Conferinţa semestrială de primăvară în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Proclamarea anului 2015 ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii astăzi” şi „An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii” a prilejuit Arhiepiscopiei Dunării de Jos, prin sectoarele administrative şi unităţile de cult de la nivel parohial, protopopesc şi eparhial să organizeze ample manifestări liturgice, pastoral‑misionare, cultural‑educaţionale şi social‑filantropice dedicate parohiei şi misiunii acesteia în societatea contemporană.

Între aceste activităţi se numără, ca în fiecare an, organizarea conferinţei semestriale de primăvară.

În conformitate cu Hotărârea nr. 10.717/2013 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi a hotărârilor eparhiale în domeniu, Conferinţa semestrială corespunzătoare primului semestru al anului 2015 a fost aşezată sub genericul „Misiunea parohiei astăzi“.

18 mai 2015: Conferinţa pastorală de la Protoieria Covurlui
18 mai 2015: Conferinţa pastorală de la Protoieria Covurlui

La nivelul fiecărui Protopopiat, conferinţele au debutat cu oficierea Sfintei Liturghii.

Bisericile s‑au dovedit a fi neîncăpătoare pentru elevii merituoşi, cu rezultate deosebite la învăţătură, dar şi la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, care au venit la slujbă însoţiţi de părinţi, de membri ai Asociaţiei „Părinţi pentru Ora de Religie”, profesori de religie şi de istorie şi de doamnele preotese. În această împreună ‑ slujire, cler şi popor de toate vârstele, şi în simfonia răspunsurilor liturgice la strană s‑a simţit binefacerea unităţii în Biserică, întrucât aceasta are ca unic izvor de har pe Hristos Domnul.

După partea liturgică şi tradiţionala agapă a avut loc deschiderea oficială a lucrărilor conferinţei. La întruniri au fost invitaţi preoţii slujitori, împreună cu familiile lor, alţi copii din parohii însoţiţi de părinţi, precum şi profesorii de religie.

Pregătirea conferinţei semestriale dedicate misiunii parohiei a cunoscut mai multe etape. Mai întâi, preoţii din fiecare protopopiat au identificat în parohiile lor imagini reprezentative ale locaşului de cult, cimitirului şi casei parohiale, precum şi diferite obiecte liturgice şi cărţi de cult care au aparţinut înaintaşilor.

Apoi, munca de cercetare a fost extinsă şi pentru evidenţierea imaginilor şi documentelor de arhivă privind preoţii slujitori şi cântăreţii bisericeşti, dar şi ctitorii fiecărei biserici în parte, reliefându‑se rolul acestora în dezvoltarea spirituală, culturală şi educaţională a parohiei.

La toate aceste mărturii s‑au adăugat şi unele obiecte personale ale înaintaşilor,  menite să ateste importanţa şi valoarea documentar‑istorică şi sacră a slujirii preotului – exemplu de dăruire pentru comunitatea creştină şi pentru neamul românesc.

Toate aceste documente de arhivă, fotografii şi obiecte de cult s‑au constituit în expoziţii permanente la sediile protoieriilor.

Ca parte a manifestărilor dedicate marilor păstori de suflete din parohii, în perioada premergătoare conferinţei preoţeşti au fost organizate activităţi de înfrumuseţare a mormintelor slujitorilor şi ctitorilor de biserici, precum şi slujbe de pomenire, la care au fost invitaţi membri ai familiilor acestora, elevi şi tineri sub coordonarea profesorilor de religie, precum şi simpli credincioşi, conştienţi de apartenenţa la realităţile sacre ale parohiei.

Prin participarea tinerilor, a profesorilor şi a părinţilor la dezbateri s‑a dorit şi s‑a reuşit prezentarea unor mărturii concrete din parohii privitoare la modul de desfăşurare a unor activităţi comune Biserică ‑ Școală, ca temei pentru necesitatea şi importanţa orei de Religie în şcoala românească.

De asemenea, profesorii de Religie şi de Istorie au prezentat în câteva cuvinte cele mai bune monografii parohiale întocmite în Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii astăzi.

