Cinstirea Sfântului Stelian Paflagonul la Parohia ,,Pogorârea Sfântului Duh” din Galaţi

26-StelianProgramul liturgic, pastoral-misionar şi social-filantropic desfăşurat cu prilejul sărbătoririi Sfântului Stelian Paflagonul  din data de 26 noiembrie 2014, care este şi ocrotitorul Parohiei în cadrul căreia funcţionează şi Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III-a”, s-a desfăşurat în mai multe etape, după cum urmează.

Luni, 24 noiembrie, începând cu orele 930, Centrul multifuncţional a desfăşurat o activitate social-filantropică împreună cu membre ale S.N.F.O.R. – Filiala Galaţi, constând în vizitarea asistaţilor nedeplasabili, în număr de 30 şi împărţirea de pachete cu alimente, produse igienico-sanitare, cărţi de rugăciune şi iconiţe, produsele igienico-sanitare fiind dăruite de către S.N.F.O.R. – Galaţi.

Marţi,  25 noiembrie, începând cu orele 1230, în cadrul Centrului s-a desfăşurat un  program cultural-artistic, prezentat de către elevi ai Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi şi liceeni de la Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” – Galaţi.

În deschiderea programului am oficiat Slujba aghesmei celei mici împreună cu pc pr. prof. Costel Bulgaru, dirigintele elevilor din anul IV de studii de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către elevii seminarişti. Slujba s-a încheiat cu un cuvânt de învăţătură rostit de părintelei profesor Costel Bulgaru, care a evidenţiat motivaţia participării la activităţile noastre, aducând şi un plus de înţelepciune din vasta activitate a lucrului cu elevii, dar şi cu credincioşii din parohia în care slujeşte. Seminariştii au prezentat participanţilor la eveniment mai multe cântări religioase şi referate care au prezentat informaţii despre Sfinţii Martiri Brâncoveni. La finalul acţiunii, aceştia au oferit mai multe daruri asistaţilor Centrului, constând în fructe şi dulciuri.

Programul a fost continuat de către liceenii de la Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi care au oferit un recital de poezie creştină, au cântat cântece tradiţionale şi au prezentat un dialog religios dedicat muceniciei Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

La eveniment au participat şi 25 de copii defavorizaţi de la Centrul de plasament „Ion Creangă” din Galaţi. Aceştia s-au bucurat de programul prezentat şi au servit masa de prânz alături de toţi participanţii la program. Asistaţii Centrului au oferit copiilor defavorizaţi dulciuri şi fructe.

Miercuri, 26 noiembrie, de la orele 08.00, slujba de hram în cinstea Sfântului Stelian a început cu Utrenia şi Sfânta Liturghie. La sfintele slujbe au participat credincioşii parohiei, asistaţii Centrului precum şi studenţii teologi de la Asistenţă socială. În cadrul Sfintei Liturghii au fost împărtăşiţi toţi credincioşii şi asistaţii care s-au spovedit şi au primit dezlegare.

La orele 12.00, a urmat agapa frăţească la cantina Centrului, la care au participat asistaţii Centrului şi alţi invitaţi.

Activitatea socială de la Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III-a”, din cadrul Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” are un dublu rol: îndepărtarea sentimentului de marginalizare pe care îl trăiesc majoritatea asistaţilor precum şi apropierea de Dumnezeu prin toate activităţile desfăşurate. Comunicarea interpersonală şi comuniunea cu toţi membrii Centrului îi întăresc în credinţă şi îi determină pe aceştia să mărturisească faptul că aici, la Centru, se află în familia lor, o familie în care găsesc, prin cuvântul lui Dumnezeu, alinare şi mângâiere pentru suflet, dar şi pentru trup, prin faptele milei creştine arătate de cei cu suflet mare pentru aceşti oameni.

Îi avem în vedere pe toţi asistaţii Centrului, în număr de 60, 30 beneficiind de serviciile sociale ce se derulează la sediul Centrului, ceilalţi 30 fiind nedeplasabili, presupunând îngrijirea acestora la domiciliu. Tocmai de aceea, atenţia acordată este în aceeaşi măsură, atât pentru deplasabili cât şi pentru cei nedeplasabili. Dorim ca toţi „bunicii” noştri să simtă din plin că dragostea creştinească este lucrătoare prin faptele milei creştine şi că Hristos Mântuitorul nostru ne ocroteşte şi ne dăruieşte tuturor din darurile Sale cele bogate.

Pr. Florin Chiosa