Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect care devine realitate

În data de 2 iulie, în ziua prăznuirii Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti. La slujbă au fost prezenţi şi membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, dar şi sute de credincioşi.

La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru Sfânta Liturghie săvârşită întru „pomenirea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, apărător neînfricat al credinţei, al patriei străbune şi mare ctitor de locaşuri sfinte” şi a anunţat încheierea concursului de selectare a proiectantului noii Catedrale Patriarhale: „Aducem la cunoştinţă o bucurie mare, aceea că s-a încheiat concursul de selectare a proiectantului pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Au fost şapte societăţi de proiectare, trei din Bucureşti şi patru din provincie, adică din Bacău, Iaşi, Suceava şi din Arad. Aceste firme au prezentat documentaţia scrisă şi cea desenată, alături de câte o machetă în concursul pentru selectarea proiectantului ce va proiecta toate etapele necesare pentru construirea noii Catedrale Patriarhale”.

Macheta catedralei
Macheta catedralei

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare finală a proiectelor viitoarei Catedrale Patriarhale a fost formată din ierarhi cu experienţă în construirea de catedrale, dar şi specialişti ai Sectorului Monumente şi Construcţii bisericeşti, după cum a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române: „În seara zilei de prăznuire a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, marţi, 29 iunie, au început să vină la Patriarhie ierarhii, membri ai Sfântului Sinod, cu experienţă în construirea de catedrale şi membri ai comisiei de evaluare finală. Aceştia au fost: Înaltpreasfinţitul Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, care a început construirea Catedralei din Caransebeş, fiind şi profesor de liturgică, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a construit o Catedrală nouă şi frumoasă la Brăila, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a iniţiat şi supravegheat construirea unei noi Catedrale pe care am sfinţit-o deja în luna decembrie a anului 2008. Desigur, a fost prezent şi Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Epis-cop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, care supraveghează lucrările de finalizare a construirii celei mai mari catedrale din ţară la ora actuală, cu o lungime de 87 de metri, Catedrala cu hramurile «Înălţarea Domnului» şi «Sfântul Ştefan cel Mare» de la Bacău.

Aceşti ierarhi, împreună cu cei doi episcopi vicari patriarhali de la Bucu-reşti, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul şi Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul şi cu specialiştii noştri de la Sectorul Monumente şi Construcţii bisericeşti, au format juriul la care s-a mai adăugat şi domnul Goiciu care a fost mai mulţi ani membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştilor”.

Stabilirea şi premierea câştigătorului

Palatul Patriarhiei din Bucureşti: Acordarea avizului pentru începerea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului
Palatul Patriarhiei din Bucureşti: Acordarea avizului pentru începerea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului

Patriarhul României a evidenţiat faptul că juriul, Comisia de evaluare finală, a analizat rapoartele subcomisiilor de specialitate, iar în urma calculelor de totalizare a punctajelor obţinute de la subcomisiile de specialitate, a stabilit ordinea ierarhică a punctajelor obţinute şi a declarat câştigător al întregului concurs firma S.C. VANEL EXIM SRL, Bacău: „Juriul, în ziua de 30 iunie, de sărbătoarea Soborului Sfinţilor Apostoli, a ascultat rapoartele subcomisiilor de specialitate şi anume: comisii tehnice de specialitate privind structura de rezistenţă, instalaţiile, arhitectura şi evaluarea financiară a viitorului proiect al Catedralei Patriarhale. Am ascultat raportul de evaluare al fiecăreia dintre cele patru comisii formate din specialişti, recunoscuţi în toată ţara, din Bucureşti şi din diferite provincii ale României. Clasamentul pe care aceşti specialişti l-au făcut a fost realizat, pentru fiecare participant la concurs, ţinând seama de punctajul acordat acestor concurenţi.

