Început de nou an şcolar la Seminarul Teologic ,,Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi

Încă de la reînfiinţarea sa, din 1990 şi până acum, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” constituie una dintre cele mai de seamă  preocupări duhovniceşti, educaţional-misionare şi administrative pentru ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos. În fiecare an şcolar, momentul deschiderii cursurilor este solemn şi plin de emoţii sfinte, generate de reunirea tuturor elevilor, însoţiţi de membri ai familiilor lor, la rugăciune, în capela Seminarului, împreună cu părinţii profesori, având în mijlocul lor pe Chiriarhul Dunării de Jos.

Mulţumire adusă lui Dumnezeu

pentru 17 ani la conducerea Seminarului Teologic din Galaţi

Deschiderea noului an şcolar la Seminarul Teologic din Galaţi cu Sfânta Liturghie
Deschiderea noului an şcolar la Seminarul Teologic din Galaţi cu Sfânta Liturghie

În vederea bunei pregătiri a deschiderii noului an şcolar, în data de 9 septembrie a.c., la Centrul Eparhial, sub preşedinţia ÎPS Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Profesoral al Seminarului, cu prezenţa tuturor cadrelor didactice, preoţi şi laici. În acest context, luând act de încheierea mandatului de director al pc pr. prof. Costel Bulgaru, ÎPS Arhiepiscop a apreciat, în plen, activitatea laborioasă a pc sale, timp de  peste 17 ani, la conducerea acestei prestigioase şcoli teologice. În timpul directoratului pc pr. Costel Bulgaru, sub atenta supraveghere şi prin implicarea directă ale Chiriarhului nostru în viaţa şi buna rânduire a ritmului şcolii seminariale, dar prin osârdia şi cu implicarea jertfelnică ale pc pr. Costel Bulgaru, Seminarul Teologic „Sfântul Andrei” din Galaţi s-a îmbogăţit cu o frumoasă capelă, aşezată sub oblăduirea Apostolului Celui Întâi – Chemat şi a Sfântului Ierarh Nectarie Tămăduitorul şi cu două corpuri noi de clădire: una având rol de internat, iar cealaltă cuprinzând sufrageria şi mai multe săli de clasă, atât de necesare, în condiţiile sporirii numărului de elevi şi ale adăugării, în cadrul seminarului, a  trei clase de copii preşcolari: una pregătitoare, o clasă întâi şi o clasă  III-a, cu un număr de 58 de elevi.

La clădirea centrală, istorică, a şcolii s-au realizat, anual, diverse mici reparaţii. Tot în această perioadă (din 1997 şi până în septembrie 2014), pe lângă specializarea clasică „Pastorală”, în seminarul andreian a apărut şi funcţionează o a doua specializare, „Patrimoniu”, spre care s-au îndreptat mulţi tineri, dintre care unii au obţinut, ani la rând, premiul I la olimpiadele naţionale de gen şi la alte concursuri, iar alţii sunt deja membri apreciaţi ai unor echipe de zugravi sau restauratori, conduse de personalităţi în domeniul artei bisericeşti.

Dând slavă lui Dumnezeu pentru ajutorul dăruit în cei 17 ani de directorat şi mulţumind ÎPS Arhiepiscop pentru susţinere, aprecieri şi binecuvântare, pc. preot profesor Costel Bulgaru şi-a arătat disponibilitatea de a susţine, în continuare, întreaga lucrare de educare şi instruire a elevilor, la Seminarul Teologic şi de finalizare a proiectelor misionar-educaţionale şi edilitare începute.

Pr. prof. Ninel Ţugui,

noul director al Seminarului Teologic „Sfântul Andrei”

