Comemorarea cadrelor didactice care au slujit învăţământul pechean

Dragostea pentru înaintaşii noştri, cinstirea lor şi rugăciunea înălţată pentru ei sunt coordonatele unei tradiţii născute cu cincisprezece ani în urmă, în comuna gălăţeană Pechea, din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Ultima duminică din luna octombrie a fost rânduită ca zi de pomenire a învăţătorilor şi profesorilor care au activat în şcolile din comuna Pechea.

Enoriaşii Parohiei Pechea II, cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, îndrumaţi de preoţii slujitori ai acestei biserici, au preluat grija organizării slujbe de comemorare a dascălilor pecheni trecuţi la cele veşnice, întrucât iniţiatoarea acestei tradiţii, doamna învăţătoare Paraschiva Damian, s-a alăturat şi ea celor adormiţi în Domnul.

Această sărbătoare locală a avut ca momente principale în desfăşurarea ei, slujba de pomenire a tuturor dascălilor mutaţi la cele veşnice (slujba de pomenire a avut loc la biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din comuna Pechea), urmată de întâlnirea cu oficialităţile locale, cadrele didactice din comună şi credincioşii din localitate.

În cadrul acestei întâlniri, au luat cuvântul reprezentanţi ai cadrelor didactice, preoţii şi reprezentanţi ai oficialităţilor locale, tema intervenţiilor fiind evocarea rolului educatorului în trecut şi prezent.

Discuţiile au avut ca fundal proiectarea de imagini şi oferirea de informaţii despre slujitorii învăţământului pechean, existând o evidenţă a fiecărui dascăl, moştenire lăsată de iniţiatoarea acestei sărbători, doamna învăţătoare Damian Parascheva. La această sărbătoare au participat şi grupuri de copii de la Şcoala Alexandru Moruzi din localitate, care au prezentat, în semn de omagiu, câteva momente artistice. Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă, la care au fost invitaţi toţi cei care au participat la această sărbătoare a comunei Pechea.

Întru fericită adormire, veşnică să le fie pomenirea!

Pr. Valentin Diaconu şi Pr. Istrate Bogdan-Laurenţiu