Programe misionar – educaţionale şi filantropice, sinodale şi eparhiale, în Sfântul şi Marele Post

Având în vedere că suntem în perioada Postului Mare, în baza precizărilor Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în spiritul aplicării hotărârilor Consiliului Eparhial şi al tradiţiei de la Dunărea de Jos, în conlucrare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila, în şcolile de stat din cuprinsul Eparhiei, la Seminarul Teologic şi la Departamentul de Teologie din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teo­logie, se desfăşoară o serie de manifestări pornind de la tema „2016: Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”.

20 martie 2016– Vernisarea expoziției de icoane ale tinerilor, în Duminica Ortodoxiei

1. Astfel, cu prilejul Duminicii Ortodoxiei (20 martie) s‑a desfăşurat a XVI‑a ediţie a concursului de schiţe şi desene cu tematică iconografică. După etapa de masă, desfăşurată în perioada 29 februarie – 16 martie a.c., în ziua de 20 martie au avut loc premierea celor mai inspiraţi elevi‑autori ai încercărilor iconografice. Aceştia au participat, în bisericile parohiale, la Sfânta Liturghie, aducând şi lucrările lor, pe care le‑au prezentat credincioşilor. După sfânta slujbă, preoţii au premiat elevii prezenţi. În aceeaşi zi, tinerii iconari de la Liceele de Artă din Galaţi şi Brăila, de la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”– clasele de Patrimoniu, de la palatele Copiilor din Galaţi şi Brăila, Clubul Copiilor din Tecuci, de la Centrele parohiale pentru copii şi tineret din Lieşti şi Barcea şi studenţii Facultăţii de Arte din Galaţi au participat la Sfânta Liturghie, în Catedrala Arhiepiscopală. În sala de expoziţii temporare a Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, s‑a vernisat o expoziţie cu lucrări ale acestor elevi, legate de tematica anului 2016, toţi participanţii primind, cu acest prilej, premii şi diplome din partea ÎPS Părinte Arhiepiscop.

2. Dând curs acordurilor de colaborare dintre parohii şi şcoli, pe par­cursul Postului Mare, în toate paro­hiile se desfăşoară programul de spovedire şi împărtăşire a elevilor. Conform unor pro­gramări alcă­tuit­e de comun acord cu conduce­ri­le şco­li­­lor, fă­ră pertur­ba­rea pro­­­­ce­sului didactic, ele­vii primesc ce­le două Sfinte Tai­ne la bisericile din proximitatea şco­lilor, unde vin pe clase, sub în­drumarea pro­fe­sorilor de Religie, potrivit dorinţei lor şi cu acordul părinţilor lor. Aceasta este cea mai bună pregătire a lor pentru Sfintele Paşti.

3. În unele şcoli şi licee, în această perioadă se organizează întâlniri duhovniceşti ale preoţilor cu elevii, în cadrul unor ore deschise. Alte parohii şi şcoli organizează dezbateri sau cateheze tematice, prilejuite de participarea elevilor la sfintele slujbe specifice acestei perioade, mai ales în timpul săptămânii „Şcoala Altfel” (18‑22 aprilie a.c.) şi a vacanţei de Paşti (25 aprilie – 4 mai).

4. În această perioadă se desfăşoară etapele pe protoierii ale Concursul naţional de creaţie „Biserica şi Şcoala din sufletul meu”, adresat copiilor, preoţilor şi profesorilor de religie implicaţi în Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”. Copiii participanţi realizează un portofoliu cu lucrări de creaţie, pe temele secţiunilor literară, artistică sau multimedia, care sunt colectate la protopopiate în perioada 15 ‑ 28 martie. Aici vor fi jurizate în perioada 1 aprilie ‑ 10 aprilie a.c., iar câştigătorii vor primi premii din partea protoieriilor. Primii clasaţi la fiecare secţiune de la fiecare protoierie se vor califica la etapa eparhială a acestui concurs, care se va desfăşura în perioada 25 aprilie – 8 mai.

***

20 martie 2016: Duminica Ortodoxiei, la Catedrala din Galați

Ca de fiecare dată în ultimii ani, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Casian, în Eparhia Dunării de Jos, pe toată perioada Postului Mare se desfăşoară ample acţiuni social‑filan­tropice, menite să sprijine persoanele sărace aflate în dificultate şi să aline suferinţa creştinilor asistaţi în diferite instituţii ale statului: spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare şi şcoli pentru copii cu nevoi speciale.

