Scurtă evaluare a programelor pentru tineret

Ora de Religie a fost şi este o oră diferită de toate celelalte discipli­ne studiate în Şcoala Românească: dinamică, vie, reală, cu apli­cabilitate practică, adresâdu‑se părţii sufleteşti din om, parte ignorată în trecut, dar şi în prezent. Tocmai acestei provocări strict materialiste într‑o lume liberă, Biserica, prin ora de Religie şi programele extraşcolare, oferă punctul de reper, „Piatra din capătul unghiului”, pentru a echilibra această societate desta­bilizată. Profesorul de Religie, prin cadrul legal pus la dispoziţie ‑ ora  de Religie ‑ se adresează tuturor elevilor, care uneori nu au educaţie religioasă în familie, informaţii sau  nici măcar dorinţa de a cunoaşte; şi totuşi au ales această oră. Păstrarea ei în acest context depinde de răspunsul anticipativ şi întâmpinarea Bisericii, de „bucătărie metodică” a profesorului de la clasă, de implicarea voluntară a elevilor şi de propunerile de proiecte şi acţiuni.

20
Preoți, profesori și părinți, participanți la constituirea APOR Galaţi

Programele dedicate tinerilor din cadrul Eparhiei, fie că sunt naţionale, fie locale, răspund nevoilor şi trebuinţelor imediate ale elevilor, ca exemplu amintim programul „Alege Şcoala”, un program na­ţional, în care Eparhia s‑a implicat cu rezultate deosebite, de asemenea prin parteneriatele Şcoală‑Biserică, încheiate la nivel local în toate parohiile, fiind implementate diverse proiecte care susţin şi performanţa (premierea olimpicilor, a şefilor de promoţie, etc.), dar şi proiecte sociale de continuare a studiilor copiilor prin diverse forme‑financiare, mate­­riale.

De asemenea, prin pro­gra­mul „Hristos împărtăşit co­pii­lor” s‑a oferit cadrul spiritual de aprofundare a trăirii creştine, iar prin programele lansate de Patriarhia Ro­mână ‑ „Crezul meu”, „Copilul învaţă iubirea lui Hristos”, „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” s‑au deschis porţile spre cunoaşterea propriei credinţe şi a valorilor ei. Pentru evidenţierea diferitelor evenimente creştine,  dar şi în scopul unirii în sobor a tinerilor sunt organizate pelerinaje, cum sunt cele de Rusalii la Buciumeni, în cinstea Sfintei Treimi, de Florii şi de Ziua Eroilor, concursul prilejuit de Sfântul Nicolae – ocrotitorul oraşului Brăila.

Copiii au nevoie de Dumnezeu, fie că sunt conştienţi ori nu. De aceea, păstrarea şi diversificarea căilor de comunicare cu ei sunt absolut necesare, traducând în limbajul lor mesajul Evangheliei vom putea asigura spaţiul echilibrat, înţelegător  şi înţelept specific Bisericii noastre, atât de necesar astăzi.

Prof. Ionica Iconaru, Brăila