şi în parohiile „Sfântul Gheorghe” şi „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Tecuci.

Echipele câştigătoare s‑au în­tâl­nit apoi la etapa de la nivelul protoieriei Tecuci.

„În vara care tocmai a trecut, am organizat la nivelul protoieriei al cincilea Campionat de fotbal, competiţie prin care am antrenat câteva sute de copii şi tineri din şcolile protoieriei Tecuci. Am organizat şi o competiţie de şah care a prins viaţă, mai întâi, la Lieşti, apoi şi în alte localităţi din apropierea Tecuciului, un motiv serios să încurajăm iubitorii acestui nobil sport, printr‑un campionat la nivelul protoieriei”, ne‑a spus părintele Gheorghe Joghiu, proto­iereu de Tecuci.

41_2
Echipa de fotbal din parohia „Adormirea Maicii Domnului“, Tecuci

Echipa care a învins la disciplina fotbal, la nivelul protoieriei Tecuci, este din parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Tecuci.

38 de iubitori de şah, în protoieria Tecuci

Cât despre campionatul de şah, recunoscut drept „sportul minţii”,  acesta s‑a aflat în al doilea an de organizare la nivelul protoieriei Tecuci şi a pus, la lucru, mintea şi răbdarea şcolarilor din comunele Gohor, Corod, Buceşti, Lieşti, Iveşti, Blânzi  şi din parohiile „Sfântul Ilie” şi „Sfântul Gheorghe”  Tecuci… În total au participat treizeci şi opt de copii şi tineri, iubitori ai acestui nobil sport care îi ajută să‑şi ordoneze mintea şi viaţa, să devină mai disciplinaţi, mai răbdători.

Cel mai bun şahist, care a găsit cele mai inspirate mutări la şah a fost George Spăsenie, elev în clasa a VII‑a, aparţinător parohiei Blânzi.

Pentru străduinţa lor, toţi elevii participanţi la programul sportiv au primit sucuri şi dulciuri şi şansa de a participa la o lecţie de istorie, pe gratis, la Muzeul de Istorie  „Teodor Cincu”  Tecuci.

Maria Stanciu

Foto: Arhiva protoieriei Tecuci