IMG_4645În acelaşi context, în baza Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, art. 116, al. 1 şi art. 118, alin. 2, ÎPS Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos a procedat la numirea noului director al Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, în persoana pc. pr. prof. Ninel Nicolae Ţugui. Născut la data de 16 ianuarie 1965, în comuna Scorţaru, judeţul Brăila, pc sa provine dintr-o familie de oameni harnici şi buni credincioşi ai Bisericii strămoşeşti. A urmat cursurile Şcolii generale din localitatea natală (1971-1979) şi doi ani la specializarea „Matematică –Fizică”, la Liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila (1979-1981). La vârsta marilor decizii personale, dând curs chemării Domnului Hristos din inima sa, a optat pentru a se înscrie la Seminarul Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău (1981-1986). Aici a avut bucuria ca, alături de profesorii de tradiţie care i-au dăltuit vocaţia, să fie şi ierodiaconul profesor Casian Crăciun, actualul Arhiepiscop al Dunării de Jos, de care a fost şi este legat duhovniceşte.   A finalizat cursurile seminariale ca şef de promoţie, continuându-şi pregătirea teologică la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1986-1990). Şi-a încununat studiile universitare cu o teză de licenţă susţinută la catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică, pe o temă dedicată teologilor Vladimir Lossky şi Paul Evdokimov. Ca student în teologie s-a evidenţiat ca „un tânăr valoros, atât în ceea ce priveşte însuşirea cunoştinţelor teologice şi de cultură generală, cât şi în cele referitoare la cultivarea şi desăvârşirea vocaţiei sale de viitor preot, slujitor al altarului”, având o deosebită „aptitudine teoretico-ştiinţifică, care i-a dat posibilitatea excepţională de pătrundere şi adâncire la toate obiectele şi disciplinele de învăţământ”, după cum se exprimă în recomandarea pe care i-a întocmit-o, pentru prezentarea la hirotonie, pc arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu.

Întorcându-se „acasă”, în eparhia – mamă, Chiriarhul nostru, pe atunci arhiereu vicar slujitor alături de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Antim Nica, l-a propus şi numit profesor de Dogmatică la nou-înfiinţatul Seminar Teologic „Sfântul Andrei” din Galaţi. A primit harul diaconiei (29 august 1990) şi al preoţiei (17 februarie 1991), prin mâna ÎPS Arhiepiscop Casian. A slujit ca preot la capela Seminarului şi la Catedrala arhiepiscopală din Galaţi (1 septembrie 1996 – 1 octombrie 1998), în prezent fiind slujitor la biserica „Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Dionisie Exiguul” din Galaţi. În cadrul Seminarului Teologic a funcţionat ca profesor de Dogmatică şi Limbă greacă, în primii ani de după înfiinţarea şcolii predând şi alte discipline, precum Catehismul şi Studiul Noului şi Vechiului Testament.  În perioada 15 septembrie 1994 – 15 septembrie 1998 a împlinit un prim mandat de director al Seminarului andreian. Datorită deosebitelor sale calităţi intelectuale, în perioada 1997-1998, cu binecuvântarea ÎPS Casian, a beneficiat de o bursă de studiu la „Institut für Öekumenische Theologie” din Graz – Austria, unde şi-a însuşit limba germană şi a căpătat o largă perspectivă asupra legăturilor dintre Bisericile şi confesiunile creştine şi, mai cu seamă, asupra valorilor Ortodoxiei.

Pentru slujirea sa vrednică şi demnă în Eparhia noastră, ÎPS Arhiepiscop Casian l-a desemnat ca reprezentant al Arhiepiscopiei Dunării de Jos în Adunarea Naţională Bisericească, unde a fost ales ca secretar general al acestui for central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române.

Apreciind această frumoasă şi temeinică formare a pc pr. prof. Ninel Ţugui şi personalitatea sa puternică, adânc înrădăcinată în vocaţia slujitoare a Bisericii Ortodoxe, ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian a prezentat corpului profesoral pe noul director al Seminarului, invitându-l la înţeleaptă păşire pe linia înaintaşilor săi, în bună conlucrare cu profesorii, spre sporirea şi aprofundarea vieţii duhovniceşti, a studiului teologic şi a vituţilor creştine, de către viitorii slujitori ai altarului, catedrei sau artei bisericeşti. Răspunzând ÎPS Chiriarh, pc. pr. prof. Ninel Ţugui a arătat că preia această slujire cu responsabilitate, şi cu dorinţa de a fi susţinut de Sfânta Arhiepiscopie şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean, în toate programele şi proiectele bisericeşti – educaţionale, care se derulează în Seminar.

