Cel de al VII-lea Congres ,,Hristos împărtăşit copiilor”

ENORIA5În perioada 16-18 septembrie 2014, la Mănăstirea „Sfânta Cruce” – Buşteni, s-a desfăşurat cel de al VII-lea Congres „Hristos împărtăşit copiilor”.

Lucrările au debutat în dimineaţa zilei de 17 septembrie cu mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu acest prilej, prezentat de Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, precum şi cu mesajele dlui Romeo Moşoiu din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, dlui Nicolae Adrian Lemeni, consilier patriarhal şi al dlui Cătălin Popa, din partea World Vision – România.

Pc. pr. Constantin Naclad, coordonatorul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”, a prezentat un succint raport la nivel naţional privind aplicarea proiectelor „Hristos împărtăşit copiilor”, „Alege Şcoala!”, „Calea mântuirii”, precum şi al concursului „Sfânta Euharistie – Lumina vieţii creştine”.

În continuare, fiecare inspector eparhial a prezentat situaţia aplicării acestor programe la nivelul fiecărei Eparhii, folosindu-se şi de materiale foto-video.

Problemele prezentate la această întrunire pot fi sintetizate astfel:

– proiectul Hristos împărtăşit copiilor a devenit programul oficial de cateheză al Patriarhiei Române pentru copii şi tineret;

– pe baza acestuia s-au construit diferite proiecte în fiecare eparhie, care au avut ca ţintă principală prezenţa şi implicarea copiilor în viaţa Bisericii;

– ghidurile catehetice existente sunt depăşite. Se impune o revizuire şi o reeditarea a acestora;

– nu s-a reuşit demararea proiectului „Alege Şcoala!”, faza a III-a, decât în 10 eparhii (zona Sud Vest, Vest şi Nord Vest), deoarece nu s-au aprobat proiectele din fonduri europene;

– impactul redus al proiectului „Calea mântuirii”, ce a fost aplicat într-un număr mic de parohii.

Principalele proiecte pentru anul 2014/2015 vor fi:

I. Proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”:

va continua în toate parohiile;

– se vor revizui  ghidurile catehetice. În acest sens, fiecare eparhie va propune 2-3 profesori cu experienţă în elaborarea materialelor didactice sau preoţi implicaţi în acest proiect, care vor face parte dintr-o comisie, la nivel naţional, de revizuire a acestor ghiduri;

– se va realiza la editura Patriarhiei un „Manual de bune practici”, care va cuprinde exemple de parohii care s-au evidenţiat în activitatea de cateheză. În acest sens fiecare eparhie va transmite 2-3 exemple pozitive de parohii care excelează în activităţile cu copii şi tineri, ce vor cuprinde date despre parohie, preotul coordonator, diferite proiecte cu exemplificări, rezultate obţinute, mărturii ale copiilor, tinerilor şi credincioşilor din parohie;

– se vor promova exemplele de bună practică ale preoţilor şi profesorilor, activi în acest domeniu, în presa bisericească, centrală şi locală;

– se vor realiza cateheze-model la întrunirile preoţilor şi profesorilor de Religie.

II. Noul program „Alege Şcoala III”:

În funcţie de aprobarea proiectelor pentru celelalte zone, proiectul se va aplica în toate eparhiile.

Concursul dedicat anului 2015 – „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii, azi, în Patriarhia Română”.

În anul 2015 se va organiza, la grupele catehetice „Hristos împărtăşit copiilor”, un concurs de „miniproiecte misionare”, potrivit temei anului 2015. Miniproiectele vor fi realizate de copiii participanţi la programele catehetice sub îndrumarea preoţilor şi vor consta în realizarea de diferite activităţi, care vor avea rolul de a întări viaţa bisericească a copiilor şi a tinerilor.

Concursul va avea trei etape: parohială, pe protoierii şi eparhială, cu un calendar strict de aplicare. Câştigătorii etapelor eparhiale vor fi premiaţi la hramul Catedralei Patriarhale (21 mai 2015).

Proiectul „Calea mântuirii” destinat catehizării adulţilor va fi reluat sau demarat şi în alte parohii, prin folosirea materialelor deja repartizate la parohii (cateheze video) sau prin extinderea acestuia, acolo unde s-a aplicat, prin folosirea altor materiale, în special a celor realizate de Televiziune „Trinitas”.

Pr. Daniel Zlate, Inspector pentru cateheză