Al III-lea Congres Naţional ,,Hristos împărtăşit copiilor”

Aspect de la lucrările Congresului
Aspect de la lucrările Congresului

În zilele de 1şi 2 septembrie 2010 au avut loc lucrările celui de- al III-lea Congres Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, ce s-a desfăşurat la Patriarhia Română.

Fiind 1 septembrie, începutul anului nou bisericesc, participanţii  au asistat la slujba de Te-Deum, oficiată în Catedrala Patriarhală, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a altor ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

După conferinţa de presă în care s-a anunţat extinderea proiectului „Alege şcoala!” la nivel naţional, au început lucrările congresului.

Timp de două zile s-au dezbătut diferite probleme ce au fost grupate în trei secţiuni:

Programul naţional catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”

La deschiderea lucrărilor pc. pr.  Gheorghe Holbea, consilier patriarhal a prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh adresat participanţilor la cel de-al III-lea Congres Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”.

Apoi pc. pr. dr. Constantin Naclad, in-spector pentru cateheza parohială în cadrul Sectorului, a prezentat un raport general privind desfăşurarea proiectului la nivelul întregii Patriarhii; fiecare inspector eparhial a prezentat situaţia aplicării proiectului în eparhii, de asemenea prezentând date concrete şi imagini.

Din aceste prezentări a rezultat faptul că aplicarea proiectului „Hristos împărtăşit copiilor” a căpătat o aşezare mai bună în eparhii, o maturizare  în cadrul activităţilor catehetice la parohii. Pe lângă orele de cateheză, proiectul cuprinde multiple activităţi conexe: concursuri, excursii, jocuri, activităţi filantropice. La proiect au participat cca 100.000 de copii din 4000 de parohii, din cuprinsul întregii Patriarhii.

Concursul de oratorie creştină „Crezul Meu”  ce s-a desfăşurat anul acesta în cadrul grupelor catehetice „Hristos împărtăşit copiilor”, aşezat sub genericul Anului omagial al Crezului şi Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, a fost foarte bine primit de copii, putând fi considerat un test de succes al aplicării proiectului. Pentru reuşita sa, a şi fost bine mediatizat în presa bisericească locală şi naţională.

În anul 2011 se va organiza un concurs similar dedicat Anului Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română după modelul concursului „Crezul Meu”.

Proiectul „Alege şcoala!”

Copii participanţi la proiectul ,,Hristos împărtăşit copiilor” la Parohia Viziru de Jos, judeţul Brăila
Copii participanţi la proiectul ,,Hristos împărtăşit copiilor” la Parohia Viziru de Jos, judeţul Brăila

Acest proiect se desfăşoară deja de un an în zece eparhii, cuprinzând 1.206 parohii. Din această toamnă, el va fi extins la nivelul întregii Patriarhii, deci şi în eparhia noastră.

Proiectul se realizează în parteneriat cu Organizaţia World Vision România (ca aplicant), Patriarhia Română fiind partener şi beneficiar. El se va desfăşura pe parcursul a trei ani (2010-2013), folosind structura deja creată a grupelor de cateheză „Hristos împărtăşit copiilor”, existente la parohii.

În mod concret, preoţii din parohiile nominalizate (190 pentru eparhia noastră – deja lista a fost transmisă Patriarhiei Române) vor participa la sesiuni de informare şi formare. Vor identifica, în parohii, copii care prezintă risc de abandon şcolar, pe care îi vor integra în grupele de cateheză. Vor susţine cateheze model, care vor fi monitorizate. Aceşti copii vor participa în tabere gratuite în vacanţa de vară. Tot cu ei se va organiza şi un concurs cu premii.

Eparhia noastră va pune la dispoziţie locaţiile pentru desfăşurarea sesiunilor de informare şi formare cu preoţii. Pentru preoţii din eparhia noastră, selectaţi a derula acest proiect,  formatori vor fi: pc. pr. consilier Gheorghe Holbea, pc. pr. Sorin Şelaru de la Facultatea de Teologie din Bucureşti.
Sesiunile de informare se desfăşoară cu grupe de 30-40 de preoţi şi durează câteva ore, iar serviciile de formare, cu grupe de 10-15 preoţi şi durează două zile. Cheltuielile de cazare şi masă sunt suportate din fondurile proiectului.

Proiectul „Calea” („The Way”)

Proiectul s-a născut în spaţiul occidental, la iniţiativa PS Kallistos Warre. Este un proiect adresat adulţilor, mai exact familiilor, având în vedere că anul viitor este dedicat Tainelor Botezului şi Cununiei şi este structurat în 12 sesiuni.

Prezentarea raportului Arhiepiscopiei Dunării de Jos
Prezentarea raportului Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Pentru început se vor identifica două-trei parohii-pilot în eparhie, care doresc să se implice în acest proiect. Este necesară existenţa unui spaţiu adiacent bisericii: centru parohial, casa parohială etc. Se invită 10-12 persoane (familii). O masă luată împreună devine pretextul dialogului catehetic.

Vor fi invitaţi şi mireni sau preoţi, parohul fiind moderator, care vor susţine cele 12 teme despre credinţa ortodoxă, într-o atmosferă de convivialitate. Se va discuta, de asemenea, pe marginea unor cărţi, filme, documentare cu conţinut religios. Prin aceasta se doreşte realizarea unei cateheze postbaptismale pentru adulţi, întărindu-se, totodată, sentimentul apartenenţei la o comunitate creştină, apropierea de valorile creştine, precum şi implicarea lor în viaţa Bisericii.

La Congres a fost invitat şi pc pr. Nicolae Dima, director al Trinitas TV, care a precizat care trebuie să fie calităţile produsului media (imagini, foto, text) trimise din eparhii către TV Trinitas, prin care se prezintă activităţile catehetice „Hristos îm-părtăşit copiilor”.

La finalul congresului s-au înmâ-nat diplome de onoare „Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României” unui număr de zece inspectori eparhiali care s-au evidenţiat în aplicarea programului naţional „Hristos împărtăşit copiilor”.

Pr. Daniel Zlate,
inspector eparhial pentru cateheză