,,Gustaţi şi vedeţi, că bun este Domnul!”. Cărticica de buzunar a fiecărui copil şi tânăr

Spovedanie_copii_tineri_finalOri de câte ori trupul cedează sub povara propriei slăbiciuni,  alergăm la doctor pentru a ne vindeca şi a restabili armonia din noi. Dar atunci când ne prăvălim sub greutatea păcatelor, singurul remediu este alergarea la Mântuitorul Iisus Hristos, Care S-a oferit pe Sine ca medicament suprem în Sfânta Euharistie, dăruit tuturor celor care se purifică prin  ,,baia lacrimilor”  şi aleg să se lase transformaţi în făclii care ard de dorul întâlnirii cu Dumnezeu, în „ziua cea neînserată a Împărăţiei” Sale.

După cum se ştie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât proclamarea anului 2014 ca „An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“, având ca scop să aducă, astăzi, în centrul misiunii Bisericii: redescoperirea Tainei Spovedaniei, ca mijloc de reconciliere, vindecare, înnoire spirituală şi sfinţire a vieţii credincioşilorşi primirea Sfintei Împărtăşanii, ca izvor tainic de putere a învierii şi vieţii veşnice… izvor de iubire jertfelnică şi iertătoare a lui Hristos

În acest sens, între multele programe iniţiate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, a apărut, la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, broşura „Gustaţi şi vedeţi, că bun este Domnul!”, în cadrul colecţiei „Misionaria”, adresată copiilor şi tinerilor creştini aflaţi la vârsta multor alegeri, dar şi a multor cumpene.

Aşa cum subliniază Înaltpreasfinţia Sa în cuvântul introductiv denumit „Braţe deschise la uşa iubirii lui Dumnezeu, pentru copii şi tineri”, atunci când cei mai apropiaţi ai noştri nu ne mai pot oferi ajutorul lor, ,,…ne îndreptăm către îngerul nostru păzitor, şi cu el mergem sfioşi, dar şi încrezători, la Părintele ceresc, Mântuitorul…

,,Un alt prieten drag al copiilor îl găsim în biserică şi este părintele care ne-a botezat, prin mâinile căruia am devenit membri ai Bisericii şi care, alături de părinţi, ne întinde o mână de ajutor, atunci când suntem trişti şi necăjiţi, restabilindu-ne încrederea pe cărarea spre Părintele ceresc”.

,,Trupul lui Hristos primiţi şi din Izvorul cel fără de moarte gustaţi!...”
,,Trupul lui Hristos primiţi şi din Izvorul cel fără de moarte gustaţi!...”

Broşura continuă cu un capitol care îşi propune să aducă mai multe sfaturi practice pentru copii şi tineri, arătând că cele două Taine sunt o garanţie a creşterii lor frumoase şi armonioase: Copiii – bucuria vieţii şi „icoanele” frumuseţii cereşti; „Nori” pe cerul copilăriei; Binele şi răul în imaginaţia şi în viaţa tinerilor; Biserica: „clinica” cea mai apropiată, cu „doctorul” cel mai blând pentru suflet; Spovedania: dulcea-sfătuire şi vindecătoarea iertare; Mărturisirea: „o pedagogie sfântă şi uşurătoare”; Sfânta Împărtăşanie: „Gustaţi şi vedeţi, că bun este Domnul!”; „Să mulţumim Domnului!”.

Copiii şi tineri sunt chemaţi să fie, la rândul lor, mici „apostoli”, promovând dragostea pentru Dumnezeu în sufletele prietenilor lor, sau chiar a părinţilor trupeşti, să menţină făclia credinţei aprinsă în suflete, încă neîncercate de patimi, chiar dacă unele persoane, răuvoitoare, vor încerca să le-o stingă, oferindu-le pseudo – bucurii ale copilăriei.

Încheierea acestei primei părţi o constituie îndemnul „Continuă” pe calea binelui…, cu 15 poveţe care îl vor face pe tânărul care le va respecta mai iubit de Dumnezeu şi de oameni

A doua parte importantă a broşurii cuprinde un buchet de rugăciuni, pe care tinerii sunt îndemnaţi să îl ofere lui Dumnezeu, alături de faptele lor bune: Rugăciunile începătoare; Rugăciunile de dimineaţă; Rugăciunea copiilor pentru părinţii lor; Rugăciune pentru fraţi şi surori; Rugăciune pentru ajutor la învăţătură; Rugăciune înainte de spovedanie; Rugăciune după spovedanie; Rugăciune către Sfântul Înger, păzitorul vieţii noastre; Rugăciuni înainte de Sfânta Împărtăşanie; Rugăciuni de mulţumire după Sfânta Împărtăşanie.

Pregătire duhovnicească pentru primirea Tainei Euharistiei
Pregătire duhovnicească pentru primirea Tainei Euharistiei

Textul broşurii este redactat la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, de către prof. Mihaela Picoş, prof. Victoria Ferescu, prof. Monica Trifan, prof. Anişoara Luca, prof. dr. Marian Ionescu, psiholog Adrian Silivestru, sociolog Amalia Boca, prin consultare cu elevii de la Colegiul Naţional „Costache Negri”, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”, Şcoala Nr. 28 „Mihai Eminescu”, Şcoala Nr. 34 „Mihai Viteazul”, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi şi Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” din Brăila, sub îndrumarea pr. dr. Lucian Petroaia, pr. Gelu Aron, pr. Daniel Zlate şi diac. Ionuţ Furtună.

Cei peste 30.000 de copii şi tineri care se vor bucura de darul acestei cărticele de buzunar vor înţelege şi mai mult rostul şi rolul Sfintelor Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei, în viaţa fiecărui credincios.

Drd. Alexandru Bulgaru