Sărbătoarea Preasfintei Treimi în pădurea Buciumenilor

Mănăstirea Buciumeni la sărbătoarea hramului
Mănăstirea Buciumeni la sărbătoarea hramului

La Praznicul Preasfintei Treimi, în Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc tradiţionalul  pelerinaj al tinerilor liceeni la mănăstirea Buciumeni, care şi-a serbat hramul, manifestare ajunsă la cea de a XX-a ediţie.

Anul acesta întâlnirea s-a desfăşurat sub genericul: „2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii, azi“ şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“.

La primele ore ale dimineţii, în faţa Catedralei arhiepiscopale, dar şi în alte puncte de întâlnire din municipiile Brăila şi Tecuci, peste 1.000 de tineri au urcat în autocare, pentru a porni în pelerinaj către mănăstirea Buciumeni.

Moment de mare profunzime duhovnicească, hramul Mănăstirii Buciumeni a adunat peste 100 slujitori din administraţia eparhială şi din cele opt protopopiate ale eparhiei, care au slujit Sfânta Liturghie sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

La Altarul de vară din mijlocul pădurii, tinerii şi credincioşii de toate vârstele au susţinut cântările Sfintei Liturghii într-o desăvârşită simfonie liturgică.

În încheierea Sfintei Liturghii, Chiriarhul nostru a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la sărbătoarea mănăstirii Buciumeni, intitulat „Tineri adunaţi în iubirea şi bucuria Preasfintei Treimi“.

Apoi, adresându-se celor prezenţi, Înaltpreasfinţia Sa a subliniat că „mănăstirea istorică Buciumeni, la care vin an de an numeroşi tineri liceeni, în cadrul unui tradiţional pelerinaj, este desemnată de ei «Catedrala cu vitralii foşnitoare», deoarece văd aici lumina şi simt iubirea şi căldura Preasfintei Treimi!

Pe lângă mulţimea tinerilor, ne bucurăm şi de prezenţa numeroasă a credincioşilor de toate vârstele, părinţi ai copiilor, cadre didactice… aşadar, Biserica vie! întrunită pentru a mulţumi lui Dumnezeu la ziua întemeierii ei de către Preasfântul Duh.

Ne-am bucurat în chip deosebit de mesajul cald şi profund al Preafericitului Părinte Patriarh, care a apreciat rolul misionar aparte al tinerilor, în cele 20 de ediţii ale pelerinajului, pentru mai multă comuniune, pentru mai multă iubire sfântă între ei şi, prin ei, în familiile lor, în şcolile lor, în localităţile lor, împreună cu noi toţi!“.

În continuare redăm, în întregime, mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel:

„Tineri adunaţi în iubirea şi bucuria Preasfintei Treimi” *

patriarhul-daniel

Sărbătoarea Preasfintei Treimi, prăznuită a doua zi după sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, este un prilej de gândire teologică şi de trăire duhovnicească privind credinţa ortodoxă în Sfânta Treime, exprimată în Crezul ortodox (niceoconstantinopolitan), în scrierile Sfinţilor Părinţi şi în cultul Bisericii Ortodoxe.

Taina Sfintei Treimi a fost cel mai de seamă subiect de gândire teologică pentru unii dintre cei mai mari Părinţi ai Bisericii ca: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Damaschin şi alţii. Luminându-ne mintea şi sufletul cu învăţăturile acestor Sfinţi Părinţi, cântăm, deodată cu întreaga Biserică, la Vecernia Mare din Duminica Cincizecimii: „Tatăl a născut fără de ani pe Fiul, cel împreună-veşnic şi împreună pe Tron şezător; şi Duhul Sfânt era de Tatăl preaslăvit, împreună cu Fiul: o Putere, o Fiinţă, o Dumnezeire …”. Învăţăm, aşadar, că Dumnezeul creştinilor este Unul, dar El nu este o singurătate eternă, ci o comuniune de viaţă şi de iubire eternă desăvârşită. Unicul izvor al Fiinţei divine este Tatăl, din Care Se naşte Fiul şi purcede Duhul Sfânt. Cele trei Persoane divine ale Sfintei Treimi conţin împreună aceeaşi unică Fiinţă, sunt egale ca putere şi slavă, sunt distincte, dar nedespărţite, Se conţin reciproc şi Se dăruiesc reciproc, într-o comuniune desăvârşită de viaţă şi iubire. În acest sens, Sfânta Treime este şi modelul desăvârşit al comuniunii de iubire sfântă în viaţa Bisericii (cf. Ioan 17, 21-22; 2 Corinteni 13, 13). Accentuând acest adevăr teologic, Părintele Dumitru Stăniloae spune că Biserica este chiar „viaţa de comuniune a Preasfintei Treimi, extinsă în umanitate, de la Tatăl, prin Fiul în Sfântul Duh”.

Legătura dintre cele două sărbători – a Pogorârii Sfântului Duh şi a Preasfintei Treimi – se exprimă prin faptul că, la Cincizecime, prin lucrarea Sfântului Duh, Biserica lui Hristos, întemeiată de El ca fiind Capul ei, prin întruparea Sa şi prin toată lucrarea Sa mântuitoare, se constituie şi se manifestă acum în mod văzut ca adunare a oamenilor de neamuri sau etnii diferite, în iubirea Preasfintei Treimi. Mai precis, Sfântul Duh împărtăşeşte oamenilor din toate popoarele şi din toate timpurile viaţa sfântă a lui Hristos Cel răstignit, înviat şi înălţat în slava cerească, pentru ca oamenii să participe la iubirea, pacea şi bucuria Preasfintei Treimi din împărăţia Cerurilor.

