Avem obligaţia să apărăm familia, constituită prin căsătoria dintre un bărbat şi femeie

Nunta din Cana Galileii
Nunta din Cana Galileii

În contextul reluării pentru a treia oară în ultimii ani a unei propuneri legislative privind reglementarea parteneriatului civil, până acum respinsă cu largă majoritate parlamentară de fiecare dată, Patriarhia Română reiterează poziţia ei constantă în această chestiune:

Răspunsul societăţii şi al autorităţilor publice la încercările actuale de-a submina familia tradiţională trebuie să ţină cont de continuitatea acesteia în istorie ca dar al lui Dumnezeu-Creatorul pentru umanitate şi ca binefacere pentru viaţa unui popor. De aceea, Patriarhia Română atrage atenţia că parteneriatele civile încearcă să slăbească familia tradiţională sau să i se substituie şi reprezintă un atentat la identitatea acesteia. Subminarea valorilor familiei tradiţionale prin crearea unor alternative la aceasta periclitează familia naturală ca temelie a societăţii umane. De aceea, familia tradiţională are dreptul şi datoria de a-şi proteja propria identitate, demnitate şi continuitate.

Din cele mai vechi timpuri, poporul român a moştenit şi a cultivat un respect deosebit faţă de familie, numită Biserica de acasă, având credinţa că aceasta este instituită şi binecuvântată de Dumnezeu. Acest respect faţă de familie s-a concretizat în grija pentru o viaţă în armonie şi fidelitate, ajutorarea reciprocă a soţilor, naşterea de copii şi creşterea lor cu responsabilitateToate aceste valori au rămas peste veacuri trăsături fundamentale ale societăţii româneşti. De aceea, Biserica binecuvintează numai familia tradiţională.

Patriarhia Română subliniază faptul că, atât Constituţia României (art. 48), cât şi Codul Civil (art. 258) reflectă realitatea că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe drepturile şi îndatoririle părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor şi consideră că aceste acte normative trebuie respectate şi aplicate, iar nu diminuată importanţa lor prin instituţii noi, fără nicio tradiţie, dar care pretind drepturile ce decurg din căsătorie. Nici un angajament internaţional al României nu obligă statul român să legifereze relaţiile în afara familiei constituite prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie.

Experienţa altor state arată că aceste parteneriate civile sunt doar o antecameră a acceptării căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex. Familia nu este doar un set de drepturi recunoscute soţilor de către stat, ci şi o valoare socială, care susţine viaţa şi continuitatea unui popor. De aceea, subminarea familiei tradiţionale nu poate fi decât în defavoarea binelui comun al societăţii.

Deoarece în textul iniţiativei se face menţiune la „creşterea şi educarea copiilor aflaţi în întreţinerea” persoanelor care au încheiat un contract de parteneriat civil, considerăm că, în contextul celor prezentate mai sus, adoptarea iniţiativei privind parteneriatele civile ar avea efecte negative şi în ceea ce priveşte creşterea şi dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Copiii riscă să fie privaţi, împotriva voinţei lor, de afecţiunea maternă sau paternă, fapt care ar duce la efecte negative pe termen lung, prin substituirea acestora cu alte tipuri de afecţiune (două mame, doi taţi etc.).

Pentru toate aceste motive, Patriarhia Română solicită Camerei Deputaţilor, cameră decizională, să respingă şi de această dată propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil, întrucât constituie un atentat la valoarea permanentă a familiei şi la identitatea acesteia.

Biroul de presă al Patriarhiei Române