Parteneriate noi ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Protocolul şi parteneriatul de cooperare în diferite arii de activitate sunt urmări fireşti ale practicii şi tradiţiei bimilenare a Bisericii de a lucra împreună cu reprezentanţii domeniului public sau privat pentru a ajuta, a sprijini, a susţine, a dezvolta, a întreţine sau a extinde iniţiative care au ca scop comun binele comunităţii şi al credincioşilor. În mod general, aceste cooperări înseamnă forţe unite pentru o eficienţă mai mare şi o semnificaţie spirituală mai profundă a activităţilor respective. În chip special, parteneriatele reprezintă, deopotrivă, preocupare, responsabilitate şi bază comună pentru programe multiple în slujba comunităţii şi a credincioşilor.

În cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, mediul extern este favorabil încheierii şi dezvoltării parteneriatelor la nivel local. Acest aspect se referă la mediul economic, politic, social şi confesional.

Inaugurarea aşezământului social al Parohiei ,,Naşterea Maicii Domnului” din Brăila
Inaugurarea aşezământului social al Parohiei ,,Naşterea Maicii Domnului” din Brăila

La nivel local există parteneriate de succes şi benefice, cum ar fi cele desfăşurate împreună cu: consiliile locale, consiliile judeţene, inspectoratele şcolare judeţene, inspectoratele judeţene de jandarmi, direcţiile de sănătate publică, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, poliţiile locale, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, agenţi economici din Galaţi şi Brăila etc.

Deoarece Arhiepiscopia Dunării de Jos este prezentă în domeniul socio-medical prin cele cinci cabinete medicale parohiale şi pentru că, în conformitate cu prevederile Art.137 – (5) din Statutul BOR: „Furnizorii de servicii sociale şi medicale din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, prevăzuţi la alin. (2), îşi desfăşoară activitatea socială şi medicală în nume propriu sau prin parteneriate cu instituţiile specializate ale statului, ale administraţiei locale sau ale organizaţiilor neguvernamentale”, având în vedere Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor ce menţioneză că „Statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat social, precum şi statutul lor de factor al păcii sociale”, există un proiect de colaborare cu Asociaţia „SMURD”- Galaţi, în vederea înfiinţării Clusterului Regional „Pentru Sănătate”.

Conceptul de ,,cluster” indică un grup de firme, actori economici din domenii apropiate şi instituţii localizate într-o proximitate geografică constituind o concentrare geografică de entităţi interconectate, furnizori, instituţii şi organizaţii conexe, care creează sinergii directe şi indirecte între ele.

Scopul Clusterului Regional ,,Pentru Sanatate” este de a asigura un cadru unitar de cooperare între membrii săi pentru realizarea unor obiective de interes comun şi de a contribui la dezvoltarea economică a întregii zone geografice, prin soluţii ce promovează menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii în rândul populaţiei.

Acest cluster se doreşte un organism neguvernamental, non-profit, apolitic, fără personalitate juridică, care îşi propune, prin activitatea pe care o va desfăşura, asigurarea statutului de cluster regional şi de pol de excelenţă în domeniul sănătăţii.

Activitatea clusterului va consta în:

a) promovarea unei politici economice de dezvoltare orientate către clustere la nivel naţional şi european;

b) consolidarea cooperării prin intensificarea contactelor, a schimbului de informaţii şi de idei şi prin desfăşurarea de activităţi comune;

c) identificarea  de finanţări din fonduri europene şi  din  alte surse  de finanţare  pentru implementarea obiectivelor propuse;

d) promovarea şi reprezentarea clusterului atât la nivel naţional, cât şi internaţional;

e) susţinerea integrării ofertei de educaţie cu nevoile pieţei de muncă în domeniul sănătăţii;

f) cooperarea cu parteneri strategici din plan local, regional,  naţional sau transnaţional, inclusiv autoritati publice, centre de cercetare, poli de competitivitate şi alte clustere din ţară şi străinatate.

Sperăm ca acest parteneriat să pună bazele unui început bun, pentru o lucrare care să constituie,  în special, implicarea în problematica socială, prin identificarea unor soluţii necesare pentru persoanele defavorizate.