Deschiderea noului an şcolar la Seminarul Teologic

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul preoţilor, profesorilor, părinţilor şi elevilor, la începutul unui nou an şcolar
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul preoţilor, profesorilor, părinţilor şi elevilor, la începutul unui nou an şcolar

În ziua de 15 septembrie a.c.,  la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi a avut loc deschiderea solemnă a cursurilor pentru noul an şcolar 2014-2015. Programul zilei a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii în capela seminarului, săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de preoţii-profesori, membri ai corpului didactic de la seminar. La Sfânta Liturghie au participat toţi cei 277 elevi înscrişi, împreună cu părinţii sau membri din familiile lor. La slujbă au fost prezenţi şi elevii celor trei clase din ciclul primar, care funcţionează în cadrul Seminarului, majoritatea acestora fiind împărtăşiţi cu Sfintele Taine de către ÎPS Arhiepiscop.  După programul liturgic din capelă, Chiriarhul Dunării de Jos a dialogat cu micii elevi din clasele primare, cu profesorii, cu elevii seminarişti şi cu părinţii lor, după care  a vizitat sălile de curs, sufrageria şi sediul administrativ.

Gânduri la începutul studiilor seminariale

Cei mai emoţionaţi dintre toţi elevii sunt „bobocii” de anul I. Venirea la o şcoală cu o faimă atât de mare şi primirea statutului de „elev seminarist” generează bucurii şi trăiri intense, care se imprimă pentru totdeauna în sufletele tinerilor, acum fragede, dar pline de aspiraţii şi atât de puternice în credinţă şi în faptă, atunci când ajung la maturitate. La un sondaj de opinie realizat de elevii-redactori ai foii „Axios”, sub coordonarea pr. Gabriel Mungiu şi a dnei prof. Ana Tunaru între elevii din anul I, pe tema „Cu ce gânduri şi simţăminte păşeşti în «Şcoala Sfântului Andrei»?”  s-au primit răspunsuri precum acestea:

– „Nu toţi prietenii m-au înţeles atunci când le-am exprimat dorinţa mea de a intra la Seminar. Însă le-am explicat că vreau cu adevărat să slujesc lui Dumnezeu şi că nicăieri nu aş putea învăţa acest lucru decât aici. Le-am spus că, dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu nu te mai interesează greutatea vieţii de creştin şi de preot, în zilele noastre” (Vlad Blându);

– „Acest vis, de a deveni seminarist, s-a împlinit şi, acum, sunt foarte bucuros. Sunt uimit de disciplina şi de ordinea care s-au instaurat în şcoala noastră, imediat după începerea cursurilor” (Alexandru Boboc);

– „Primele impresii sunt cu mult peste aşteptările mele, atât cu referire la colegi, cât şi cu referire la profesori” (Eugen Bădărău);

– „Cunosc persoane noi şi încep să cobor adânc, tot mai adânc în inima Seminarului «Sfântul Andrei» şi să descopăr zilnic dragostea lui Dumnezeu” (Călin Puiu);

– „Vreau să devin un seminarist bun, serios şi conştiincios şi să fiu un exemplu frumos pentru copiii care, în viitor, vor veni la Seminar” (Alexandru Martin);

– „Îmi place să mă rog, să citesc şi să cânt şi fac lucrul acesta din clasa a V-a, când dascălul bisericii în prejma căreia locuiesc m-a învăţat  rugăciuni, să cânt la strană şi să ţin isonul” (Alin Erghelan);

– „Am fost mereu atras de slujbele frumoase ale bisericii, cu cântările lor armonioase şi cu dangătul clopotelor care sună la vecernii şi la Sfânta Liturghie. Aşa am pornit, de mic copil, pe drumul Bisericii. Aşa am venit la Seminar” (Cristian Presură);

– „Am ales această cale pentru că mi se pare fascinant şi pentru că este foarte important să-L cunosc pe Dumnezeu şi să fiu unul dintre slujitorii Săi” (Sorin Bulancea);

– „Seminarul este şcoala care te formează, te disciplinează, te întăreşte şi te motivează. Sunt foarte fericit că am putut intra la Seminar” (Gabriel Ghimpu).

La început de an şcolar 2014-2015, binecuvântat cu rugăciune şi  aşezat sub semnul înnoirii pline de fidelitate pentru continuitate şi tradiţie, dorim noului director, profesorilor Seminarului „Sfântul Andrei” şi elevilor – mai mici sau mai mari – râvnă şi spor pentru a preda, respectiv pentru a primi cu bucurie „învăţăturile cele bune şi folositoare ale Domnului Hristos” şi pentru a aduce şi oferi Bisericii şi Ţării noastre, cu generozitate şi responsabilitate, „comoara cea nepreţuită a inimilor lor”.

Redacţia