În ziua următoare, pe data de 1 iulie, de ziua Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuţi şi a Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, Comisia de evaluare finală a continuat lucrările, examinând în ce măsură participanţii la concurs au respectat caietul de sarcini şi macheta cu tema propusă de către Patriarhia Română. În urma calculelor de totalizare a punctajelor obţinute de la subcomisiile de specialitate, juriul a stabilit ordinea ierarhică a punctajelor obţinute şi a declarat câştigător al întregului concurs firma S.C. Vanel Exim SRL, Bacău, urmată de o firmă din Bucureşti, WEST GROUP ARHITECTURE. Aşadar, au alternat firme din Bucureşti cu firme din provincie, dar s-a distins în mod deosebit Societatea de proiectare VANEL EXIM din Bacău care, desigur, se află în plin proces de construire a noii Catedrale din Bacău. S-a văzut şi o bună cooperare între firmele din provincie şi cele din Bucureşti, dar şi între experţii din Bucureşti şi cei din provincie în ceea ce priveşte evaluarea pe subcomisii, adică structură de rezistenţă, pentru aceasta primindu-se un punctaj, pentru modul în care proiectantul a prevăzut instalaţiile şi armonizarea lor în contextul construcţiei un alt punctaj, pentru arhitectură un alt punctaj şi modul de evaluare a costului integral al Catedralei, de asemenea, alt punctaj”.

Rugăciune de mulţumire, pentru ajutorul lui Dumnezeu

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru ajutorul primit exprimându-şi speranţa ca în toamna aceasta să înceapă lucrările de construire a noii Catedrale Patriarhale: „Am dorit să facem această precizare şi să anunţăm acest eveniment după ce am înălţat rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care ni l-a dat până acum în cele trei simpozioane consultative din anii 2008 şi 2009 ca pregătire pentru tema de proiectare şi să cerem ajutorul lui Dumnezeu şi în continuare pentru lucrările care urmează. Pe baza documentaţiei oferite de firma câştigătoare a concursului ce poate încheia contractul cu Patriarhia Română pentru proiectarea viitoarei Catedrale, vom cere autorizaţia de construcţie, după care urmează faza de construcţie propriu-zisă. Sperăm ca în toamna aceasta să începem lucrările de construire a noii Catedrale Patriarhale. Această lucrare sfântă a concursului de selectare a proiectantului a coincis cu aceste sărbători: Sărbătoarea „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”, Sărbătoarea „Sfântului Leontie de la Rădăuţi”, duhovnicul Sfântului Daniil Sihastru şi Sărbătoarea „Sfântului Voievod Ştefan cel Mare” care a fost mare ctitor de lăcaşuri sfinte. Vedem că ne ajută sfinţii lui Dumnezeu să construim o Biserică lui Hristos şi Sfântului Apostol Andrei, căci va avea hramul „Înălţarea Domnului” şi „Sfântul Apostol Andrei Ocrotitorul României”.

Precizări privind construirea Catedralei

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mulţumit tuturor celor care şi-au oferit ajutorul pentru ridicarea noii Catedrale şi a prezentat modalitatea finanţării acestui proiect: „În acelaşi timp să mulţumim tuturor celor care până acum ne-au ajutat şi desigur, aşteptăm şi ajutorul celorlalţi care pot să îl dea. Biserica nu cere bani de la Guvern în perioada aceasta de criză, ci se va împrumuta la una sau mai multe bănci şi în timp ce primim bani de la sponsori, de la donatori şi de la iubiţii noştri credincioşi, ne plătim ratele la bancă şi dobânzile. Dacă adunăm mai înainte suma de bani necesară, nu mai cerem aşa mulţi bani de la bancă, dar dacă nu avem suficienţi, ne împrumutăm de la bancă atât cât este nevoie”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai spus referitor la noua Catedrală: „Construirea Catedralei este semn de întoarcere a noastră către Dumnezeu, un semn de comuniune între românii din ţară şi cei din străinătate şi un semn de comuniune frăţească între ctitorii de Biserici din toate veacurile, începând din primul secol al erei creştine până astăzi. Este vorba de o construcţie simbol, nu de o construcţie comercială, nu e vorba de un magazin universal şi nici de un local de cultură laică seculară, ci este vorba de un simbol al sufletului românesc în rugăciune, căci noi prin rugăciune ne înălţăm în demnitate. Aşadar, această etapă foarte importantă a proiectării Catedralei cele noi s-a realizat cu ajutorul lui Dumnezeu şi al Sfinţilor Lui, cu ajutorul Maicii Domnului pe care o cinstim în mod deosebit astăzi pentru punerea în raclă a veşmântului ei din Biserica Vlahernelor, o Biserică a vlahilor care mergeau la Constantino-pol. Deci, cu ajutorul Sfinţilor se zideşte Biserica şi cea din inimi şi cea din zid. Mai întâi zidim Biserica în sufletele noastre prin unirea cu Hristos, Capul Bisericii, prin rugăciune şi în Sfânta Împărtăşanie şi în faptele bune. Apoi, zidim biserici de zid pe care deja le-am construit duhovniceşte în sufletele noastre şi dacă facem loc în sufletul nostru Catedralei celei noi care ne reprezintă pe noi în stare de rugăciune, de comuniune şi de unitate, atunci vom avea mare bucurie în suflet şi vom avea multă dărnicie şi ne vom asemăna cu Dumnezeu cel mult milostiv”.

