Măsuri la nivelul Centrului eparhial pentru ajutorarea clericilor şi angajaţilor Arhiepiscopiei Dunării de Jos în vreme de criză economică

Hotărârea  Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de implementare, de către  fiecare Centru eparhial, a Programului pastoral şi social în vremuri de criză economică, a determinat Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial din data de 30 august 2010, să ia următoarele măsuri:

Această temă nu este nouă în lucrarea misionară a Eparhiei Dunării de Jos, după cum bogăţia şi sărăcia sunt realităţi sociale consemnate de istorie.

Încă din anul 2006, în Eparhia Dunării de Jos s-a aprofundat solidaritatea între comunităţile parohiale. Prin hotărârea Consiliului Eparhial, 36 de parohii aflate în dificultate economică, cu enoriaşi afectaţi de fenomenul şomajului şi de sărăcie, sunt susţinute financiar, misionar şi pastoral de tot atâtea parohii puternice economic şi cu enoriaşi jertfelnici şi darnici, în general din mediul urban. Proiectul continuă şi în prezent, cu un succes notabil.

În cadrul Sectorului Social-filantropic al Arhiepiscopiei, la nivelul Centrului eparhial, al protoieriilor şi al parohiilor, ritmic s-au organizat colecte pentru susţinerea unor preoţi sau cântăreţi bisericeşti aflaţi în impas financiar sau pentru rezolvarea unor probleme medicale, familiale, sociale, reclamate de enoriaşi din parohii aflate pe teritoriul judeţelor Galaţi şi Brăila. Totodată, Casa de Ajutor Reciproc pentru Cler şi Mireni din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos acordă lunar sprijin bănesc unor membri care se confruntă cu diverse probleme financiare sau medicale. La sărbătorile importante, din dispoziţia ÎPS Arhiepiscop Casian, Centrul eparhial şi protoieriile acordă sume semnificative pentru ajutorarea preoţilor pensionari şi a preoteselor văduve. Elevii seminarişti, studenţii teologi, masteranzii şi doctoranzii Arhiepiscopiei cu rezultate deosebite la studiu şi cu preocupări duhovniceşti, dar cu posibilităţi materiale reduse, primesc ajutor financiar din partea Centrului Arhiepiscopal, de la Fondul „Şcoli Teologice”, fondul „Filantropia” sau prin bursa academică „Arhiepiscopul Casian”.

Ca urmare a recentei hotărâri a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind înfiinţarea Fondului Pastoral Eparhial, în data de 30 august a.c., la Centrul eparhial au fost convocaţi pp cc. părinţi protoierei, în cadrul şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial, în contextul căreia s-a procedat mai întâi la stabilirea listei cu parohiile care, în vremuri de criză, trebuie susţinute de la Centrul eparhial sau protoierii, după caz. Pe protoierii situaţia este următoarea:

 • Protoieria Galaţi:

Satul Costi;
Movileni;

 • Protoieria Brăila:

Latinu;
Mărtăceşti;
Siliştea;
Pietroiu;

 • Protoieria Tecuci:

„Sf. Voievozi Noi”;
Podoleni;

 • Protoieria Covurlui:

Călmăţui;

 • Protoieria Tg. Bujor:

Cristeşti;
Găneşti;
Pleşa;
Puricani;
Rugineni;
Suceveni II;
Slivna;
Vădeni;

 • Protoieria Nicoreşti:

Dobrineşti;
Nărteşti;
Poşta Berheci;
Slobozia Corni;
Fântâni;

 • Protoieria Faurei:

Corbu Nou;
Sătuc;
Surdila Greci;
Filipeşti;
Olăneasca;
Ţepeş-Vodă;

 • Protoieria Însurăţei:

Berteştii de Jos;
Berteştii de Sus;
Radu Vodă;
Lacu Rezi.

Tot în cadrul şedinţei de naliză economică a eparhiei s-a aprobat, în mod excepţional, pe perioadă limitată, scutirea de contribuţie pentru comunităţile parohiale sub 100 de familii, accentuându-se faptul că, drept răspuns la acest act eparhial generos, preotul trebuie să intensifice în parohia ajutată slujirea liturgică, misionară şi socială.

