Şcoala din tinda bisericii

21
Tinerii din Galați și Brăila, premianți ai proiectului „Biserica şi şcoala din sufletul meu“

Anul 2016, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bi­sericii Ortodoxe Ro­mâne, stă sub semnul preocupării Bisericii, privind misiunea sa de a‑i antrena pe tineri în activită­ţile specifice vârstei lor, pentru a contri­bui astfel la echilibrul social pe care Biserica noastră Ortodoxă îl poate oferi societăţii româneşti. Situată ca vârstă imediat după adolescenţă, tinereţea se caracterizează prin en­tuziasm, nevoie de împlinire, simţul dreptăţii, empatie, spirit de sacrificiu, toate manifestând o dorinţă de schimbare, de  înnoire a lumii.

Din această cauză, proiectele tinerilor sunt binevenite în tot ce ţine de actualizare şi adaptare  a viului social împotriva osificărilor structurilor sociale prin cutume şi încorsetări date de funcţionarism şi rutină. Însă, având în vedere că tinerii nu au ca experienţă de viaţă decât copilăria, lipsindu‑le deci înţelepciunea bătrâneţii, este nevoie ca spiritul lor să se deschidă revelaţiei dumnezeieşti, care de la începutul lumii s‑a realizat şi prin copii şi tineri, atât în Vechiul Testament, în Noul Testament, cât şi în cele două milenii de viaţă a Bisericii.

Datorită acestui fapt, în Calen­darul creştin sunt menţionaţi mulţi copii şi tineri din rândul sfinţilor mucenici, cuvioşi, teologhisitori şi mărturisitori. Manifestarea Proniei dumnezeieşti în Biserică a făcut ca lipsa experienţei de viaţă a tinerilor să fie depăşită calitativ, prin implicarea lor în continuitatea istorică a planului dumnezeiesc de mântuire a lumii, astfel încât şi astăzi ei pot participa la dinamica  Revelaţiei dumnezeieşti, fără a mai fi ameninţaţi de derapajele produse de egocentrism şi de lipsa experienţei de viaţă.

22
Concursul Naţional „Biserica şi Şcoala din sufletul meu“, Galaţi – 2016

Pornind de la aceste deziderate, în Arhiepiscopia Dunării de Jos s‑au desfăşurat – în primul se­mes­tru al acestui an – nenumărate pro­grame de educare a tineretului cu­prinzând activităţi liturgi­ce, ştiin­ţifice, catehetic‑educaţionale, cultu­­ral‑educative, artistice, creative, spor­tive, turistice şi recreative.

Pe plan catehetic‑educaţional, cel mai important proiect s‑a înscris în programul naţional catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, fiind intitulat „Biserica şi Şcoala din su­fletul meu”, manifestare care a reunit 1145 de elevi şi pentru care au fost implicaţi profesorii de Religie, plus alte cadre didactice din 109 unităţi de învăţământ, care au conlucrat cu preoţii din 98 de parohii.

În urma evaluării participanţilor la concurs au fost evidenţiaţi urmă­torii elevi:

  1. Secţiunea literară:

– Locul I, Florina Nedelcu, parohia „Pechea II”, protopopiatul Covurlui, clasa a XI‑a, Liceul Teh­nologic „Costache Conachi” din localitatea Pechea, jud. Galaţi, preot coordonator ‑ pc. pr. Bogdan Istrate;

–  Locul II, Oana Mungiu,  pa­ro­hia Viziru de Jos, protopopiatul În­surăţei, clasa a XII‑a, Colegiul Na­ţional „Costache Negri”, muni­cipiul Galaţi, preot coordonator – pc. pr. Sică Simeon Bănică;

– Locul III, Andreea Radovici, parohia Buceşti, protopopiatul Te­­cuci,  clasa a VIII‑a, Şcoala Gim­na­­zială „Negoiţă Dănăilă”, loc. Buceşti,  jud. Galaţi, preot coor­donator  –  pc. pr. Lucian Spătariu

  1. Secţiunea artistică:

– Locul I, Maria Andronoiu, parohia „Sfinţii Arhangheli”, Bră­ila, clasa a VI‑a, Liceul de Artă „Haricleea Darclee”, municipiul Brăila, preot coordonator – prea cucernicul părinte Victor Ţugui;

23_1
Sfânta Liturghie arhierească, Viziru de Jos – august 2016

– Locul II, Alexandra Trifan, parohia Umbrăreşti Deal, proto­po­piatul Tecuci, clasa a VII‑a, Şcoa­la Gimnazială „Sfântul Stelian”, loc. Umbrăreşti, jud. Galaţi, preot coordonator ‑ pc. pr. Ioan Căşu­neanu;

– Locul III, Adriana Dajbog, parohia Moscu, protopopiatul Tg. Bujor, clasa a X‑a, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, municipiul Galaţi, preot coordonator – pc. pr. Aurel Iordache.

