În pregătirea Întâlnirii Internaţionale a Tineretului Ortodox (Bucureşti, 3‑5 septembrie 2016): Chemare la Pelerinajul tinerilor de Florii, ediţia a VII‑a

În luna aprilie a acestui an, în Sâmbăta lui Lazăr,  din iniţiativa şi cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos,  Eparhia Dunării de Jos organizează ediţia  a VII‑a a Pelerinajului de Florii.  Acest program misionar este o formă prin care credincioşii de astăzi, urmând pildei pelerinilor de odinioară, redescoperă sensul călătoriei spirituale, cu Domnul Hristos, Care este, totodată, şi împreună‑Pelerin cu noi, dar este şi Cel care primeşte nevoinţa noastră. Pelerinajul este, de fapt, o prefigurare a ostenelilor, căutărilor şi a împlinirii menirii noastre pe acest pământ: dobândirea Împărăţiei Cerurilor.

În concretul misionar al eparhiei noastre, acest pelerinaj caută să atingă un întreit obiectiv: a) mărturisirea lui Hristos şi a dreptei‑credinţe, de către tineri, şi pregătirea lor pentru sărbătorirea Paştilor; b) implicarea misionară în organizarea şi realizarea lui, a cât mai mulţi tineri, intelectuali şi credincioşi din parohii; c) identificarea celor mai dinamici şi mai implicaţi tineri, în vederea constituirii delegaţiei Arhiepiscopiei Dunării de Jos, la Întâlnirea Internaţională a Tineretului Ortodox, pe care, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o organizează şi o găzduieşte Arhiepiscopia Bucureştilor, în 3‑5 septembrie 2016.

Astfel, în oraşele mari ale Eparhiei ‑ Galaţi, Brăila şi Tecuci, cât şi în multe alte localităţi reprezentative – Tg. Bujor, Bereşti, Cudalbi, Matca, Corod, Pechea, Toflea, Tudor Vladi­mirescu, Lieşti (jud. Galaţi), Ianca, Făurei, Însurăţei (jud. Brăila) – pelerinajul va urma traseul care s‑a parcurs şi în anii anteriori, după aceeaşi rânduială, având ca obiectiv final catedrala sau biserica centrală. Întrucât 2016 este declarat, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox”, pe lângă preoţime, profesorii de Religie, membrii Consiliilor şi ai Comitetelor parohiale şi alţi credincioşi, la pelerinaj sunt invitaţi să participe, în chip special, cât mai mulţi copii şi tineri: copiii de la grupele catehetice ale bisericilor, elevi din şcoli şi licee, seminarişti, studenţi teologi şi alţi tineri implicaţi în activităţi şi proiecte bisericeşti educaţionale, culturale şi social‑filantropice. Ei vor veni însoţiţi de părinţii lor, de profesori şi de alţi membri ai familiilor lor.

În vederea unei prezenţe semnificative la acest eveniment misionar şi pentru a ilustra modul în care acest pelerinaj a fost receptat de participanţi, în anii anteriori, oferim cititorilor noştri o selecţie de mărturii publicate în periodicul eparhial „Călăuză Ortodoxă”, în perioada 2009‑2015 (L.P.):

„Părea că timpul s‑a oprit în loc

şi că mă aflu acum 2000 de ani, în Ierusalim”

,,Tot trupul meu vibra de emoţie când am ajuns în faţa Catedralei şi ne‑am întâlnit cu ceilalţi, care veneau dinspre Biserica «Vovidenia». Simbolic vorbind, această întâlnire semăna cu o îmbrăţişare a tuturor, o dovadă de iubire a creştinilor gălăţeni. Erau prezenţi acolo copii, tineri, bătrâni şi mai ales mulţime mare de preoţi. Am fost întâmpinaţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhipăstorul nostru, care ne‑a binecuvântat şi împreună am dat slavă lui Dumnezeu” (Cosmin Ceoromilă, 13 ani).

 ,,O mare bucurie, pe care mi‑e greu s‑o descriu în cuvinte, m‑a cuprins când am participat cu colegii mei şi cu doamna profesoară de Religie, la Pelerinajul de Florii. Mi se părea că plutesc, că alături de mine au coborât îngerii şi m‑au purtat pe aripile lor. Nu am simţit nici căldura, nici oboseală, ci am trăit la propriu, o experienţă de neuitat” (Valentina Hurduc, 12 ani).

 ,,Flori nenumărate, ramuri verzi de salcie, cântări religioase, dangătul clopotelor, «pace şi bunăvoire între oameni» – aşa descriu eu, Pelerinajul de Florii” (Ionela Chiriţă, 13 ani).

 ,,Am participat în număr foarte mare la pelerinajul de Florii – aproximativ 50 de copii din şcoală, cei doi preacucernici părinţi care se ocupă de noi, dascălul şi doamna de Religie. Atmosfera a fost una de sărbătoare, aveam senzaţia că timpul s‑a oprit în loc şi că mă aflu acum 2.000 de ani, în Ierusalim. O linişte divină s‑a lăsat şi cuvintele Înaltpreasfinţitului ne‑au pătruns adânc în inimă şi în suflet” (Liliana Ciobotaru, 15 ani).

 ,,La fel ca‑n fiecare an ne‑am pregătit cum se cuvine… Am luat ramurile de salcie, florile şi îmbrăcaţi cu ce aveam noi mai frumos am participat la pelerinajul ce ne aminteşte de momentul Intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos” (Bianca Diaconiţa, 11 ani).