Premiul special – Crezul meu

Crezul meu
Din cele ce am învăţat la scoală despre Crez, ştiu că a fost alcătuit la primele două Sinoade Ecumenice, în anii 325 – la Niceea şi 381 – la Constantinopol. În cele 12 articole ale Crezului este prezentată toată învăţătura Bisericii noastre, începând cu mărturisirea Dumnezeirii, a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, cinstirea PreaSfintei Fecioare, credinţa în Biserica (Ortodoxă) întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos, în Judecata de Apoi, în viaţa veşnică.
Pentru mine, Crezul reprezintă o cale de a vorbi cu Dumnezeu, prin care Îi mărturisesc credinţa şi iubirea mea nemărginită. Rostind Crezul, îmi arăt mulţumirea faţă de dragostea pe care Dumnezeu ne-a dovedit-o, lucrând mântuirea noastră.
Crezul reprezintă pentru noi şi o cale de mântuire, un drum spre Dumnezeu, care ne este deschis încă de mici prin taina Sfântului Botez, când ne lepădăm de satana şi ne unim cu Hristos, mărturisindu-ne credinţa prin rostirea Crezului, fie direct (dacă omul a fost botezat matur), fie indirect (dacă a fost botezat prunc), naşii mărturisind credinţa pentru copilaşii neştiutori, care o primesc şi o vor urma.
Crezul reprezintă Simbolul credinţei, la fel cum Imnul este simbolul specific fiecărei ţări. Rostind Crezul la Sfânta Liturghie, ne reînnoim făgăduinţa făcută la Sfântul Botez. Pentru mine, rostirea Crezului este o dovadă de credinţă, de iubire şi de mulţumire adresată lui Dumnezeu. Eu nu am învăţat Crezul ca pe o poezie, ci ca şi cum aş mărturisi credinţa, mulţumirea mea faţă de Dumnezeu.
Din momentul în care am început să înţeleg anumite lucruri, am fost şi sunt învăţată atât de părinţi, cât şi de naşi, să mă închin seara şi dimineaţa, învăţând anumite rugăciuni, între care şi Crezul, care este esenţa învăţăturii ortodoxe. La rugăciunile pe care le rostesc către Sfânta Treime şi Maica Domnului, eu mă rog pentru toată lumea, dar în mod special pentru părinţii mei sufleteşti, naşii, pentru faptul că ei mă învaţă să fac cele plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor, ca să mă pot mântui.
Alexandra Păduraru,
clasa a VIII-a
Şcoala Gimnazială Nr. 2, Barcea,
Parohia Barcea Nouă

Din cele ce am învăţat la scoală despre Crez, ştiu că a fost alcătuit la primele două Sinoade Ecumenice, în anii 325 – la Niceea şi 381 – la Constantinopol. În cele 12 articole ale Crezului este prezentată toată învăţătura Bisericii noastre, începând cu mărturisirea Dumnezeirii, a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, cinstirea PreaSfintei Fecioare, credinţa în Biserica (Ortodoxă) întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos, în Judecata de Apoi, în viaţa veşnică.

Pentru mine, Crezul reprezintă o cale de a vorbi cu Dumnezeu, prin care Îi mărturisesc credinţa şi iubirea mea nemărginită. Rostind Crezul, îmi arăt mulţumirea faţă de dragostea pe care Dumnezeu ne-a dovedit-o, lucrând mântuirea noastră.

Crezul reprezintă pentru noi şi o cale de mântuire, un drum spre Dumnezeu, care ne este deschis încă de mici prin taina Sfântului Botez, când ne lepădăm de satana şi ne unim cu Hristos, mărturisindu-ne credinţa prin rostirea Crezului, fie direct (dacă omul a fost botezat matur), fie indirect (dacă a fost botezat prunc), naşii mărturisind credinţa pentru copilaşii neştiutori, care o primesc şi o vor urma.

Crezul reprezintă Simbolul credinţei, la fel cum Imnul este simbolul specific fiecărei ţări. Rostind Crezul la Sfânta Liturghie, ne reînnoim făgăduinţa făcută la Sfântul Botez. Pentru mine, rostirea Crezului este o dovadă de credinţă, de iubire şi de mulţumire adresată lui Dumnezeu. Eu nu am învăţat Crezul ca pe o poezie, ci ca şi cum aş mărturisi credinţa, mulţumirea mea faţă de Dumnezeu.

Din momentul în care am început să înţeleg anumite lucruri, am fost şi sunt învăţată atât de părinţi, cât şi de naşi, să mă închin seara şi dimineaţa, învăţând anumite rugăciuni, între care şi Crezul, care este esenţa învăţăturii ortodoxe. La rugăciunile pe care le rostesc către Sfânta Treime şi Maica Domnului, eu mă rog pentru toată lumea, dar în mod special pentru părinţii mei sufleteşti, naşii, pentru faptul că ei mă învaţă să fac cele plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor, ca să mă pot mântui.

Alexandra Păduraru,

clasa a VIII-a

Şcoala Gimnazială Nr. 2, Barcea,

Parohia Barcea Nouă