Praznicul Înălţării Domnului şi Ziua Eroilor, în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În Arhiepiscopia Dunării de Jos s-au continuat şi în acest acest an tradiţionalele manifestări dedicate eroilor patriei la ziua lor de pioasă recunoştinţă.

Ziua Eroilor sărbătorită la Galaţi
Ziua Eroilor sărbătorită la Galaţi

Importanţa religioasă şi sem­nificaţia naţională  ale acestei săr­bători au constituit tema de reflecţie în cadrul orelor de Religie din săptămâna premergătoare evenimentului, în toate şcolile şi liceele din  cuprinsul Eparhiei.

De asemenea, în toate bisericile din Arhiepiscopie, la Sfânta Li­turghie au fost pomeniţi eroii neamului românesc şi au fost or­ganizate manifestări liturgice şi cultural-artistice pentru cei care s-au jertfit pe „câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei stră­moşeşti, pentru întregirea nea­mului, şi pentru libertatea şi demnitatea poporului român“. Totodată, slujbe de pomenire au fost oficiate, după Sfânta Liturghie şi la cimitirele, troiţele şi monumentele eroilor neamului.

În municipiul Ga­laţi, tradiţio­nala procesiune închi­nată eroilor a fost organizată, ca în fiecare an, la biserica „Înălţarea Domnului“ din localitate.

Convoiul a fost format slujitorii sfintelor altare, garda de onoare con­stituită din militari ai unităţilor Gar­nizoanei Galaţi, oficialităţile mu­­­­ni­­cipale şi judeţene, tineri seminarişti şi elevi de la şcolile gălăţene, precum şi din numeroşi credincioşi.

Omagiu eroilor la Brăila
Omagiu eroilor la Brăila

Coloana a pornit, pe bulevar­dul George Coşbuc, către Cimi­tirul „Eternitatea“, ajungând la Monumentul închinat Eroilor Neamului, unde a fost săvârşită cuvenita slujbă de pomenire. După evocarea semnificaţiei Zilei Eroilor, au fost depuse jerbe şi coroane de flori, urmate de defilarea gărzii de onoare în acordurile muzicii militare.

Tinerii elevii participanţi au depus coroane şi flori pe Altarul Eroilor Neamului şi au intonat atât Imnul de Stat al României, cât şi Imnul Eroilor.

În celălalt mare oraş al eparhiei, Brăila, procesiunea dedicată Eroilor patriei a început la ora 16:00, punctul de plecare constituindu-l biserica „Sfinţii Împăraţi Constan­tin şi Elena“. Procesiunea s-a în­cheiat la monumentul ostaşilor ro­mâni căzuţi în cele două războaie mondiale, din cimitirul cu acelaşi nume, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire.

Pr. Gabriel Molocea