La finalul cuvântului Său, Preafericirea Sa şi-a exprimat dorinţa ca în trei ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, Catedrala să fie zidită şi să fie sfinţită: „Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simţim şi bucuria Învierii când intrăm în Biserica Sfintei Cruci şi să simţim bucuria de a fi chemat de Hristos, cu mâinile noastre să facem o biserică spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. O biserică ce va dura cu ajutorul lui Dumnezeu sute de ani, dar totdeauna se va aminti cine a făcut-o, cine sunt fericiţii şi pururi pomeniţii ctitori. Oamenii care se aflau în nevoi şi necazuri, în sărăcie şi în suferinţă, aceştia ca semn de speranţă şi semn de biruinţă asupra răutăţilor au zidit Biserica lui Hristos cel Înălţat la Ceruri, ocrotită şi de Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la Apostolat, ocrotitorul României. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca peste trei ani să vedem biserica construită şi acoperită. Aceasta este dorinţa noastră ca în trei ani să fie zidită şi să fie sfinţită, urmând ca peste alţi doi sau trei ani să vedem şi pictura şi mobilierul, iar pictura să fie sfinţită. Dar târnosirea Catedralei celei noi este prevăzută, cu ajutorul lui Dumnezeu, să aibă loc în anul 2013, iar în anul 2015 şi sfinţirea picturii”.

Binecuvântarea începerii lucrărilor pentru Catedrală

3 septembrie 2010: Binecuvântarea lucrărilor de construcţie a Catedralei
3 septembrie 2010: Binecuvântarea lucrărilor de construcţie a Catedralei

În data de 3 septembrie ac., Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a binecuvântat începerea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului. Evenimentul s-a desfăşurat pe locul unde va fi ridicat edificiul, în apropiere de Casa Poporului.

La ceremonie au participat membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti, membrii Consiliului Naţional Bisericesc, oameni de cultură, reprezentanţi ai autorităţilor şi mai mulţi credincioşi.

La final Patriarhul României a ţinut un cuvânt prin care a subliniat importanţa construirii Catedralei Mântuirii Neamului: „Avem un moment sfânt astăzi, şi anume, după ce am primit autorizaţia de construcţie a noii catedrale numite «Catedrala Mântuirii Neamului» am adus rugăciune de mulţumire şi cerere în acelaşi timp lui Dumnezeu, Preasfintei Treimi pentru începutul organizării şantierului, început care se şi vede aici şi pentru lucrările propriu-zise de construcţie care vor începe după selectarea firmei care va construi catedrala. Acest moment coincide cu un alt moment foarte important în viaţa Bisericii noastre şi anume constituirea Noii Adunări Naţionale Bisericeşti după ce s-au constituit Adunările eparhiale în diferite eparhii. Deci, avem aici prezenţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi membrii clerici şi mireni din Adunarea Naţională Bisericească. Am dorit ca acest pelerinaj la locul unde va fi construită Catedrala Mântuirii Neamului să fie unul simbolic care înseamnă un moment de încurajare, dar şi un moment de angajare a noastră spirituală şi, sigur, materială pentru a duce la bun sfârşit aceste lucrări care vor începe în curând”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că, în această perioadă grea, construcţia unei biserici este un semn de speranţă, şi a evidenţiat faptul că, în trecut, cele mai frumoase mănăstiri şi biserici au fost construite în vremuri în care ţara a fost greu încercată: „Noi, în timpul acestei perioade care pare o perioadă de încercare, de criză economică, trebuie să aducem semne de speranţă. Construirea unei biserici este un semn de speranţă, este un semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru că am supravieţuit încercărilor şi o rugăciune de cerere către Dumnezeu să ne ajute să trecem prin greutăţi astfel încât situaţia de astăzi seamănă cu toate situaţiile din istorie când au fost construite cele mai frumoase mănăstiri şi biserici. (…)

Noi ne punem nădejdea în Dumnezeu şi când ne merge bine şi când trecem prin greutăţi”.

www.basilica.ro