O decizie discriminatorie şi umilitoare pentru ora de Religie

Ca urmare a ultimelor provocări venite din partea promotorilor ,,umanismului secular” şi antireligios, privind statutul şi utilitatea orei de religie în şcoala românească, precum şi ca reacţie la Decizia Curţii Constituţionale din 12 noiembrie 2014, care declară a fi neconstituţionale anumite articole din Legea Educaţiei Naţionale, preşedintele Sindicatului Învăţământ „Corneliu Gheorghe Caranica” din Brăila, dl prof. Valeriu Partene, în numele celor 5.021 de profesori membri ai acestei asociaţii socio-profesionale îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la atacurile repetate împotriva statutului şi rolului disciplinei Religie şi dezaprobă toate opiniile, modificările şi măsurile îndreptate împotriva orei de religie promovate de unii politicieni şi, mai nou, agreate de Curtea Constituţională, prin decizia sa mai sus amintită.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a luat act de îngrijorarea exprimată de dl prof. Valeriu Partene, în numele tuturor dascălilor, slujitori ai şcolii brăilene. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa şi-a exprimat „gratitudinea pentru punctul de vedere, clar şi fără echivoc formulat, în legătură cu unele exprimări sau decizii umilitoare şi tendenţioase ce s-au făcut de curând, la adresa Sfintei Biserici, a Şcolii româneşti şi a tradiţiei noastre sănătoase, în legătură cu rolul Religiei în creşterea şi formarea tinerilor pentru binele lor, al familiilor lor şi al neamului nostru.”

Această reacţie a profesorilor brăileni vine să susţină cauza sfântă şi dreaptă a orei de Religie, atât de bine ilustrată în Comunicatul Patriarhiei Române, pe care îl redăm în continuare.

Patriarhia Română ia act cu mâhnire de decizia Curţii Constituţionale a României, discriminatorie şi umilitoare pentru ora de religie. Nu comentăm acum contextul sau împrejurările în care a fost luată această decizie, ci aşteptăm publicarea motivaţiei acestei decizii. Decizia Curţii Constituţionale din 12 noiembrie 2014, prin care este admisă excepţia de neconstituţionalitate şi se constată că dispoziţiile art. 9 alin. (2) teza întâi din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi dispoziţiile art. 18 alin. (2) teza întâi din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt neconstituţionale, presupune deopotrivă aspecte de ordin juridic şi implicaţii care vizează atitudini de conştiinţă, la nivel personal şi comunitar.

Tinerii liceeni din eparhie alături de profesorii lor de religie la hramul Mănăstirii Buciumeni, judeţul Galaţi
Tinerii liceeni din eparhie alături de profesorii lor de religie la hramul Mănăstirii Buciumeni, judeţul Galaţi

Textul declarat neconstituţional, în vigoare de aproape 20 de ani, este următorul: „La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie”. O majoritate a Curţii Constituţionale, neprecizată încă, a cărei motivaţie urmează să o cunoaştem oficial doar după publicarea deciziei în Monitorul oficial, partea I, a schimbat jurisprudenţa existentă într-un mod surprinzător şi contrar tradiţiei constituţionale şi legislative a României de până la acest moment. Astfel, decizia Curţii Constituţionale induce ideea solicitării în scris de către părinţi a studierii Religiei de către copiii lor în şcolile de stat.

Ne exprimăm surprinderea că, în cazul unei alte speţe cu acelaşi reclamant şi având acelaşi obiect, Curtea Constituţională a României, prin decizia nr. 306/2012, a respins aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate fără nicio opinie separată. Considerăm că, în lipsa oricărei modificări legislative sau constituţionale în domeniu de la ultima hotărâre având acelaşi obiect, schimbarea radicală a jurisprudenţei Curţii Constituţionale constituie o substituire a acesteia în activitatea legiuitorului, renunţând la modelul deja consacrat în România.

În acest sens reamintim că, în contextul legislativ european, în mai multe ţări ale Uniunii Europene este asumată o perspectivă similară cu cea precizată în legislaţia românească (disciplină obligatorie, predată confesional, cu posibilitatea de a nu participa, la solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor): Austria, Cipru, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Malta.

Referitor la atitudinea de conştiinţă, se deduce că decizia Curţii Constituţionale din 12 noiembrie 2014 transferă toată responsabilitatea de decizie asupra părinţilor, doar în cazul orei de religie, nu şi al altor discipline şcolare. Este evident că se încearcă descurajarea participării elevilor la ora de religie prin măsuri birocratice excesive pentru majoritatea părinţilor acestora, favorizând, în schimb, o minoritate care nu acceptă ora de religie, deşi învăţământul religios este garantat de Constituţie.

Într-o societate marcată de fenomenul secularizării şi al indiferentismului religios, formarea şi cultivarea unei conştiinţe vii şi mărturisitoare a valorilor credinţei şi ale familiei tradiţionale devin realităţi tot mai incomode. Desigur, Biserica nu poate contesta juridic în România această decizie, dar ea nu se lasă intimidată şi descurajată, ci va intensifica atenţia şi acţiunea ei pe diferite planuri pentru apărarea şi promovarea valorilor credinţei creştine în societatea românească de azi, agresată sistematic de secularismul antireligios, sub pretextul apărării libertăţii de conştiinţă. De aceea, asigurăm pe părinţii credincioşi care doresc o educaţie creştină a copiilor că vor avea în Biserică un aliat fidel în apărarea şi promovarea valorilor eterne ale credinţei creştine ortodoxe, proprii poporului român, profund religios, preţuind dorinţa lor de-a nu reduce educaţia copiilor la orizonturi limitate şi efemere.

Decizia Curţii Constituţionale privitoare la ora de religie marchează o nouă provocare pentru misiunea Bisericii în societatea românească. Din acest motiv, Biserica Ortodoxă Română cheamă pe toţi credincioşii ei să apere şi să promoveze valorile credinţei creştine şi ale spiritualităţii româneşti, în relaţie cu instituţiile publice şi cu societatea românească în general. (Biroul de Presă al Patriarhiei Române)

A consemnat pr. Ioan Alexandru Budeşteanu