Constantin Brâncoveanu

brancoveanuBrâncoveanu Constantin –

„Boier vechi şi domn creştin”,

Rămânând fără de tată

Maica l-a-ngrijit îndată.

I-a dat creştere aleasă

În credinţa luminoasă.

A postit şi s-a rugat

Dumnezeu l-a ajutat.

O soţie şi-a luat

Şi-a fost binecuvântat.

Patru băieţi, şapte fete

Toţi frumoşi cu-nalte spete.

Însufleţit de credinţă dreaptă

A urcat câte o treaptă.

Om cinstit şi muncitor

A fost ales dregător.

A urcat iarăşi mai sus

Domnitor de popor pus.

Cu-o voinţă luptătoare,

A clădit o ţară mare.

A râvnit la bunătate

Şi-a adus-o în cetate.

A urmat dreapta credinţă

Şi-a clădit-o prin căinţă.

A construit cu migală,

În orişice loc din ţară,

Biserici, mănăstiri ctitorite

De domnitor mult iubite.

Far culturii româneşti

Fără de plăceri lumeşti,

Dispreţuind lăcomia

Şi a dobândit vitejia.

A domnit cu armonie,

În vremuri de vitregie!

A tratat cu bunătate

Cele mai urâte fapte.

De rude-a fost înşelat…

Aprinşi de lăcomie diavolească,

Şi-au vândut credinţa părintească.

Tronul îl voiau,

Averea i-o râvneau,

A fost mazilit

De turcu umilit.

Brâncoveanu Constantin –

„Boier vechi şi domn creştin”,

Se roagă de zor

Pentru al său popor.

Suspină şi tace,

Rugăciunea-şi face.

Trei luni este chinuit

Însă nu-i deznădăjduit.

Radu şi Matei,

Săracii de ei.

Ştefan, Constantin,

Suferă din plin!

Istoviţi de chinuri grele,

Se obişnuiesc cu ele.

Turcii vor să-i asuprească

Credinţa să le-o răpească.

Însă ei adânc se-nchină,

Luptă, rabdă şi suspină.

Rudele lor sunt de vină…

Capul pe rând le-au tăiat

Începând cu-ntâi băiat.

În credinţă au murit

Cu un suflet fericit.

Plin de duh apostolesc

Au ajuns la loc ceresc.

Brâncoveanu Constantin –

„Boier vechi şi domn creştin”

Şi-a găsit locul divin!

Eleva Lenuţa Coman, Parohia Barcea Nouă