Proiecte cu caracter religios-moral pentru liceeni: „Unde-i lege nu-i tocmeală!” „Unde-i comoara ta, acolo va fi şi inima ta!”

Pe data de 2.04.2015 la Colegiul Naţional „N. Bălcescu” din Brăila, în Amfiteatru, a avut loc prima întâlnire din cadrul acestui proiect. La ea au participat 41 de elevi de la Colegiul Naţional „N. Bălcescu”, Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci”, Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” şi  Liceul „Panait Cerna”. Reprezentanţi ai Poliţiei au fost Scms. Sarău Ninetta Anna şi Ag. pr. Vâlcescu Alina.

Activitatea a avut drept scop conştientizarea elevilor de la liceu asupra pricolului săvârşirii de fapte antisociale si a consecinţelor pe care implicarea în astfel de fapte le poate avea asupra viitorului lor. S-au discutat probleme legate de pedepse pentru minori, atât civil, cât şi religios, importanţa Internetului în viaţa tinerilor de liceu, selectarea prietenilor pe Facebook, consecinţele violenţei asupra victimelor, dar şi a agresorului.

La a doua întâlnire din luna mai a.c. au participat elevi de la liceele şi colegiile mai sus-amintite, în număr de 30, dl Mihai Caraza şi dna Valentina Braga, reprezentanţi ai Societăţii Biblice Interconfesională din România. Din partea Arhiepicopiei Dunării de Jos Galaţi au fost împărţite manuale tuturor elevilor.

Prof. Todie Stela, de la Colegiul Naţional „N. Bălcescu”, a dezbătut cu elevii tema „Familia creştină şi păcatele împotriva ei” (abandonul, avortul, divorţul, maltratarea fizică si psihică). Elevii au prezentat piesa de teatru Abandonarea copiilor-încotro? în care personajul central născuse de 2 luni un baiat şi acum dorea să-l abandoneze. Piesa ne prezintă lupta interioara a tinerei de 18 ani cu îngerul şi demonul pentru a rezista ispitei. Sfârşitul ne lasă în susupans, încheindu-se cu vorbele tinerei: „Acum ştiu ce am de facut!”.

Apoi s-a vorbit despre datoriile membrilor familiei: ale soţilor unul faţă de altul, ale copiilor faţă de părinţi şi a părinţilor faţă de copii. Unul dintre elevi a citit Psalmul 50, cea mai importantă rugăciune a pocăinţei din religia creştină.

După aceste întâlniri am încercat să luăm pulsul şi cu uimire, am observat că numărul elevilor care vor să meargă în continuare în proiect e mare. Au fost comunicativi, foarte interesaţi, la ambele întâlniri, să afle partea religioasă, dar şi cea civilă, sociabili, pozitivi în gândire. A doua întâlnire s-a încheiat cu recomandări anti-infracţionale şi anti-victimale.

„Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură.

Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta” (Mt. 6, 19-21).

„Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău. Purtaţi grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii. Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei (lui Dumnezeu), căci scris este: «A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul». Deci, dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi este sete, dă-i să bea, căci, făcând acestea, vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele” (Ep. către Romani 12,17-21)

Mărturii ale elevilor participanţi

1. Vlad Diana (Colegiul Naţional „N. Bălcescu”): „Am participat la ambele  întalniri ale proiectului şi am găsit câteva răsunsuri la partea civilă pe care nu le puteam afla altfel. De exemplu, nu ştiam că un membru al familiei care-şi abandonează copilul poate face închisoare. Sau un părinte care-şi împiedică un copil să meargă la şcoală face 1 an închisoare. Mi s-a părut interesant şi vreau să particip şi la alte întâlniri”.

2. Miron Diana (Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci”): „Am aflat lucruri interesante despre combaterea traficului cu minori, care se pedepseşte mult mai sever decât traficul intern de persoane. De asemenea, nu ştiam că expresiile jignitoare sau vulgare au ca şi consecinţă amenda”.

3. Jipescu Ştefan (Colegiul Naţional „N. Bălcescu”): „Cele mai interesante lucruri le-am aflat despre agresivitatea verbală şi consecinţele ei, posibilitatea de a se lua de pe facebook date şi a se folosi în dauna ta, despre combaterea consumului de droguri. Mi s-au explicat o serie de termeni pe care nu-i ştiam: răspundere penală, abuz de autoritate, patrimoniu, serviciul de probaţiune.

Prof. Stela Todie