Moment de bilanţ la Dunărea de Jos: Lucrările forurilor administrative ale Arhiepiscopiei

În zilele de 7 şi 8 februarie a.c. au avut loc, la Centrul Eparhial din Galaţi, şedinţele de bilanţ ale Consiliului şi Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Acestea au fost precedate de întrunirea membrilor Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor Bisericeşti, precum şi a Permanenţei Consiliului Eparhial la care au fost invitaţi şi ppcc părinţi protoierei. Ele au avut ca scop analizarea aspectelor educaţionale, misionare, social-filantropice şi patrimonial-culturale desfăşurate de către Eparhie, în anul 2013.

Şedinţele au fost prezidate de către chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian.

Prezentăm, în continuare, relatări de la aceste momente semnificative din viaţa bisericească de la Dunărea de Jos:

Întrunirea membrilor Adunării Generale

a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor bisericeşti

din Eparhia Dunării de Jos

În prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, conform prevederilor bisericeşti şi legale în vigoare, la Centrul Eparhial a avut loc marţi, 4 februarie a.c., întrunirea membrilor Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor Bisericeşti din Eparhia Dunării de Jos.

Şedinţa membrilor Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos
Şedinţa membrilor Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos

Întrunirea a avut ca obiectiv prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate pe anul 2013, luându-se act de modul pozitiv în care această instituţie anexă a Arhiepiscopiei a încheiat anul precedent.

După ce s-a dat citire raportului Comisiei de Cenzori, au fost discutate şi alte aspecte specifice activităţii CAR, precum: analiza şi aprobarea bugetului pentru anul 2014, în care sunt prevăzute şi sume pentru acordarea de sprijin material credincioşilor bolnavi, aflaţi în suferinţă, sau în instituţii de ocrotire socio-medicală, dar şi înscrierea în rândul membrilor CAR a profesorilor de religie titulari şi a angajaţilor din centrele sociale.

Şedinţa Consiliului Eparhial

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, membrii Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-au întrunit în şedinţa de lucru premergătoare Adunării Eparhiale.

Şedinţa s-a desfăşurat în sala „Episcop Chesarie Păunescu“ din cadrul Centrului Eparhial şi a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

În cadrul lucrărilor, responsabilii sectoarelor din Administraţia Eparhială au prezentat sinteza activităţii pastoral – misionare, cultural – educaţionale şi social-filantropice din anul trecut, la nivelul fiecărei subunităţi. De asemenea, au fost analizate principalele proiecte cultural-patrimoniale pe care Eparhia Dunării de Jos le desfăşoară în prezent şi s-a insistat pe aspectele financiar-contabile de la nivelul Centrului eparhial şi al subunităţilor.

În partea a doua a şedinţei au fost analizate propunerile de proiecte şi programe cu privire la buna desfăşurare şi eficientizare a activităţilor specifice în contextul ,,Anului omagial-euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” şi al ,,Anului Comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în Patriarhia Română”.

Adunarea Eparhială

Sâmbătă, 8 februarie 2014, la Centrul Eparhial din Galaţi s-au desfăşurat, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, lucrările Adunării Eparhiale.

Şedinţa Consiliului Eparhial
Şedinţa Consiliului Eparhial

Evenimentul a debutat prin participarea membrilor acestui organism bisericesc, la slujba Sfintei Liturghii săvârşite în Catedrala Arhiepiscopală, de către un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian.

La finalul acesteia, chiriarhul Dunării de Jos a prezidat slujba de Te-Deum dar şi a parastasului pentru ctitorii Catedralei Arhiepiscopale şi pentru membrii Adunării Eparhiale, trecuţi la Domnul.

Şedinţa forului deliberativ eparhial s-a desfăşurat în sala de conferinţe „Episcop Melchisedec Ştefănescu“, debutând cu rugăciunea şi cuvântul de deschidere al Chiriarhului Dunării de Jos.

Înaltpreasfinţia Sa a prezentat principalele repere privind rezultatele obţinute de absolvenţii Seminarului şi ai Departamentului Teologic din Galaţi, subliniind importanta şi atenţia ce trebuie acordată formării tinerei generaţii, prin ora de religie.

În continuare, Chiriarhul Dunării de Jos a evidenţiat slujirea filantropică, prin cele 4 fonduri eparhiale dedicate sprijinirii persoanelor sărace, tinerilor teologi, preoţilor cu situaţii familiale dificile şi, nu în ultimul rând, bisericilor aflate în faze de consolidare sau restaurare.