În cadrul dezbaterilor a fost analizată şi situaţia orei de religie, părinţii participanţi dorind a se înscrie în filialele A.P.O.R. din eparhie.

Conferinţa pastorală în Protopopiatul Covurlui

Cea dintâi întrunire  dedicată acestui eveniment a avut loc în data de 18 mai 2015,  la Protoieria Covurlui.

Întâlnirea a debutat la istorica biserică „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Pechea, prin oficierea Sfintei Liturghii săvârşită în sobor de către toţi preoţii slujitori din cadrul protopopiatului, sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

19 mai 2015: Conferinţa pastorală de la Protoieria Tg. Bujor
19 mai 2015: Conferinţa pastorală de la Protoieria Tg. Bujor

Adresându‑se preoţilor, copiilor, tinerilor, părinţilor şi credincioşilor prezenţi la slujbă, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a arătat că „prin Sfânta Liturghie, înţelegem unitatea şi comuniunea noastră, iar prin prezenţa copiilor la Sf. Liturghie înţelegem rolul educaţiei creştine prin ora de religie şi prin prelungirea acesteia în familie.

De asemenea, înţelegem şi rolul marilor păstori de suflete din toate parohiile, în toate protoieriile conferinţele devenind adevărate simpozioane, cu expoziţii din cercetările preoţilor privindu‑i pe înaintaşii lor preoţi, monumentele şi mormintele, lăsămintele şi documentele lor.

Parohia astăzi trebuie să stea în centrul procupărilor şi atentei analize a păstorilor de suflete şi a credincioşilor nu doar în cadrul unei conferinţe preoţeşti, ci tot timpul!“.

În cadrul dezbaterilor propriu‑zise, pc pr. Cătălin Vătafu  de la parohia Pechea IV a prezentat o sinteză a referatului întocmit, în care a subliniat principalele mărturii biblice şi patristice despre primele forme de organizare a comunităţilor şi parohiilor creştine.

Prezenţi la lucrările conferinţei, majoritatea profesorilor au adus mărturii pozitive despre cooperarea dintre Școală şi Biserică, precum şi despre importanţa păstrării orei de Religie în învăţământul românesc. „Ca părinte, a subliniat prof. Lucica Florea, director la Școala Gimnazială Slobozia Conachi,  mă număr printre cei care au ales studierea orei de Religie, pentru că dorim să ne creştem copiii armonios, în armonie cu ei înşişi, cu cei din jur şi cu Dumnezeu. Iar ca director de şcoală susţin şi încurajez toate activităţile care se desfăşoară între parohii şi unităţile de învăţământ. Este o cooperare duhovnicească în primul rând ‑ pentru că elevii noştri participă la sfintele slujbe, apoi moral‑educativă, întrucât sunt implicaţi în numeroase proiecte din care învaţă să trăiască frumos, în spirit creştinesc de întrajutorare, compasiune şi dragoste frăţească!”.

De asemenea, au fost exemplificate lăudabile acţiuni culturale şi patrimoniale, iniţiate şi organizate de preoţii parohi sprijiniţi de doamnele preotese. „Am reuşit în anul ce a trecut, mărturisea dna preoteasă Sorinela Ionuţ de la parohia Costache Negri, să iniţiem în şcoală un miniproiect de amenajare a unui atelier de creaţie şi a unui mic muzeu etnografic. Acolo am expus obiecte vechi de valoare, între care războaie de ţesut, costume populare, covoare, ţesături, obiecte din gospodăria ţăranului român, care să ne aducă aminte de trecut, de înaintaşi, cărora le suntem veşnic recunoscători şi pentru care ne vom ruga mereu!”.

Întrunirea preoţilor din Protoieria Tg. Bujor

În data de 19 martie a.c. s‑a desfăşurat conferinţa semestrială la Protoieria Tg Bujor.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită sub Pantocratorul bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Tg. Bujor de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de întreg soborul de preoţi al protopopiatului.