1. Răspunzând chemării Domnului, în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi şi în cea a Sfintei Cruci, parohiile din toate cele 8 protoierii desfăşoară acţiuni filantropice în cadrul cărora sunt vizitate peste 40 de instituţii ale statului (spitale, aziluri, penitenciare, şcoli speciale), din oraşele Galaţi, Brăila şi Tecuci, precum şi din alte localităţi. În această lucrare misionară sunt implicaţi voluntari şi membri ai consiliilor şi comitetelor parohiale, coordonaţi de preoţii parohi şi se desfăşoară după Sfânta Liturghie, în toate aceste centre. Asistaţilor li se oferă pachete cu dulciuri, fructe şi obiecte de colportaj. Preoţii şi voluntarii, împreună cu creştinii vizitaţi rostesc scurte rugăciuni de sănătate. Bolnavii sunt miruiţi şi stro­piţi cu agheasmă.

2. De asemenea, la Sărbătoarea Bunei Vestiri se organizează vizite misionare la maternităţi şi la secţiile de neonatologie din spitale, în penitenciarele de femei, în azilurile de bătrâni sau la femeile vârstnice cu pensii mici, şi se oferă pachete cu alimente, medicamente, haine şi obiecte de colportaj.

3. În această perioadă se desfăşoară şi Programul „Postul Mare şi Sărbătoarea Învierii Domnului”, după următorul calendar:

– în săptămâna 4 ‑ 8 aprilie a.c. comitetele parohiale se ocupă de iden­tificarea şi centralizarea cazurilor sociale din parohie şi întocmesc o listă detaliată a persoanelor în cauză (15 cazuri în parohiile rurale, 20 cazuri în parohiile urbane);

– în perioada 11-15 aprilie a.c. co­mi­tetele filantropice analizează fie­ca­re caz social în parte şi modalităţile concrete de sprijinire a acestora. Membre­le comitetului aduc la cunoştinţa preo­tului paroh, printr‑un document scris, cele constatate pe teren şi ceea ce se angajează să facă pentru ameliorarea sau chiar rezolvarea anumitor probleme sociale cu care se confruntă parohia;

– în perioada 18 – 22 aprilie a.c. se organizează colecte în vederea ajutorării financiare şi materiale (alimente, obiecte de vestimentaţie, medicamente etc.) a familiilor nevoiaşe şi persoanelor aflate în dificultate. Preoţii slujitori vor cerceta la domiciliu şi vor pregăti duhovniceşte persoanele singure, nedeplasabile, cu handicap, etc., identificate de comitetele parohiale, precum şi pe cele internate în instituţiile de protecţie socială ale statului (aziluri de bătrâni, centre de plasament pentru copii, aziluri‑spital, cămine de pensionari, şcoli speciale), potrivit planificărilor ce se vor întocmi de către fiecare protopopiat în parte;

– în perioada 25 – 29 aprilie a.c. credincioasele din Comitetele filantropice şi alţi voluntari vor  vizita la  domiciliu  familiile  nevoiaşe şi persoanele aflate în dificultate,  pentru a le sprijini şi a le acorda ajutoare materiale şi literatură de zidire sufletească, în vederea întâmpinării praznicului Învierii Domnului.

4. Nu sunt uitate nici persoanele imigrante din Centrul de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil‑Galaţi. Scopul acestei acţiuni caritabile este acela de a aduce un zâmbet pe feţele persoanelor cazate în centru, aflate departe de casele lor şi de cei dragi, şi de a le împărtăşi străinilor, cu religie şi cultură diferite, obiceiurile care definesc tradiţia românească, în preajma sărbătorilor. Toţi cei care se vor afla în centru la acel moment vor primi pachete cu alimente şi mâncare tradiţională românească, ca semn al dragostei şi împlinirii Sfintei Evanghelii.

5. De asemenea, pe toată perioada Postului Mare, parohiile oferă, prin gija şi implicarea preoţilor şi a unor donatori, pachete cu hrană caldă celor 100 de nevoiaşi din Centrul pentru persoane fără adăpost din Municipiul Galaţi.

6. Un ajutor financiar, în această perioadă, primesc şi preoţii pensionari şi preotesele văduve, din partea Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi a Centrului Eparhial.

7. Cea mai frumoasă activitate din această perioadă este dedicată copiilor săraci. În cadrul programului „Ne înnoim de Sfintele Paşti!”, parohiile oferă hăinuţe, încălţăminte şi dulciuri copiilor care provin din familii aflate în impas economic şi social.

În numerele viitoare ale revistei vom reveni cu cifre şi date concrete asupra acestor activităţi.

Au consemnat:  pr. Daniel Zlate şi pr. Cătălin Sava