Prima promoţie de masteranzi a Departamentului Teologic din Galaţi

Dragostea de învăţătură şi iubirea de Dumnezeu

Promoţiile 2010 ale Departamentului Teologic din Galaţi
Promoţiile 2010 ale Departamentului Teologic din Galaţi

Încheierea unui ciclu de învăţământ universitar este întotdeauna prilej de bilanţ şi de mare bucurie.

Anul acesta, la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a absolvit prima promoţie de studenţi masteranzi în domeniul Teologie, Specialitatea ,,Istorie şi Spiritualitate Filocalică”.

Uniţi sub semnul dragostei de învăţătură şi al iubirii de Dumnezeu, sub îndrumarea ÎPS prof. univ. dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos şi a preoţilor profesori, studenţii masteranzi au participat, în cei doi ani de studiu, la numeroase activităţi didactice şi manifestări ştiinţifice, în cadrul cărora au prezentat rezultatele activităţii de cercetare în domeniile: Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Universale, Patristică şi Postpatristică, Spiritualitate Filocalică şi Bioetică creştină.

Ca moment de bilanţ a fost aleasă ziua de 22 iunie a.c., zi de prăznuire a Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti.

Cu această ocazie, studenţii s-au reunit în cursul dimineţii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, unde au participat la Sfânta Liturghie. A urmat apoi întâlnirea cu ierarhul Dunării de Jos, care a reiterat principalele obiective ce au stat în atenţia studenţilor masteranzi în perioada celor doi ani de studiu, şi a adresat îndemnul de intensificare a pregătirii teologice, evidenţiind necesitatea activităţii de cercetare în domeniul teologiei pastorale şi didactice. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a reamintit o serie de direcţii de cercetare susţinute cu numeroase exemple din Istoria Bisericii Uni-versale, Dogmatică şi Spiritualitate Ortodoxă.

După masa frăţească, împărţiţi pe grupuri de lucru, studenţii masteranzi au participat la analiza stadiului de realizare a lucrărilor de disertaţie. În acest context, preoţii profesori, îndrumători ai lucrărilor, au făcut o serie de recomandări privind finalizarea şi modul de prezentare a acestora.

„Gaudeamus Igitur”

Momentul cel mai emoţionant al zilei l-a constituit participarea la cursul festiv. Ca un simbol al unităţii Bisericii cu Şcoala, acţiunea a început cu binecuvântarea dată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian cadrelor didactice, absol-venţilor masteranzi şi celor ai specializării Teologie Didactică şi părinţilor acestora, participanţi la slujba de Vecernie, în Catedrala Arhiepiscopală şi s-a continuat în unul dintre amfiteatrele universităţii.

Într-o atmosferă de sărbătoare, ceremonia a fost deschisă de corul „Theologos” al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, ale cărui cântări psaltice au umplut de bucurie sufletul participanţilor.
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos a evidenţiat în cuvântul său marea lucrare săvârşită de Sfântul

Grigorie Dascălul, care, prin traducerea unor cărţi de cult, a unor opere ale Sfinţilor Părinţi şi, în mod deosebit, prin traducerea Vieţilor Sfinţilor prin care „a făcut ca sfinţii să vorbească româneşte”.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a adresat felicitări absolvenţilor şi i-a îndemnat ca în activitatea lor liturgică, didactică, misionar-pastorală şi fi-lantropică să-l aibă drept pildă pe „Vlădica Grigorie” a cărui lampă de rugăciune o stingeau, de fiecare dată, doar razele dimineţii.

Participanţi la festivitate, rectorul Universităţii „Dunărea de Jos”, prof. dr. ing. Viorel Mânzu, şi decanul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, conf. dr. Ivan Ivlampie, au prezentat, în cuvântul lor, aspecte ale vieţii universitare şi au adresat cadrelor didactice şi absolvenţilor mulţumiri pentru sârguinţa manifestată în pregătirea profesională şi pentru contribuţia adusă la creşterea prestigiului universităţii, felicitându-i pentru absolvirea cursurilor, dorindu-le împliniri depline şi realizări frumoase atât în activitatea profesională, cât şi în viaţa personală.

Cu glasul plin de emoţie au luat cuvântul absolvenţii celor două promoţii uniţi prin dragostea de învăţătură şi iubirea de Dumnezeu.

Ei au marcat cu lacrimi amintirea unor momente din perioada studenţiei şi tot cu lacrimi au trăit momentul despărţirii de profesori şi colegi, purtaţi de versurile poetului Lucian Blaga:

„Ne-om aminti cândva târziu,
de-această întâmplare simplă,
De-această bancă unde stăm,
tâmplă fierbinte lângă tâmplă,
De pe stamine de alun,
din plopii albi se cerne jarul,
Orice-nceput se vrea fecund,
Risipei se dedă florarul”.

În încheiere, amfiteatrul a răsunat de glasul absolvenţilor, intonând binecunoscutul imn al Almei Mater, „Gaudeamus Igitur”, ca un ecou al cântărilor psaltice care au deschis ceremonia cursului festiv.