Și aici, locaşul de cult a fost neîncăpător pentru mulţimea credincioşilor şi, mai ales a copiilor, care, prin prezenţa lor în costumele populare  înflorate de bunicile din sat, şi prin rugăciunile specifice vârstei rostite înainte de Sfânta Împărtăşanie au arătat adevărata bucurie a mărturisirii credinţei şi apartenenţei la filonul spiritual al neamului românesc.

„Ne‑a ajutat Dumnezeu, a subliniat Chiriarhul Dunării de Jos, să ne rugăm împreună cu tinerii, devotaţii, entuziaştii şi harnicii preoţi de pe Prut, din protoieria Tg. Bujor, care, în ciuda faptului că păstoresc într‑o zonă defavorizată, arată prin răbdare, prin misiune şi prin hărnicia lor roade foarte bogate, mai ales în activităţile cu copiii şi tineretul, în lucrarea cu şcoala. Este o protoierie în care s‑au aplicat cu mult succes programele concrete de Sfintele Paşti, prevăzute dealtfel în Protocolul de cooperare dintre Biserică şi Școală.

22 mai 2015: Conferinţa pastorală de la Protoieria Brăila
22 mai 2015: Conferinţa pastorală de la Protoieria Brăila

De asemenea, în această zonă frumoasă păstoresc oameni cu aleasă trăire ortodoxă, cu tradiţii deosebite, capabili şi dornici să înveţe multe de la înaintaşii lor, preoţi devotaţi cu o înaltă ţinută sacerdotală”.

În sala de conferinţe a protoieriei au avut loc dezbaterile specifice unei asemenea întruniri. Referatul pregătit de pc pr. Cătălin Sârghe, de la parohia Scânteieşti, a fost completat, întregit de prezentarea chipurilor luminoase ale slujitorilor de odinioară din parohiile protopopiatului care, prin însemnările lor documentare, prin lucrarea sacerdotală şi misionară întipărită în memoria credincioşilor reprezintă tot atâtea mărturii concrete ale parohiei adunate în jurul păstorului de suflete.

Deşi fiecare parohie are o lucrare specifică, întrunirea tuturor arată pe de o parte lucrarea unitară a preoţilor, iar pe de altă parte statornicia credinciosului din strămoşeasca Biserică Ortodoxă Română.

Conferinţa preoţească de la Brăila

În prelungirea bucuriei sărbătorii Înălţării Domnului şi cinstirii Eroilor neamului românesc, în data de 22 mai 2015, preoţimea Protopopiatului Brăila s‑a întrunit în conferinţă preoţească, mai întâi la Sfânta Liturghie în monumentala biserică „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din municipiu, după care, la sediul administrativ, unde cei mai mulţi dintre preoţi şi‑au adus aportul la buna desfăşurare a conferinţei propriu‑zise.

La slujbă au participat elevi ai unor renumite licee şi colegii brăilene, tineri cu rezultate excepţionale la diferite concursuri şi olimpiade naţionale şi internaţionale, însoţiţi de profesorii lor.

Prezent în mijlocul slujitorilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a reiterat faptul că „întrunirea de astăzi, a slujitorilor dimpreună cu profesorii de Religie, cu părinţii şi cu o parte din elevii care au fost disponibili pentru conferinţa semestrială, este dedicată marilor păstori de suflete din parohii. Ne‑am unit în rugăciune pentru cinstirea vrednicilor noştri înaintaşi arhierei, preoţi slujitori şi credincioşi şi pentru a evidenţia contribuţia lor deosebită, mai ales în oraşul Brăila, pentru păstrarea acurateţii educaţiei religioase în familie, în şcoală şi în Biserică.

În acest context, întâlnirea noastră stă sub semnul celor doi dascăli pedagogi şi oameni de cultură ai Bisericii şi ai neamului: neuitatul episcop Antim Angelescu, care ne‑a lăsat teza sa de doctorat «Psihologia religioasă a copilului şi adolescentului, cu aplicaţii în învăţământul religios» şi prietenul său, Vasile Băncilă care, de asemenea, ne‑a lăsat o carte de excepţie «Iniţierea religioasă a copilului», în care prezintă beneficiile educaţiei religioase în şcoală pentru credinţă, pentru familia creştină, pentru cultură şi pentru mai multă comuniune între noi toţi”.

