Câştigătorii etapei eparhiale a concursului ,,Sfânta Euharistie – Lumina vieţii creştine” au fost premiaţi cu prilejul serbării hramului istoric al Catedralei Patriarhale

Anul omagial euharistic şi al comemorării Sfinţilor Martiri Brâncoveni a însemnat şi înseamnă, în Patriarhia Română, nu doar  organizarea unor manifestări cu caracter ştiinţific, conferinţe şi simpozioane pe această temă, ci şi a unor proiecte duhovniceşti cu caracter filantropic,  derulate în toate parohiile Bisericii Ortodoxe Române.

Tinerii reprezentanţi ai eparhiilor prezenţi la hramul istoric al Catedralei patriarhale
Tinerii reprezentanţi ai eparhiilor prezenţi la hramul istoric al Catedralei patriarhale

Un astfel de proiect, propus sub forma unui concurs naţional, a fost intitulat sugestiv „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”. Concursul, destinat participanţilor la programul „Hristos împărtăşit copiilor” a avut o întreită finalitate: apropierea celor  tineri de Biserică şi de Sfintele Taine, exersarea iubirii de semeni prin ajutorarea celor sărmani şi suferinzi şi redescoperirea frumuseţii Postului Mare şi a tradiţiilor pascale.

Câştigătorii etapei finale a concursului au fost premiaţi în ziua prăznuirii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena (21 mai), când a fost serbat, ca în fiecare an, hramul istoric al Catredralei Patriarhale din Bucureşti. Cei 29 de copii, reprezentanţi ai grupurilor de cateheză propuse spre premiere, din tot atâtea eparhii, însoţiţi de preoţii parohi au participat, în seara zilei de 20 mai, la un prim eveniment dedicat premierii: vizionarea, în Aula Magna a Palatului Patriarhiei, a unui reportaj realizat de Trinitas TV, sub forma unui colaj al celor mai reprezentative secvenţe ale derulării concursului în eparhii. Vizionarea a fost precedată de cuvântul de deschidere rostit de pr. Constantin Naclad, inspector patriarhal, urmat de mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, transmis de Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal. În seara aceleiaşi zile, în Catedrala Patriarhală au fost săvârşite Vecernia şi slujba Privegherii de către un sobor de preoţi şi înalţi ierarhi ai Bisericii, în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

În ziua hramului, moaştele Sfinţilor Martiri Brâncoveni, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Dimitrie cel Nou au fost scoase în procesiune şi aşezate afară, în baldachin, spre închinare, în sunet de clopote şi cântări duhovniceşti. Sfânta Liturghie a fost săvârşită pe un podium aflat în vecinătatea Catedralei Patriarhale de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de preoţi şi ierarhi ai Bisericii noastre, în prezenţa unui mare număr de credincioşi veniţi din toată ţara pentru a participa la această sărbătoare sfântă.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel premiind pe reprezentanta eparhiei noastre
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel premiind pe reprezentanta eparhiei noastre

Pe podium, într-un spaţiu special amenajat au adus închinare lui Dumnezeu  copiii reprezentanţi ai grupurilor de cateheză câştigătoare ale concursului „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”, îmbrăcaţi în port naţional, într-un adevărat buchet de frumuseţe, evlavie şi curăţie sufletească. Pentru ei, ca şi pentru toţi participanţii la Sfânta Liturghie, cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rostit după citirea Evangheliei, a fost o adevărată lecţie de credinţă şi duhovnicie, prin rememorarea vieţii pilduitoare a Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi a jertfei lor pentru Mântuitorul Hristos şi Evanghelie.

După săvârşirea Sfintei Liturghii a urmat un program special, dedicat concursurilor naţionale organizate în Patriarhia Română.

Mai întâi, cei 29 de copii premianţi ai concursului „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”, însoţiţi de preoţii parohi, au fost felicitaţi de însuşi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în prezenţa ierarhului fiecărei eparhii, şi răsplătiţi cu diplome, medalii şi alte frumoase daruri duhovniceşti.

Câştigătorii concursului desfăşurat în Arhiepiscopia Dunării de Jos au fost copiii de la grupa de cateheză a parohiei „Naşterea Maicii Domnului”- Brăila, reprezentaţi de preotul paroh şi eleva Luciana Diana Ene (clasa a VII-a, Şcoala ,,Mihai Eminescu” din Brăila), care au desfăşurat proiectul „Domnul Hristos-Pâinea cea Vie Care S-a pogorât din cer” .

Prezenţi pe podiumul pe care s-a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, devenit podium de premiere, aceştia au primit premiul oferit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi, cu aceeaşi emoţie şi bucurie au primit şi  binecuvântarea Întâistătătorului eparhiei lor, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos.

Diplomele şi medaliile oferite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
Diplomele şi medaliile oferite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

După închinarea la sfintele moaşte a urmat apoi, în Sala „Europa Christiana”, premierea celor 8 câştigători ai Concursului Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinţei”, aflat la ediţia a II-a.  Premiul I la una dintre cele două secţiuni ale concursului a fost oferit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel unui meşter iconar din Galaţi, domnului Bogdan Gheorghe Verdeş, care a primit, de asemenea, binecuvântarea şi felicitările Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian.

Câştigătorii celor două concursuri naţionale, fii duhovniceşti ai Eparhiei noastre au participat apoi la recepţia oferită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Palatul Patriarhiei, primind din nou daruri frumoase şi de folos duhovnicesc – cărţi, icoane, CD-uri cu muzică bizantină, spre a le împărtăşi şi celor de acasă, pe care au avut cinstea să îi reprezinte.

Toate aceste manifestări, sfintele slujbe, programele dedicate celor premiaţi, au reprezentat un dar sufletesc de mare preţ, care nu va fi uitat niciodată de participanţi, precum şi un impuls spre continuarea, cu şi mai multă însufleţire, a activităţilor duhovniceşti în fiecare parohie.

Pr. lect. dr. Sorin Marinescu,

parohul Bisericii ,,Naşterea Maicii Domnului”, Brăila