Depunerea disertaţiilor şi a jurământului teologic

IMG_0764
Depunerea jurământului în Catedrala Arhiepiscopală

La o săptămână după festivitatea de încheiere a cursurilor universitare, a avut loc examenul de absolvire a primei promoţii de masteranzi în domeniul Teologie, Specialitatea Istorie şi Spiritualitate Filocalică din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Astfel, în dimineaţa zilei de 2 iulie 2010, absolvenţii masteranzi au participat la Sfânta Liturghie oficiată de pc pr. dr. Lucian Petroaia, consilier eparhial pentru învăţământ şi tineret şi pc pr. conf. univ. dr. Ionel Ene, directorul Departamentului Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, însoţiţi de soborul de preoţi masteranzi, în prezenţa chiriarhului Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Casian.

În predica susţinută la sfârşitul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a rememorat personalitatea istorică şi religioasă a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare a cărui prăznuire s-a făcut în cadrul Sfintei Liturghii. Cu acest prilej, au fost evidenţiate calităţile Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, care a intrat în conştiinţa neamului românesc ca un domn drept, iubitor de ţară şi neiertător faţă de duşmani. Pentru actele sale de vitejie şi numeroasele războaie duse împotriva cuceritorilor păgâni, Papa Sixt al IV-lea l-a numit pe Ştefan cel Mare şi Sfânt „un adevărat atlet al credinţei creştine”, apreciind dârzenia cu care a apărat graniţele creştinătăţii, grav ameninţate de necreştini. În încheierea cuvântului său, Înaltpreasfinţia Sa a adresat tuturor participanţilor un îndemn frăţesc de solidaritate faţă de persoanele greu încercate de inundaţiile din Moldova, chemând la realizarea unor colecte în bani, materiale de construcţie, alte bunuri şi alimente neperisabile.

După Sfânta Liturghie, masteranzii s-au reunit în Sala „Episcop Chesarie Păunescu” din sediul administrativ al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, unde au prezentat lucrările de disertaţie în faţa comisiei formate din ÎPS prof. dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, ca preşedinte, pr. conf. dr. Ionel Ene şi pr. conf. univ.dr. Leontin Popescu, în calitate de membri.

Tematica lucrărilor de disertaţie a fost marcată de cele două mari comemorări iniţiate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care s-au desfăşurat în perioada celor doi ani de studii masterale. Este vorba despre declararea anului 2009 ca „An al comemorării Sfântului Vasile cel Mare şi al Sfinţilor Capadocieni” şi a anului 2010 ca „An al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Româneşti”.

În acest context, studenţii masteranzi, sub îndrumarea cadrelor didactice, au realizat o intensă activitate de cercetare ale cărei rezultate au fost cuprinse în lucrările de disertaţie.

Un număr important de lucrări au avut ca scop realizarea unor monografii ale bisericilor şi parohiilor păstorite chiar de preoţii masteranzi, prin care s-au adus contribuţii importante la valorificarea şi conservarea patrimoniului bisericesc şi cultural din diferite regiuni ale eparhiei noastre. S-au realizat, de asemenea, o serie de lucrări care au abordat diferite aspecte ale relaţiei dintre Biserică şi Societate, tratate atât din perspectiva operelor Sfinţilor Părinţi Capadocieni, cât şi a problemelor cu care se confruntă societatea de astăzi. Lucrările în domeniul Bioeticii creştine au evidenţiat necesitatea implicării Bisericii în procesul de educare a tineretului, de promovare în rândul acestuia a valorilor moral-creştine.

În cadrul acestor lucrări de disertaţie s-au realizat şi o serie de activităţi practice, care au cuprins sondaje de opinie, studii de caz, analize sociologice în urma cărora s-au putut formula concluzii cu privire la gradul de religiozitate al unei comunităţi, tendinţe de secularizare, atitudinea tineretului faţă de valorile moral-creştine etc.

Rezultatele foarte bune cu care au fost evaluate lucrările de disertaţie sunt dovada seriozităţii, a pasiunii şi a dragostei de învăţătură şi iubirii de Dumnezeu manifestate de masteranzi în perioada studiilor.

În după-amiaza aceleiaşi zile, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, s-a săvârşit slujba Vecerniei urmată de slujba de Te Deum. La finalul acesteia, în prezenţa ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, absolvenţii masteranzi au rostit şi semnat Jurământul de Credinţă faţă de învăţătura Sfintei Biserici Ortodoxe.

În încheiere, ierarhul Dunării de Jos a adresat felicitări primei promoţii de absolvenţi masteranzi, menţionând înalta responsabilitate care le revine „în făptuirea Evangheliei lui Hristos, în întărirea vieţii liturgice, a activităţilor pastorale şi social-filantropice la nivelul parohiilor şi a programelor de cateheză şi educativ-religioase la nivelul colectivelor de elevi din şcoli şi licee”.

A consemnat
prof. univ. dr. Ştefan Dima,
absolvent de Master în Teologie