În cadrul dezbaterilor, pc pr. Victor Țugui de la parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a susţinut un referat, prin care a prezentat „Parohia astăzi”, subliniind principalele coordonate istorice, misionare, culturale şi patrimoniale ale parohiei unde este rânduit ca slujitor. Cuvântul său a avut şi o latură practică, preacucernicia sa prezentând în text şi imagine portrete şi chipuri de preoţi din trecutul parohiei, ctitori cu vrednicii alese prin lucrarea jertfelnică ce rodeşte şi astăzi, mărturii vii care au dăinut peste veacuri, precum şi o expoziţie foto‑documentară.

Întrunire duhovnicească la Protoieria Însurăţei

Seria conferinţelor pastoral-misionare de primăvară din Arhiepiscopia Dunării de Jos a continuat în data de 25 mai, la Protoieria Însurăţei.

25 mai 2015: Conferinţa pastorală de la Protoieria Însurăţei
25 mai 2015: Conferinţa pastorală de la Protoieria Însurăţei

Sfânta Liturghie, oficiată în biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a adunat în jurul Sfântului Potir întregul cler al protopopiatului, sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian. De la slujbă nu au lipsit familiile preoţilor, copiii şi tinerii îmbrăcaţi în autenticul port popular al zonei, însoţiţi de părinţii lor şi de profesorii de Religie, precum şi alte cadre didactice din oraşul Însurăţei.

„În anul omagial al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii am evaluat mai întâi lucrarea duhovnicească a slujitorilor energici şi harnici din această parte a Eparhiei Dunării de Jos.

După Sfânta Liturghie, o mul­ţime de copii participanţi la programele eparhiale s‑au împărtăşit cu Sfintele Taine, după care noi toţi ne‑am împărtăşit din bucuria de a descoperi modele de slujitori vrednici în toate parohiile, mormintele şi monumentele lor şi ale ctitorilor, precum şi documente inedite din arhivele parohiale” a arătat Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

În spaţiul generos al Casei de Cultură din oraşul Însurăţei s‑a desfăşurat conferinţa propriu‑zisă. În debutul lucrărilor, oaspeţii prezenţi au participat la vernisajul expoziţiei foto‑documentare, de carte veche şi obiecte de cult ce aparţin parohiilor din cadrul protopopiatului.

Tema „Misiunea parohiei astăzi” a fost prezentată de către pc pr. George Ioan Albu, de la parohia Mihai Bravu.

Pe ordinea de zi a dezbaterilor s‑au aflat şi discuţii despre necesitatea şi importanţa orei de Religie în şcolile de pe cuprinsul protopopiatului Însurăţei: „Și Școala, şi Biserica au menirea de a contribui la formarea, dezvoltarea şi desăvârşirea spirituală a tinerilor locuitori ai satelor şi oraşelor româneşti. Odată cu bilanţul preoţimii din protopopiatul nostru, facem şi un bilanţ al activităţii educative pe care o desfăşurăm cu elevii şi tinerii acestui oraş. Totodată, participăm şi la viaţa comunităţii, la viaţa Bisericii, scopul nostru comun fiind dezvoltarea armonioasă, integrală a copiilor noştri”, a subliniat prof. Ștefan Moraru, director adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Însurăţei.

Întrunirea preoţilor din Protoieria Făurei

Conferinţa semestrială de primăvară dedicată „Misiunii parohiei astăzi” şi „marilor păstori de suflete din eparhii” a continuat în judeţul Brăila, în data de 26 mai a.c., prin întâlnirea preoţilor din protopopiatul Făurei.