Parohiile propuse pentru scutirea de dotaţii în 2010 sunt:

 • Protoieria Galaţi:

– Sf. „Dumitru”- Bădălan (30 fa-milii);
– Izvorul Tămăduirii (76 familii);

 • Protoieria Brăila:

– Albina (70 familii);
– Căldăruşa (50 familii);
– Comăneasca (78 familii);
– Cotu – Lung (66 familii);
– Găvani (40 familii);
– Gurguieţi (74 familii);
– Mărtăceşti (70 familii);
– Pietroiu (100 familii);
– Pitulaţi (94 familii);
– Sihleanu (83 familii);
– Voineşti (49 familii);

 • Protoieria Tecuci:

– Siliştea (80 familii);

 • Protoieria Covurlui:

– Nămoloasa Târg (96 familii);

 • Protoieria Tg. Bujor:

– Ciureşti Cărbuneşti (98 familii);
– Ciureşti Săuleşti (66 familii);
– Comăneşti (85 familii);
– Cruceanu (95 familii);
– Ghingheşti (98 familii);
– Grăpeni (87 familii);
– Lunca (80 familii);
– Onciu (17 familii);
– Pochişcani (47 familii);
– Prodăneşti (55 familii);
– Pupezeni (96 familii);
– Puricani (85 familii);
– Zărneşti (100 familii);

 • Protoieria Nicoreşti:

– Coasta Lupei (92 familii);
– Cosiţeni (67 familii);
– Gârbovăţ (85 familii);
– Lieşti  Priponeşti (70 familii);
– Sârbi (47 familii);
– Serdaru (66 familii);
– Ţicău (50 familii);

 • Protoieria Făurei:

– Ariciu (60 familii);
– Berlescu (95 familii);
– Custura (56 familii);
– Corbu Vechi (54 familii);
– Făurei Sat (96 familii);
– Lişcoteanca (98 familii);
– Maraloiu (102 familii);
– Pribeagu (36 familii);

 • Protoieria Însurăţei:

– Florica (98 familii);
– Frecăţei (90 familii);
– Odăieni (70 familii);
– Polizeşti (75 familii).

De asemenea, s-au luat şi măsuri privind ajutorarea cântăreţilor bisericeşti. S-a procedat mai întâi la întocmirea unei liste, pe protoierii, cu acei cântăreţi bisericeşti ale căror venituri se află sub 600 lei. S-au identificat şi alte forme de ajutorare a cântăreţilor: cei care au absolvit studii teologice superioare să predea ora de Religie. Cei foarte harnici să aibă posibilitatea completării unor venituri prin lucrarea sesiei parohiale, cei aflaţi în mare impas financiar vor fi nominalizaţi pentru a primi ajutor social, din fondurile constituite la nivelul Protoieriei şi respectiv al Centrului Eparhial.

Conform hotărârii Sfântului Sinod sus-amintite, la nivel de Centru Eparhial, protoierii şi parohii se va spori grija pentru ca, prin cele 36 de centre sociale ale Arhiepiscopiei, zilnic, sute de persoane să fie hrănite, tratate, consiliate. Ajutorarea credincioşilor se va face cu recomandarea preotului paroh şi cu aprobarea Centrului Eparhial. Menţionăm că 120 de copii din cele două centre sociale, Aşezământul Social-Filantropic „Sf. Vasile cel Mare” şi „Sf. Spiridon” din Galaţi, beneficiază de servicii de educaţie, consiliere psihologică şi de hrană, 50 de bătrâni din cadrul Centrului multifuncţional de Servicii sociale de la Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” din Galaţi beneficiază de servicii sociale şi medicale, grădiniţele parohiale „Familia” din Brăila şi Ireasca, jud. Galaţi, îşi vor deschide porţile pentru cei aprox. 70 de copii care vor începe în aşezămintele bisericeşti noul an şcolar, cele cinci cabinete medicale care au asigurat până în momentul de faţă la 2.438 de persoane servicii medicale prin personal calificat, se adaugă serviciile de fizioterapie gratuite pentru credincioşii din parohii în cadrul Aşezământului „Sf. Pantelimon”- Brăila, cele 22 de cantine sociale asigură servicii sociale de hrană unui număr de 1085 de persoane aflate la limita subzistenţei. La nivelul întregii eparhii, în primele şase luni ale anului, numărul persoanelor care au beneficiat de servicii sociale la nivel de parohie, conform Condicii Milei Creştine, precum şi din cadrul centrelor sociale, prin intermediul asistenţilor, lucrătorilor şi angajaţilor din sistemul de asistenţă socială, precum şi al preoţilor de caritate, se ridică la 33. 556.

Se cuvine a se aduce mulţumiri pp. cc. preoţi, membrilor consiliilor şi comitetelor parohiale pentru implicarea în lucrarea socială a Arhiepiscopiei, pentru râvna şi laborioasa activitate filantropică menite să ajute la redresarea unor familii sau persoane, într-o perioadă dificilă economic şi spiritual. Orice persoană fizică, fundaţie, asociaţie sau societate comercială care dispune de posibilităţi şi doreşte să ajute sau să conlucreze în această nobilă şi jertfelnică activitate socială este chemată să se implice alături de Arhiepiscopia Dunării de Jos în lucrarea de ajutorare a aproapelui.

Secretariatul eparhial