La Departamentul teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie: Cursul festiv al promoţiei 2012-2015

Ca o încununare a celor 3 ani de studii a avut loc, într-un cadru solemn, cursul festiv al promoţiei 2012-2015 a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi. Cursul a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la care au participat atât ÎPS dr. Casian Crăciun, un sobor de preoţi, studenţi şi masteranzi ai promoţiei 2012-2015, rude ale acestora.

Te Deum la finalizarea studiilor universitare
Te Deum la finalizarea studiilor universitare

În cadrul Sfintei Liturghii s-a săvârşit şi pomenirea părinţilor profesori care nu mai sunt „în biserica luptătoare”, dar care şi-au adus contribuţia la a-i învăţa pe cei tineri din tainele duhovniceşti.

„Bucuria” a fost cuvântul de ordine aşternut peste întreaga suflare ce a luat parte la acest fericit eveniment iar cuvintele mângâietoare izvorâte din inima plină de iubire părintească a chiriarhului s-au aşezat în cămara inimii ascultătorilor, ştiut fiind faptul că atunci când cineva grăieşte din inimă – la inimi ajunge mesajul său!

Festivitatea s-a mutat apoi în sala „Episcop Melchisedec Ştefanescu” a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, unde auditoriul s-a delectat cu bucuria de a-i asculta pe prorectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi pe decanul Facultăţii. Apoi, invitat de onoare la acest eveniment Înaltpreasfinţia Sa a evocat unele momente cu privire la debutul examenului la disciplinele Teologie – Liturgică şi Spiritualitate care, deşi delicate la momentul respectiv pentru studenţi, au fost pline de umor spre deliciul tuturor celor prezenţi în sală. Mai apoi, frângând Pâinea Cuvântului ceresc cuprinsă în „Predici la Sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la Sfinţi” ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ÎPS Sa ne-a hrănit cu înţelepciunea duhovnicească a celui mai mare între Sfinţi Părinţi şi dascăli ai Bisericii, căreia i se aduce, şi în acest an, înaltă şi binemeritată cinstire.

ÎPS Casian a pus accent pe cunoaşterea pregătirii teologice a studenţilor, evocând rezultatele la care s-a ajuns în urma răspunsurilor la trei mari serii de întrebări, precum şi trăirile interioare ale studenţilor, atât d.p.d.v. religios, cât şi d.p.d.v. social. ÎPS Sa a evidenţiat că rugăciunea trebuie să fie o necesitate fiinţială a fiecărui teolog în parte care trebuie să fie permanent legat de Hristos, în vederea desăvârşirii spirituale şi pentru ca acesta să poată îndeplini misiunea încredinţată lui de către Biserică, atât pe plan didactic sau cel al asistenţei sociale. Considerând că studenţii / masteranzii şi-au însuşit temeinic, atât teoretic, cât şi practic învăţătura Bisericii predată la acest nivel universitar, Chiriarhul nostru şi-a exprimat mulţumirea pentru faptul că prin această generaţie de studenţi şi masteranzi, Arhiepiscopia Dunării de Jos are misionari foarte bine pregătiţi, atât în plan didactic, cât şi în cel al asistenţei sociale, şi i-a încredinţat pe proaspăt absolvenţii Facultăţii de Teologie de rugăciunile sale arhipăstoreşti şi permanenta sa purtare de grijă, aşteptând cu viu interes şi realizările lor pe plan profesional.

Absolvenţii Departamentului teologic
Absolvenţii Departamentului teologic

De asemenea au luat cuvântul şi două reprezentante ale studenţilor: dna Tofan Ana de la secţia Asistenţă socială şi dna Neagu Oniţa de la secţia Teologie didactică, care au mulţumit din suflet chiriarhului Dunării de Jos, cât şi întregului colectiv didactic al Facultăţii, atât pentru înalta pregătire teologică ştiinţifică împărtăşită şi bogăţia spirituală oferită cu generozitate pe întreg parcursul anilor de curs, cât mai ales pentru căldura sufletească şi dragostea părintească deosebit de profundă cu care au fost îmbrăţişaţi permanent.

La finele întrunirii s-a intonat imnul studenţesc „Gaudeamus” şi s-a ridicat o cupă de şampanie în cinstea evenimentului, iar Arhipăstorul, împreună cu întregul colectivul didactic s-a retras în cântările imnului Axion: „Apărătoare Doamnă”, nu înainte de a dărui cu bucurie înaltele sale binecuvântări arhiereşti.