La slujba Sfintei Liturghii oficiată de Chiriarhul Dunării de Jos în biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din oraşul Făurei au participat, alături de preoţii slujitori ai protopopiatului numeroşi copii din fiecare parohie, însoţiţi de cadre didactice, de părinţii lor şi de familiile preoţilor. Majoritatea tinerilor, dar şi doamnele preotese au ales pentru această zi să poarte, împreună cu copiii lor, tradiţionalul port popular al zonei.

Adresându‑se celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a arătat că fiecare întrunire preoţească prilejuită de organizarea conferinţei semestriale de primăvară reprezintă o ocazie de a învăţa unii de la alţii şi, mai ales, de a readuce în viul vieţii  şi realităţilor actuale pe vrednicii de pomenire slujitori şi învăţători din parohiile, din satele şi din comunităţile creştine din trecut: „La aceste conferinţe în general şi astăzi, la protoieria Făurei, în special, învăţăm multe şi importante aspecte din viaţa parohiilor noastre, reprezentate de harnicii şi devotaţii păstori, tineri, însă entuziaşti, fideli şi jertfelnici.

De asemenea, avem de învăţat şi de la copiii aceştia minunaţi, de la părinţii lor care au venit la Sfânta Liturghie înveşmântaţi în ţinuta sacră a portului popular atât de frumos, de curat şi plin de veselie.

Învăţăm împreună cu părinţii acestor tineri şi cu dascălii de Religie din şcoli să ne asociem pentru un dialog mai mult decât înţelept cu păstorii de odinioară din toate parohiile, cu ctitorii de locaşuri sfinte şi cu luminaţii învăţători, profesori şi slujitori ai culturii neamului nostru! Mărturii despre aceştia ies la lumină astăzi prin înscrisurile lor, prin sacrele lor morminte, prin locaşurile sfinte şi prin râvna şi frumuseţea mărturiei pe care o dau credincioşii despre păstorii de odinioară, în dialog cu slujitorii de astăzi ai Sfintelor Altare.

27 mai 2015: Sfânta Liturghie arhierească în biserica „Sf. Nicolae”  şi Sf. Atanasie al III-lea”, la Galaţi
27 mai 2015: Sfânta Liturghie arhierească în biserica „Sf. Nicolae” şi Sf. Atanasie al III-lea”, la Galaţi

Aceasta este parohia astăzi, aşa arată parohiile adunate în rugăciune sfântă, reunite în comuniune şi în mărturii istorice, culturale, educaţionale şi social‑filantropice!”.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a premiat olimpicii cu rezultate remarcabile la etapa judeţeană a Olimpiadei de Religie, dar şi copiii participanţi la Concursul tematic „Sfântul Ioan Gură de Aur şi marii păstori de suflete”, desfăşurat în cadrul parohiei Făurei, prin frumoasa şi benefica cooperare dintre cadrele didactice şi preoţii slujitori. Astfel de activităţi comune Școală ‑ Biserică arată pe de o parte importanţa studierii religiei în şcoli, iar pe de altă parte dorinţa copiilor şi tinerilor de a se angaja în astfel de competiţii.

„Întrunirea de astăzi este o sărbătoare! Ea se constituie într‑o punere în valoare a celor două dimensiuni esenţiale din viaţa tânărului creştin: dimensiunea eclesială, din care am învăţat că tinerii noştri trebuie să rămână ancoraţi în Biserică prin Sfintele Taine şi dimensiunea formativ‑educativă, care îi determină pe tinerii noştri să atingă performanţele dorite!”, a subliniat prof. Elena Cocârlea, de la Liceul Teoretic „George Vâslan” din Făurei.

Preoţii Protopopiatului

Galaţi întruniţi în conferinţă semestrială

În ziua de pomenire a Sf. Mc. Iuliu Veteranul, slujitorii Sfintelor Altare din Protopopiatul Galaţi s‑au întrunit în conferinţă semestrială de primăvare.

Firesc, lucrările au debutat cu oficierea Sfintei Liturghii în biserica „Sf Ierarh Nicolae” şi „Sf. Atanasie al III‑lea, Patriarhul Constantinopolului”, după care Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârşit o slujbă de pomenire pentru toţi înaintaşii în scaunul vlădicesc al Dunării de Jos.

