Părintele iconom stavrofor Alexandru Dumitru

Părintele   Alexandru  I.   Du­mi­tru s‑a născut în 4  mar­tie 1962, în comuna Jilavele,  raionul  Urzi­ceni, judeţul Ialomiţa.

42„Elev bun, cu comportări frumoase în societate, respectuos faţă de cei vârstnici, având ataşament faţă de Biserică şi vrednic de a se înscrie la examenul de admitere la Seminarul Teo­logic”, aşa îl caracteriza  preotul din satul Jilavele pe tânărul Alexandru Dumitru, în august 1980.

După absolvirea, în 1985, a Seminarului Teologic ‑ Bucureşti, tânărul a urmat cursurile Insti­tutului Teologic Universitar din Bucureşti, pe care l‑a absolvit în 1990, fiind licenţiat în vara aceluiaşi an.

În 18 iulie 1990, tânărul li­cen­ţiat primea binecuvânta­rea  de a ieşi din Arhiepiscopia Bucu­reştilor şi „a fi înfiat” de Ar­hiepiscopia Dunării de Jos, unde era şi soţia, care aştepta un prunc.

Este hirotonit diacon, iar din 1 septembrie 1990, este încadrat ca diacon la Catedrala Episcopală Galaţi şi imediat trecut pe postul de preot II. În paralel, a fost (din 3 septembrie 1990) funcţionar administrativ III, la Centrul Eparhial Galaţi. În 15 decembrie 1996, merge ca paroh la biserica „Buna Vestire”.

Din 1 ianuarie 1994, părintele Alexandru este promovat secretar eparhial la Episcopia Dunării de Jos, misiune pe care a îndeplinit‑o până în 1 decembrie 2000, când a fost numit inspector eparhial cu probleme de asistenţă socială în unităţile bugetare de stat. Din această slujire administrativă a fost eliberat, pe motive de sănătate, la 1 septembrie 2003, trecând cu funcţia de preot paroh la biserica „Buna Vestire” din Galaţi, unde a slujit până în 1 martie 2007.

De asemenea, a fost profesor la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, pe parcursul anului de învăţământ 1992‑1993, unde a predat disci­plinele: Tipic bisericesc, Drept bisericesc şi Administraţie paro­hială.

Datorită sănătăţii tot mai precare, această grijă, de paroh, a fost încredinţată părintelui Cătălin Titi Oprea, părintele Alexandru slujind în continuare ca preot slujitor.

Cei care s‑au bucurat de cu­vântul părintelui Alexandru l‑au văzut drept  „un bun gospodar, un slujitor  interesat de bunul mers pastoral şi filantropic şi preocupat de iniţierea unor lucrări de restaurare a bisericii”.

În ultimii ani ai vieţii, sănă­tatea tot mai şubredă l‑a purtat prin mai multe spitale din Galaţi şi Bucureşti. Din martie 2012, a fost internat la Institutul Clinic Fundeni, din Bucureşti, iar prin grija Înaltpreasfinţitului Părinte Casian şi acceptul Prea­fericitului Părinte Patriarh Da­niel, părintele Alexandru Du­mi­tru a slujit la biserica „Sfinţii Doctori  fără  de  Arginţi Cosma şi  Damian” din cadrul amintitului institut medical bucureştean. Şi în timp ce medicii de trup îi oblojeau rănile trupeşti, părintele Alexandru a dat nădejde, credinţă şi dragoste creştină celorlalţi colegi de suferinţă, internaţi în amintita clinică.

După o grea şi îndelungată sufe­rinţă, părintele Alexadru I. Dumitru s‑a stins, ca o lumânare. A adormit în Domnul în 29 iulie 2016. Este înmormântat în satul natal, Jilavele.

În ziua înmormântării, Înalt­prea­­sfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos a transmis în­do­­liatei familii a părintelui Alexandru  Dumitru  cuvânt de  mângâiere…

(M.S.)