Dar binecuvântat pentru pelerinii de la Dunărea de Jos

A fi creştin înseamnă a fi pelerin, a înţelege timpul petrecut în lumea aceasta ca un răgaz de pregătire pentru veşnicie, ca o călătorie vremelnică, dar decisivă, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Creştinii cei mai evlavioşi îşi descoperă vocaţia de pelerini păşind pe calea sfinţilor, căutând urmele paşilor Mântuitorului în Ţara Sfântă sau pacea sufletului în mănăstirile –vetre de spiritualitate.

Inaugurarea sediului ,,Basilica Travel” de la Brăila
Inaugurarea sediului ,,Basilica Travel” de la Brăila

Credincioşii de la Dunărea de Jos au acum o şansă în plus, de a spori duhovniceşte ca pelerini. La Brăila, în cadrul centrului social parohial al Catedralei Naşterea Domnului a fost amenajat, la iniţiativa Ĩnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, un punct de lucru al Biroului de pelerinaje „Basilica Travel” al Patriarhiei Române având hramul „Sf. Ioan Casian”. Inaugurarea acestui aşezământ s-a încadrat  în contextul mai larg al manifestărilor duhovniceşti închinate sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României şi al Eparhiei Dunării de Jos. Aceste manifestări au fost binecuvântate cu prezenţa Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care, la data de 27 noiembrie, a oficiat slujba de sfinţire a noului centru de pelerinaje de la Brăila, împreună cu un sobor de ierarhi, în prezenţa clerului şi a credincioşilor brăileni.

După săvârşirea slujbei de sfinţire, Preafericirea Sa a arătat, în cuvântul de învăţătură, că „pelerinajele sunt procesiune în comuniune şi o împrospătare a evlaviei, a credinţei, o sfinţire a memoriei prin memorarea locurilor sfinte unde au trăit persoane sfinte, prin care Dumnezeu a arătat lucrarea Lui în lume”.

Preafericirea Sa a vorbit apoi despre Patriarhul Avraam, cel dintâi pelerin către Ţara Făgăduinţei, ,,al cărui pelerinaj s-a împlinit în pelerinajul lui Hristos cel Răstignit şi Înviat”. Iar Hristos Domnul este „Pelerinul suprem” care, călătorind cu Luca şi Cleopa spre Emaus, le-a tâlcuit locurile despre Sine din Sfânta Scriptură, chemându-i la un pelerinaj interior care ar trebui să însoţească orice călătorie fizică a oricărui pelerin. De altfel, „Hristos este împreunã-pelerin cu toţi pelerinii, El îi cheamă, îi însoţeşte şi îi aşteaptă la frângerea pâinii.” A merge în pelerinaj ,,nu înseamnă a face turism religios, ci a trăi taina credinţei ca pelerini în lumea aceasta.”

Ca ocrotitor spiritual al aşezământului nou-sfinţit a fost ales Sfântul Ioan Casian, el însuşi pelerin la locurile Sfinte. El ne arată prin întreaga lui viaţã că scopul oricărui creştin trebuie să fie întâlnirea cu Dumnezeu. La final Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a arătat, în cuvântul de mulţumire adresat Preafericirii Sale, cât de important este să fim ,,pelerini unii către alţii”, învăţând de la Sfântul Ioan Casian „să brăzdăm în fiecare zi pământul minţii noastre cu plugul Evangheliei.”

Pr. dr. Sorin Marinescu,

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Galaţi