„La Sfânta Liturghie din vechea catedrală şi în cadrul conferinţei semestriale de la Galaţi am avut posibilitatea să pomenim pe vrednicii ierarhi ai Dunării de Jos care, în cea mai mare parte, şi‑au început slujirea liturgică, pastorală, misionară şi culturală în acest istoric locaş ale cărui temelii sunt aşezate din vremea voievodului Vasile Lupu al Moldovei”, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

Partea rezervată dezbaterilor şi analizelor punctuale a avut loc în sala de conferinţe a protopopiatului, preoţii slujitori având posibilitatea de a evidenţia cele mai reprezentative personalităţi, păstori de suflete ‑ ierarhi şi preoţi ‑ din istoria Eparhiei Dunării de Jos.

Un rol important în cadrul dezbaterilor l‑a constituit prezentarea principalelor repere ale misiunii parohiei azi, sub aspect sacramental‑liturgic, misionar‑pastoral, cul­tu­ral‑educaţional şi social‑filantropic. De asemenea, în dialogul cu Înaltpreasfiţia Sa, preoţii slujitori au avut posibilitatea de a sublinia principalele aspecte desprinse din activitatea preoţească desfăşurată la nivel de parohie, cu exemplificări şi metode misionare specifice întâlnite sau aplicate în pastoraţie.

Comuniunea preoţilor

din protopopiatele Tecuci şi Nicoreşti

Seria conferinţelor pastoral‑misionare de primăvară din Arhiepiscopia Dunării de Jos s‑a încheiat joi, 28 mai 2015 a.c., prin reunirea preoţilor din protopopiatele Tecuci şi Nicoreşti sub Pantocratorul bisericii „Sf. Mare Mucenic Gheorghe şi Sf. Iachint de la Vicina” din Tecuci.

27 mai 2015: Conferinţa pastorală de la Protoieria Galaţi
27 mai 2015: Conferinţa pastorală de la Protoieria Galaţi

Aici, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, înconjurat de preoţii slujitori din cele două protopopiate a oficiat slujba Sfintei Liturghii în prezenţa copiilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi a profesorilor lor.

După slujbă, în Sala de Cultură „Ioan Petrovici” din municipiul Tecuci a avut loc conferinţa pastoral‑misionară a preoţilor din protoieriile Tecuci şi Nicoreşti.

În urma dezbaterilor pe tema misiunii parohiei astăzi s‑a născut proiectul „Familia – realitate sacră în parohie”. Proiectul îşi propune ca, fiecare preot să realizeze un album, pe două secţiuni:

A. Să ne cunoaştem familia – cu imagini pe linie maternă şi paternă, ale bunicilor, în portul popular de odinioară, fotografii cu părinţii, fraţii şi surorile, precum şi aspecte surprinse la binecuvântarea pentru căsătorie, hirotonie sau alte evenimente reprezentative pentru viaţa comunitară din sânul parohiei;

B. Să ne cunoaştem casa natală – imagini din localitatea natală, casa părintească, biserica şi preotul care a săvârşit botezul, naşii de botez, de cununie etc.

„Fără cunoaşterea temeinică de către preot  a propriului  arbore genealogic şi, prin extensie, după cât este posibil, a preoţilor înainte slujitori, a ctitorilor, a personalităţilor şi oamenilor de cultură din cadrul parohiei, adică fără parohia din trecut nu putem vorbi astăzi de parohie!”, a subliniat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, adăugând că „fără parohia de ieri şi de astăzi, fără prezenţa vie a înaintaşilor şi fără pilda vieţuirii lor, nu se poate construi parohia de mâine!”

La final, Chiriarhul Dunării de Jos a mulţumit tuturor slujitorilor, profesorilor şi tinerilor prezenţi pentru frumoasele mărturii ale lucrării pastoral‑misionare din parohii şi protopopiate, prezentate în cadrul conferinţei semestriale dedicată misiunii parohiei şi marilor păstori de suflete.

Pr. Gabriel Molocea