Rolul şi misiunea preotesei în familie, parohie şi societate

Cu binecuvântarea Înalt­preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, duminică 17 mai 2015, a avut la sediul Protoieriei Nicoreşti o întâlnire cu caracter duhovnicesc şi misionar a preoţilor şi preoteselor din zona Nicoreştilor, cu tema „Rolul şi misiunea preotesei în familie, parohie şi societate. Idealuri şi provocări”. Această întrunire se înscrie în rândul manifestările prilejuite de Anul omagial al misiunii parohiei şi al mănăstirii, azi. Întâlnirea a debutat cu o slujbă de mulţumire, desfăşurată în biserica-monument Banu, pentru binefacerile revărsate asupra familiilor preoţilor şi a credincioşilor păstoriţi de aceştia.

Pornind de la faptul că preotul este propovăduitorul prin cuvânt al adevărurilor de credinţă, iar soţia lui este propovăduitorul exemplului, doamna preoteasă Geanina Tudose a vorbit despre rolul pe care îl are soţia preotului în viaţa parohiei. Preoteasa este primul ajutor al preotului în misiunea sa pastorală. Ea ar trebui să reprezinte un reper spiritual şi moral pentru comunitatea parohială. Oricât de frumos ar vorbi preotul de la amvon, dacă aceste cuvinte nu se reflectă şi în modul de viaţă al preotesei şi familiei preoţeşti, atunci slujirea preotului nu este deplină. Preoteasa este candela aprinsă ce veghează la moralitatea tinerelor fete şi la povaţa celor mai în vârstă dintr-o parohie, fapt pentru care în unele locuri, preoteasa mai este numită „maica preoteasă” sau „mama satului”, aceasta după ce comunitatea respectivă a simţit că în sufletul ei arde dragostea de Hristos şi de aproapele.

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că „prezenţa preotesei la biserică este esenţială, iar lipsa ei din viaţa parohiei constituie un afront pentru credincioşi”. Aceasta înseamnă că preoteasa trebuie să fie prezentă la biserică în fiecare duminică şi sărbătoare, că trebuie să fie împodobită cu evlavie, hărnicie, bună-cuviinţă şi să aibă un cuvânt bun pentru oricine i-ar cere un sfat. Acolo unde preotul locuieşte cu preoteasa în parohie rezultatele pastoral-misionare sunt evidente.

În continuarea întâlnirii, a vorbit doamna preoteasă Raluca Arghire, despre familia preotului. Slujirea preotesei nu se învaţă la şcoală, ci se experiază la Şcoala Duhului Sfânt, în comuniunea rugăciunii şi a harului dumnezeiesc. Pe umerii preotesei este o responsabilitate în plus faţă de celelalte credincioase ale parohiei. Pentru stabilitatea familiei preotului, preoteasa ar trebui să se agaţe, când este mai greu, de rugăciune şi nevoinţă şi nu de bârfă şi defăimare. Preoteasa are o chemare tainică de slujitoare a familiei parohiei. Cu excepţia calităţii de mamă, preoteasa este un fel de monahie în lume. Eşecul slujirii preoţeşti se datorează uneori eşecului preotesei de a se acomoda la viaţa de familie a parohiei. Familia preotului reprezintă icoana slujirii lui Hristos. Aşa cum sfânta icoană ne este o prezenţă a veşniciei dumnezeieşti, aşa şi familia preotului ar trebui să fie anticiparea şi materializarea acestei veşnicii. Preoteasa este cea care, duminica şi în sărbători, alături de copii ei, participă la Sfânta Liturghie. Veşmântul preotesei trebuie să fie smerenia, buna cuviinţă şi decenţa. Oglinda preotesei trebuie să fie Icoana Maicii Domnului, care arată modul cum ar trebui să se înveşmânteze duhovniceşte preoteasa.

Pc. protoiereu de Nicoreşti a concluzionat despre rolul şi importanţa preotesei în parohie şi familie pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spune că soţiile preoţilor să fie cuviincioase, neclevetitoare, cum­pătate, credincioase întru totul (I Tim. III, 11). Preotesele ar trebui să fie modele pentru societate şi lumină pentru comunitate.Nu poate fi un preot bun fără o preoteasă bună. Preoteasa este ca o candelă aprinsă ce luminează şi încălzeşte atât propriul cămin, cât şi diferite activităţi ce ţin de comunitatea bisericească şi bine este să nu-şi depăşească atribuţiile şi competenţele.

După provocările legate de rolul şi importanţa preotesei în familie, s-a discutat problema implicării preoţilor şi a doamnelor preotese în vederea participării efective a parohiilor şi a credincioşilor acestora la hramul Mănăstirii Buciumeni cu ocazia sărbătorii Sfintei Treimi.

La finalul întâlnirii, toţi cei prezenţi au participat la agapa din sala de mese a protoieriei.

Pr. dr. Mihai Roşu, Protoiereu de Nicoreşti