În această perspectivă, voind să împărtăşească multor tineri din eparhia Dunării de Jos iubirea, pacea şi bucuria Preasfintei Treimi, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a fost inspirat când a hotărât ca de hramul Mănăstirii „Sfânta Treime” din ţinutul Tecucilor – judeţul Galaţi să organizeze unul dintre cele mai frumoase modele pastorale de comuniune şi acţiune a tinerilor, şi anume: pelerinajul şi întâlnirea tinerilor de la Mănăstirea Buciumeni. Ajuns după 20 de ani la ediţia jubiliară din 2015, acest eveniment, care se petrece în „catedrala cu vitralii foşnitoare” din codrii Buciumenilor, a bucurat, de-a lungul anilor, zeci de mii de tineri. Mulţi dintre ei sunt acum oameni maturi, au responsabilităţi în diverse domenii de activitate (cercetare, economie, informatică, educaţie) şi au propriii lor copii. Lumina comuniunii din aceste tinere familii creştine a fost cultivată mai întâi aici, la Buciumeni, unde, la chemarea Bisericii, foştii elevi de odinioară au trăit bucuria şi binecuvântarea comuniunii. Tinerii de astăzi continuă calea celor de odinioară prin participarea lor la comuniunea creştină de rugăciune din Sfânta Liturghie, la agapa frăţească şi la convorbirile duhovniceşti cu preoţii din parohii.

An după an, evenimentul a fost tot mai bine organizat, astfel încât am aflat cu bucurie că, pentru ediţia de anul acesta, au fost cooptaţi în echipa de pregătire şi coordonare a pelerinajului, alături de Chiriarhul Dunării de Jos, reprezentanţii Inspectoratelor Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila, consilierii eparhiali, protoierei, preoţi, şi elevi din licee, profesori de Religie şi membri ai Asociaţiei „Părinţi pentru ora de Religie” (APOR). Subiectele care vor fi dezbătute în convorbirile duhovniceşti din cadrul atelierelor tematice sunt, de asemenea, sugerate de tineri, ca un ecou al preocupărilor şi căutărilor vârstei lor. Chiar şi agapa la care tinerii participă după Sfânta Liturghie este, anul acesta, 2015, pregătită şi servită de tineri!

Aceste lumini ale pelerinajului şi întâlnirii tineretului ortodox sunt dătătoare de speranţă, deoarece ele pun în valoare potenţialul spiritual al tinerilor şi ataşamentul lor faţă de Biserica poporului român şi faţă de tradiţia creştină sănătoasă. Pelerinajul de la Buciumeni este, în Biserica Ortodoxă Română, unul dintre cele mai semnificative şi durabile proiecte pentru tineret, desfăşurat în ultimii 20 de ani, marcând în mod deosebit anul 2015 ca An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii.

Felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, pe toţi colaboratorii Înaltpreasfinţiei Sale, precum şi soborul Mănăstirii „Sfânta Treime” – Buciumeni, pentru stăruinţa lor în continuarea acestei lucrări misionare de mare folos pentru toţi, în special pentru tineri.

Binecuvântăm pe toţi tinerii pelerini, participanţi la această ediţie jubiliară a pelerinajului, rugându-ne Duhului Sfânt Mângâietorul să aducă bucurie în inimile lor, să le lumineze sufletele, să le sfinţească viaţa şi să-i călăuzească pe calea mântuirii.

Cu părintească binecuvântare, dorim tuturor clericilor, maicilor şi credincioşilor pelerini prezenţi la Mănăstirea Buciumeni ani mulţi, cu sănătate, pace, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu, în toată fapta cea bună.

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

* Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la a 20-a ediţie a pelerinajului şi festivalului de tineret organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, la Mănăstirea Buciumeni, luni, 1 iunie 2015 (sărbătoarea Preasfintei Treimi).

Aspect din timpul Sfintei Liturghi în catedrala „cu vitralii foşnitoare“
Aspect din timpul Sfintei Liturghi în catedrala „cu vitralii foşnitoare“

Între tinerii pelerini la hramul Buciumenilor s-au numărat şi premianţi din grupele de copii care au participat anul acesta la programele catehetice-naţionale „Hristos împărtăşit copiilor“ şi care au derulat proiectul „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu“.

Acestora li s-au adăugat numeroşi profesori de Religie, cadre didactice de la alte discipline de învăţământ, dar şi părinţi, membri A.P.O.R. de la filialele constituite în cadrul Eparhiei Dunării de Jos.

După tradiţionala agapă din mijlocul pădurii, s-au format grupuri de dialog (anul acesta organizate pe teme solicitate chiar de tineri) în centrul cărora s-au aflat preacucernicii părinţi slujitori şi profesorii de religie, Înaltpreasfinţia Sa trecând pe la fiecare cerc de dezbatere, provocând tinerii la opinii punctuale privind subiecte de interes pentru misiunea în rândul liceenilor şi al persoanelor din segmentul de vârstă pe care aceştia îl reprezintă.

Dialogurile cu tinerii s-au axat pe tema sinodală propusă pentru acest an şi s-a derulat în cadrul a 15 ateliere de lucru, în fiecare dintre acestea fiind dezbătută o temă de interes general.

La final, fiecare elev a primit din  partea  Arhiepiscopiei Dunării de Jos câte un exemplar din re­vista eparhială, broşura „Viaţa şi învăţături ale Sfântului Ioan Gură de Aur privind educaţia şi creşterea copiilor“ şi iconiţe, apărute la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.