Călugăriri la Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” de la Tudor Vladimirescu

Icoana hramului
Icoana hramului

În „buchetul” multicolor şi înmiresmat de „flori” vii monahale, se aşează, din mila Domnului şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, trei noi „flori” duhovniceşti, îmbobocite şi înflorite în „grădina de flori” de la Tudor Vladimirescu.

Aceste ,,flori” vii ale curăţiei, ale ascultării şi ale tăierii voii, au fost îngrijite timp îndelungat de maicile povăţuitoare, pentru ca ,,pământul” lor sufletesc să fie ,,udat” şi ,,plivit” de rânduielile canonice ale sfaturilor celor bune, blânde şi pline de ,,căldura” iubirii frăţeşti. Doar aşa, zi de zi, ,,pământul” sufletesc a putut să plămădească, din belşug din ,,sămânţa” credinţei, ,,floarea” cea duhovnicească, binecuvântată de Dumnezeu şi pusă, astăzi, în ,,glastra” chinoviei, dând vigoare şi mireasmă ,,buchetului” de ,,flori” vii monahale.

Acum ele pot fi admirate cu respect şi de alte posibile ,,flori” vii care îşi aşteaptă, şi ele, rândul şi bucuria să fie adăugate în ,,buchetul” obştii, atunci când Grădinarul nostru Cel bun, Hristos Domnul, va dori să le culeagă, să le ridice şi să le îmbucheteze alături de celelalte, numai atunci când au ,,înflorit” bogat şi au transmis tuturor ,,mireasma” creşterii duhovniceşti.

Îngrijiţi-vă, preacuvioase maici, de toate aceste ,,flori” vii, ca elanul, entuziasmul, tinereţea şi buna lor creştere să nu se ,,ofilească” prea repede, atunci când intemperiile vremurilor vor zgudui din rădăcini aceste ,,flori” vii plăpânde!

Primiţi-le cu ,,dogoarea” cea binefăcătoare a unităţii din obşte, dar şi cu ,,tămâia” cea înmiresmată a comuniunii şi cu armonia bucuriei.

Aţi adus, de Dumnezeu binecuvântaţi părinţi după trup ai acestor ,,flori” vii, cu mult timp înainte, ,,seminţele de flori” din frumoasa şi statornica însoţire a cununiei, în care Dumnezeu a plămădit ,,fertilitatea” credinţei. Ele au germinat şi au încolţit în căminul familiei, iar la vremea răsăditului au fost ,,răsădite” în Grădina cea preafrumoasă a Maicii Domnului de aici, de pe pământ.

Astăzi le priviţi şi le privim în soborul mănăstirii! Au ajuns ,,flori” duhovniceşti! Au fost puse de Dumnezeu în ,,mănunchi” de alte ,,flori” vii, acestea din urmă transmiţându-le învăţătura Ortodoxiei şi arătându-le în ,,oglinda” rânduielilor chinoviei creşterea lor spirituală!

Luaţi seama, preacuvioase părinte duhovnic, cercetând cu iscusinţă starea ,,aluatului” lor sufletesc! Nu-l lăsaţi să-şi piardă elasticitatea în ascultare, nici să-şi piardă prea repede virtuţile şi nici să fie amestecat cu alte ,,aluaturi” doctrinare şi canonice străine credinţei noastre dreptmăritoare, căci veţi fi întrebat, mustrat şi condamnat de propria conştiinţă care este glasul lui Dumnezeu din om. Puneţi ,,aromatele” duhovniceşti cele bineplăcute harului Duhului Sfânt! Amestecaţi-le cu ,,aluatul” sufletesc şi frământaţi îndelung şi bine, ca el să dospească şi să crească în făgaşul rânduit de Biserică!

Să aducem cu toţii, monahi, monahii şi binecinstitori creştini, şi alte ,,seminţe de flori” vii din ,,grădinile” familiilor voastre, pentru a fi semănate cât mai de timpuriu în aceasta ,,grădină” a mănăstirii, căci ,,ogorul” vieţii monahale e pregătit, vieţuitoarele ,,grădinărese” pricepute şi ,,timpul” mântuirii potrivit.

Nu păstraţi aceste ,,seminţe” de flori” vii doar pentru lume, căci se vor pierde mult prea uşor sau se vor împrăştia şi însingura, luate de ,,vijelia” tinereţei şi duse pe meleaguri străine şi nepregătite pentru a le primi şi găzdui îndelung!

Oferiţi-le Maicii Domnului, în dar, de bunăvoie, pentru că le cere de la voi!

Nu le opriţi să vină! Nu plângeţi după ele, căci doar aşa le-aţi câştigat pentru veşnicie!

Protos. Antonie Ispas, Sectorul Exarhat