Prăznuirea Sfinţilor Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman, la Dunărea de Jos

29 februarie a.c. – Cinstirea Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați

Credincioşii de la Dunărea de Jos au o mare evlavie către Sfinţii  Ioan  Casian şi Gherman, cuvi­o­şi părinţi originari de pe meleagurile Scythiei Minor, din veacul al IV‑lea, pe care îi cinstesc în mod deosebit la finele lunii februarie.  Prăznuirea lor din fiecare an reprezintă o mărturie concretă a continuităţii duhului şi spiritualităţii din primele veacuri creş­tine până astăzi, la gurile Dună­rii. Pe de altă parte, acest praznic este şi o rememorare a momentului binecuvântat din zilele de 12‑18 oc­­­tom­brie 2002, când Moaştele Sf. Ioan Casian au fost aduse, din Franţa, la Iaşi, Galaţi şi Bucureşti, de către o delegaţie a Arhiepiscopiei de Marsilia, condusă de Eminenţa Sa Bernard Panafieu, la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, pe  atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovi­nei, şi a ierarhului Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi­­episcop Casian. De asemenea, prăznuirea Sfântului Ioan Casian este şi o sărbătoare deosebită a Bisericii locale de la Dunărea de Jos, deoarece, la această dată, chiriarhul eparhiei noastre îşi serbează onomastica.

Din aceste motive misionare, cu ocazia acestui eveniment, Arhi­episcopia Dunării de Jos organizează, în fiecare an, mai multe programe pastoral‑misionare şi social‑filan­tro­pice închinate Sfinţilor Cuvioşi prăznuiţi.

Astfel, în ajunul sărbătorii (du­mi­­­nică, 28 februarie), la ceasul ve­­cerniei a avut loc tradiţionala procesiune cu racla ce adăposteşte părticele din Moaştele Sfântului Cuvios Ioan Ca­sian, de la Catedrala Arhiepiscopală până la biserica gălăţeană ocrotită de cei doi sfinţi străromâni, situată pe fa­leza superioară a Dunării. În acest an, procesiunea a fost condusă de un sobor de ierarhi: Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Arhiepiscop Casian, însoţit de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Epis­copul Huşilor şi Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande. La acest moment înălţător au participat slujitori din administraţia eparhială şi din municipiul Galaţi, în mijlocul multor enoriaşi din toate parohiile oraşului, care  s‑au închinat cu evlavie la Moaştele Sfântului şi au cântat îm­preună laude la slujba Vecerniei celei Mari unită cu Litia, la hramul acestui nou locaş de cult care împodobeşte, ca o soră mai mică a istoricei „Preciste”, faleza Dunării.

Bucuria prăznuirii a continuat în ziua de 29 februarie la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, acolo unde, în prezenţa unui mare număr de preoţi şi credincioşi din toată eparhia, a fost săvârşită Sfânta Liturghie arhierească, de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Pe lângă ierarhul‑gazdă, Înaltpreasfinţitul Părin­te Arhiepiscop Casian au slujit Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Ciprian, Arhiepiscopul Buză­ului şi Vrancei, Preasfinţitul Părinte Corneliu, Epis­copul Huşilor şi Prea­sfinţitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande. Slujba a debutat cu aducerea în procesiune a raclelor cu o părticică din Moaştele Sfântului Cuvios Ioan Casian şi ale Sfinţilor Ierarhi Nicolae al Mirelor Lichiei şi Nectarie de Eghi­na, păstrate în patrimoniul sacru al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Pe întreg parcursul slujbei, credincioşii prezenţi şi mulţi alţi pelerini au cinstit Sfintele Moaşte, sărutându‑le şi rugându‑se sfinţilor pentru a primi ajutor, putere şi sănătate.

În cadrul Sfintei Liturghii s‑au înăl­ţat rugăciuni de mulţumire pen­tru binefacerile revărsate asupra Eparhiei Dunării de Jos şi a ierarhului nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Ar­hie­piscop Casian. La final, într‑un cuvânt înălţător, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul  Bu­zăului şi Vrancei a realizat un por­tret duhovnicesc şi misionar com­plet al Ierahului Dunării de Jos, apre­ciindu‑i îndeosebi „râvna slujirii la Sfântul Altar, preocupările misionare, programele sociale pe care le‑a dez­voltat în eparhie, grija pentru tineret şi uriaşul efort de zidiri sau restaurări de biserici, pe tot cuprinsul Dunării de Jos”.

Cu acest prilej, la momentul cuve­nit a fost lansată broşura „Tinereţea – o contagioasă aspiraţie la absolut”, re­alizată la iniţiativa Chiriarhului Du­­nării de Jos, de către o echipă de elevi eminenţi de la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi publicată la Tipografia eparhială „Can­­dela Cuvântului”. Dealtfel, aceşti tineri, însoţiţi de dl director Vasile Ciuchină au fost invitaţii de onoare ai ÎPS Părinte Arhiepiscop la sărbătoarea Sfântului Ioan Casian, ei realizând un dialog dinamic şi realist, cu ierarhii şi oaspeţii prezenţi, privind problemele cu care se confruntă tinerii astăzi.

Redacţia