  1. Secţiunea multimedia

– Locul I, Andreea Chiriţă, parohia „Sf. Mc. Dimitrie”‑  Galaţi, protopopiatul Galaţi,clasa a IV‑a, Şcoala Gimnazială nr. 34, municipiul Galaţi, preot coordonator ‑ pc. părinte Gelu Aron, secretar eparhial;

– Locul II, Diana Paţilea, paro­hia ”Pechea II”, protopopiatul Co­vurlui, clasa a VI‑a, Liceul Tehnologic „Costache Conachi”, loc. Pechea, jud. Galaţi, preot coordonator ‑ pc. pr. Bogdan Istrate;

– Locul III, Nicoleta Miron Boşneagă, parohia Moscu, proto­popiatul Tg. Bujor, clasa a X‑a, Li­ceul „Eremia Grigorescu”, oraş Tg. Bujor,  jud. Galaţi,  preot  coordonator –  pc. pr. Aurel Iordache.

În 18 mai, anul Domnului 2016, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, a avut loc festivitatea de premiere. Alături de binecuvântări arhiereşti, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a oferit copiilor clasaţi pe primele trei locuri, la cele trei secţiuni ale concursului, diplome şi premii, constând în bani şi cărţi de spiritualitate ortodoxă.

23_2
Tabăra de la Viziru de Jos – august, 2016

Copiii care au ocupat prima treaptă a podiumului, la etapa pe eparhie – de la fiecare secţiune a concursului – au primit diplome şi premii din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care le‑a înmânat la festivităţile prilejuite de sărbătorirea hramului Catedralei Patriarhale din Bucureşti ‑ Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Având în vedere importanţa tinerilor în viaţa eclesială atât pentru prezent, cât şi pentru viitor, dar şi tendinţa marketing‑ului de a‑i transforma în piaţă pentru promovarea şi comercializarea pro­­duselor de orice tip, chiar şi dău­nătoare, Biserica acordă astăzi o importanţă deosebită implicării tinerilor în programele sectoarelor de activitate bisericească, prin care pot fi apăraţi de influenţa distructivă a postmodernismului.

De două milenii, s‑a dovedit că educţia  religioasă  din tinda Bise­ricii lui Hristos nu a vătămat sănă­tatea nimănui. Dimpotrivă!

Cu Hristos pe cale, am ieşit la lumină din tenebrele şi hăţişurile ideologiilor, curentelor şi mentali­tăţilor secu­larizate.

Pr. ic. st. Simeon Sică Bănică, Parohia Viziru de Jos

 ***

 The School from the Doors of the Church

The article relates on the rewarding results of some young people from the Arch­diocese of Lower Danube who were involved – in the first se­mester of this year – in cultural- cate­chetical activities within the National Contest of spiritual pro­jects “The Church and the School in my Soul” as a part of the National Program “Christ for all children”.

The competition enlisted in the range of manifestations organised in 2016 – “The Numinous Year of the Religious Education for the Chris­tian-Orthodox Young People” and „The Memorial Year of Saint Hierarch Martyr Antim Ivireanul and the Ecclesiastic Printers in the Romanian Patriarchy” and it was addressed to children. 1145 pupils from Galati and Braila were prepared in all stages of the competition by the Religion teachers and other teaching staff from 109 educational centres and the priests from 98 orthodox parishes.

In the Archdiocese of Lower Danube, the actions which in­volved children and young people included liturgical, scientific, ca­te­chetical, cultural‑educational, ar­tistic, creative, sportive, touristic and free time activities. After the evaluation of the results, on each section, there were recorded the following results:

At the literary section, the 1st prize was achieved by Florina Nedelcu, from the Parish  Pechea II, Co­vurlui archpriestship, a student in the 10th grade at “Costache Conachi” Technological High School in Pechea, Galati county (coor­dinator: priest Bogdan Istrate)

At the artistic section, the 1st prize was achieved by Maria Andronoiu from the Parish “Saints Archangels”, Braila city, a student in the 6th grade at “Haricleea Darclee” Art High School in Braila city (coordinator: priest Victor Ţugui).

At the multimedia section, the 1st prize was achieved by Andreea Chirita from the Parish “Saint Great Martyr Demetrios”– Galati city, a student in the 4th grade at 34 Gym­nasium School in Galati (coordinator: priest Gelu Aron).

On 18th of May, at The History, Culture and Christian Spirituality Museum of Lower Danube the win­ners were awarded their prizes at the festivity. His Eminence Casian, Archbishop of Lower Danube of­fered the children on the first three positions of the three sections diplomas and prizes consisting of money and books about the Orthodox spiri­tuality. All of them received diplomas and awards from His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, when celebrating the spiritual protectors  of  the Patriarchal Cathedral in Bucharest – Saints Constantin and Elena on 21st of May, 2016.