În cadrul comisiilor de lucru permanente, s-a luat act de rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial şi ale celorlalte subunităţi bisericeşti şi au fost aprobate propunerile pentru anul 2014.

Bilanţul Arhiepiscopiei Dunării de Jos

pentru anul 2013

În cursul anului 2013, activitatea Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a desfăşurat, din punct de vedere administrativ-pastoral, cultural-misionar şi social-filantropic, cu realizări încurajatoare şi îmbucurătoare. Centrul Eparhial şi subunităţile acestuia au desfăşurat în anul ce a trecut, după tradiţie, numeroase activităţi sacre, misionare, educaţionale, cultural-ştiinţifice şi filantropice, ţinând seama şi de Programul-cadru naţional aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru 2013 – declarat ,,Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi ,,Anul comemorativ Pr. Dumitru Stăniloae”.

Slujbă de Te Deum la începutul Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos
Slujbă de Te Deum la începutul Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Lucrarea duhovnicească, liturgică, pastorală şi misionară, potrivit rânduielilor sacre ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe a stat ca prioritate prin toate celelalte aspecte ale vieţii slujitorilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Cele 491 de parohii unde slujesc 477 de preoţi disponibili, harnici şi responsabili, constituie prioritatea întregii activităţi eclesiale, evident, cu participarea şi obolul bunilor noştri credincioşi, de la vârsta fragedă a copilăriei până la adolescenţi şi vârstnici, într-o unică familie unită prin dreapta-credinţă, rugăciune, slujire liturgică şi misiune educaţională şi social-filantropică.

Proiecte pentru anul 2014

De asemenea, au fost prezentate şi principalele proiecte pentru anul 2014, în legătură cu tema sinodală a anului 2014.

– tratarea şi împlinirea cu maximă responsabilitate, în toate subunităţile, a programelor sinodale;

– prezentarea şi aprofundarea, prin predici şi cateheze, a învăţăturii de credinţă şi a tuturor aspectelor practice privitoare la Sfânta Taină a Spovedaniei şi Taina Sfintei Euharistii, inclusiv prin intensificarea vizitelor pastoral-misionare la domiciliile credincioşilor;

– catehizarea enoriaşilor cu privire la cunoaşterea trecutului poporului român; prezentarea vieţii şi martiriului  Sfinţilor Brâncoveni şi săvârşirea săptămânală a Acatistului Sfinţilor Martiri Brâncoveni; organizarea unor pelerinaje la ctitoriile brâncoveneşti din Eparhie şi din ţară;

– impulsionarea activităţilor educaţionale, atât în şcolile eparhiale, cât şi în învăţământul de stat, la ora de religie;

– organizarea şi desfăşurarea unui Simpozion Ştiinţific Internaţional şi a unui simpozion interseminarial, pe tema sinodală a anului 2014;

– deschiderea ,,Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos”;

Parastas pentru ctitorii Catedralei Arhiepiscopale şi pentru membrii Adunării Eparhiale, trecuţi la Domnul
Parastas pentru ctitorii Catedralei Arhiepiscopale şi pentru membrii Adunării Eparhiale, trecuţi la Domnul

– demararea lucrărilor la Proiectul cu susţinere financiară din fonduri europene intitulat ,,Restaurarea, consolidarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Complexului arhitectural medieval al Mănăstirii Măxineni“.

Totodată, a avut loc lansarea volumului al XIV-lea din seria „Biserică. Misiune. Slujire“, care prezintă atât Darea de seamă a sectoarelor eparhiale, cât şi teme de reflecţie teologică pentru anul 2014, precum şi a numărului pe luna ianuarie al periodicului eparhial  „Călăuză ortodoxă“.

În încheiere a fost prezentat filmul documentar „2013 – Retrospectiva evenimentelor bisericeşti în Arhiepiscopia Dunării de Jos“ realizat în cadrul Biroului de Presă şi Comunicare al Eparhiei.

La lucrările Adunării Eparhiale de la Galaţi au mai participat, ca invitaţi, ppcc protoierei, stareţii şi stareţele mănăstirilor, reprezentanţii asociaţiilor bisericeşti din eparhie, oficialităţi locale şi judeţene, precum şi alte personalităţi ale vieţii culturale, educaţionale şi economice din cele două judeţe ale eparhiei, Galaţi şi Brăila.