Redăm mai jos câteva din impresiile absolvenţilor promoţiei 2015:

Absolventă Topor Mimi, Brăila – specializarea Teologie-Asistenţă Socială: „Am fost impresionată de acest eveniment. Mi-a plăcut deosebit de mult Sfânta Liturghie şi slujba de mulţumire săvârşită de ÎPS dr. Casian Crăciun şi de părinţii profesori, cuvântul arhipăstoresc, cuvântările preorectorului şi decanului, toate creându-mi un sentiment de bucurie, nostalgie şi împlinire sufletească pe care nu le voi uita niciodată”.

Absolvent Apostu Costel, Brăila – specializarea Teologie-Asistenţă Socială: „Festivitatea finalizării anilor de studiu a generat în mine un sentiment deosebit, la care s-a adăugat bucuria participării la Sfânta Liturghie săvârşită de către ÎPS dr. Casian Crăciun şi părinţii profesori, înnobilând acest eveniment la rang de solemnitate şi creând un adevărat legământ al asistentului social care, din iubire pentru semenii săi, îşi pune toate cunoştinţele căpătate în anii de studiu în slujba celor aflaţi în nevoi şi defavorizaţi”.

Absolventă Bădoiu Lenuţa, Galaţi – specializarea Teologie-Asistenţă Socială: „Mă bucur că am avut ocazia să urmez cursurile aceste Facultăţi. Decizia de a mă înscrie a venit într-un moment dificil din viaţa mea, pe care l-am trecut cu bine. Această Facultate m-a ajutat pe plan spiritual, apropiindu-mă mai mult de Dumnezeu. Mă simt împlinită şi fericită, trăind această experienţă minunată la intensitate maximă. Mulţumim tuturor pentru acest eveniment deosebit”.

Absolventă Buganu Ioana, Galaţi – specializarea Teologie-Asistenţă Socială: „A fost o zi de neuitat. Am trăit momente frumoase, pe care le-am împărţit cu dragii mei colegi. Am descoperit metoda didactică pe care a aplicat-o cu real succes cel pe care nu credeam că-l voi avea vreodată profesor: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian. Iubesc aceste momente pe care le-am trăit şi pe care le voi păstra bine în inima mea pentru a le povesti mai departe. Îţi mulţumesc pentru tot şi pentru toate, Doamne al meu!”.

IMG_6582
Promoţia 2012-2015

Absolventă Cărţu Elena, Galaţi – specializarea Teologie-Asistenţă Socială: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să urmez această Facultate; Îi mulţumesc pentru toate binefacerile revărsate de-a lungul vieţii asupra mea. Cu ajutorul preoţilor profesori am cunoscut şi descoperit mai mult pe Dumnezeu şi lucrarea Lui. Voi încerca să pun în practică, cu ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce am învăţat în aceşti ani. Cursul festiv a fost special şi emoţionant!”.

Absolvent Sandu Iulian, Brăila – specializarea Teologie Didactică: „Timpul «cununii» celor trei ani de studii a fost deosebit pentru mine nu doar pentru că am încheiat studiile de licenţă, ci mai ales pentru că acolo, cu toţii, inclusiv cu o parte din părinţii profesori am reuşit să ne unim gândurile în rugăciunea Bisericii. Solemnitatea rugăciunii a fost încununată cu rugăciunea Arhiereului nostru, care a cerut ajutor pentru noi toţi şi, cu siguranţă Bunul Dumnezeu o să ni-l dea. Sala de curs ne-a transformat din nou în studenţi, trăind câteva momente din emoţiile examenului când Înaltpreasfinţiul a vorbit despre examenul pe care l-au susţinut studenţii, în sesiune, la disciplina «Liturgică». Ţin pe această cale să mulţumesc părinţilor profesori şi tuturor celor care ne-au ajutat pe parcursul acestor ani de studii. Important este acum să găsim calea către mântuire, pentru că avem cunoştinţe. «Suntem teologi, ne rugăm şi ne vom ruga; iar dacă ne rugăm suntem teologi», după cum ne învaţă Sfântul Macarie”.

Au consemnat Crânganu Constantin (Teologie Didactică)

şi Iosif Sandu Paula(Teologie-AsistenţăSocială)