3.000 de persoane vizitate şi ajutate la „Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi“

„Miluieşte‑mă, Dum­neze­ule, miluieşte‑mă!” este scurta rugăciune ce sintetizează, în această perioadă a Postului Mare, cele mai profunde trăiri duhovniceşti pe care creştinii, adunaţi în jurul sfintelor altare, le manifestă în comuniune şi în lucrare sfântă slujitoare.

Rostirea ei ne trimite cu gândul la smerita rugăciune a vameşului „Dumnezeule, miluieşte‑mă pe mine, păcătosul!”, care „strigă cu toată inima către Înduratul Dumnezeu… ca să‑i scoată din stricăciune viaţa“ (Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul).

Cel mai important aspect pe care trebuie să‑l vedem în înţelesul acestor cuvinte este revărsarea spre noi a milei lui Dumnezeu, ca dar şi lucrare în viaţa omului, aşa încât, prin „iubirea Lui cea milostivă”, să dobândim, acum, toate darurile de care avem nevoie pentru a‑L cunoaşte, în special pentru descoperirea chipului Lui arătat în lume, în cel de lângă noi (aproapele nostru), care are şi el, la rândul lui, trebuinţă de milostivire.

Ori, lucrarea de zidire, de înnoire, de primenire, de despătimire, de sfinţire a noastră se realizează, iată, împlinind trei mari lucrări sfinte: postul, rugăciunea şi fapta cea bună, după cuvântul Sfântului Isaac Sirul care spune că: „Dacă vrei ca rugăciunea ta să zboare până la Dumnezeu, dă‑i două aripi: postul şi milostenia”. Vorbind despre post, profetul Isaia (cap. 58, 67) spune: „Nu ştiţi voi postul care Îmi place? zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă‑l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine.”

Mântuitorul Hristos arată în mod lămurit că la Judecata de Apoi vom fi întrebaţi despre milostivirea pe care am arătat‑o faţă de cei ce aveau trebuinţă de ea (Matei 25, 35‑37).

De aceea, în Postul Mare trebuie să ne nevoim cu postirea, să sporim cu rugăciunea şi să înmulţim fapta cea bună, ca lucrări personale dar şi comunitare, plecând de la sine către ceilalţi oameni, împlinindu‑le pe cele ale noastre şi asumându‑le pe cele ale aproapelui nostru.

Biserica, prin implicarea preoţilor şi credincioşilor ei în programele liturgice, pastorale, culturale, educaţionale şi filantropice reuşeşte să confere activităţilor ei atât caracterul unitar şi comunitar, cât şi pe cel cu adresabilitate concretă asupra dimensiunii persoanei umane, care presupune şi  grija faţă de trup şi cultivarea virtuţilor sufletului.

Astfel că, la iniţiativa ÎPS Părinte Casian, în Postul Mare, în ultimii 15 ani, Arhiepiscopia Dunării de Jos derulează câteva programe social‑filantropice pentru ajutorarea copiilor, tinerilor, vârstnicilor, familiilor cu mulţi copii, persoanelor instituţionalizate. Aşa a decurs „tipicul” acestor acţiuni şi anul acesta la „Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi” şi aşa vor fi desfăşurate activităţile şi la „Duminica Sfintei Cruci” din acest Sfânt şi Mare Post: parohiilor le  sunt arondate instituţii (penitenciarele, spitalele şi azilurile de bătrâni din eparhie) cu persoane asistate, în vederea vizitării. În acea zi,  în cadrul Sfintei Liturghii preoţii rostesc rugăciuni şi cereri speciale pentru toţi semenii aflaţi sub o formă sau alta în suferinţă. Preoţii  organizează grupuri de credincioşi din parohii şi, împreună cu preotul capelan (acolo unde este) se derulază vizitele în respectivele instituţii. Cu acest prilej se stropesc cu agheasmă incintele  şi se împart darurile: alimente, dulciuri, obiecte de colportaj (iconiţe, cărţi de rugăciune etc.).

Numai în cadrul programului desfăşurat în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi,  darurile oferite de către parohii creştinilor vizitaţi se ridică la valoarea de 44.616 lei, situaţia contribuţiei pe protoierii fiind aceasta: Protoieria Galaţi: 10.250 lei; Protoieria Brăila: 6.258 lei; Protoieria Tecuci: 13.410 lei; Protoieria Covurlui: 3.251 lei; Protoieria Tg. Bujor: 7.220 lei; Pro­toieria Făurei: 1.310 lei; Protoieria Însu­răţei: 240 lei; Protoieria Nicoreşti: 2.677 lei

În cadrul acestor activităţi social ‑filantropice şi misionare au fost implicate 81 parohii, care au vizitat 29 de instituţii sociale, numărul celor care au beneficiat de ajutoarele oferite fiind de 3.036 persoane.

Astfel de activităţi, vor fi desfăşurate şi în Duminica Sfintei Cruci, în cadrul căreia, vor fi implicate şi alte parohii, elevii seminarişti şi studenţii Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din Galaţi, în activităţile specifice de ajutorare a semenilor noştri.

Toate aceste fapte sunt „braţele întinse ale milostivirii lui Dumnezeu” prin preoţii şi credincioşii care au înţeles mesajul Evangheliei rostite în această perioadă a Postului Mare – îndemn la fapta cea ziditoare, prin rugăciune şi întrajutorare.

Au consemnat: pr. Ionel Rotaru şi pr. Petru Ojog