„Tânărul creştin, mărturisitor al puterii de vindecare trupească şi sufletească, prin Taina Sfântului Maslu“, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2013

seminar_finalÎn concordanţă cu tema propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2012 – ,,Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română”, volumul de studii ,,Tânărul creştin, mărturisitor al puterii de vindecare trupească şi sufletească, prin Taina Sfântului Maslu” este mărturia colaborării, pe plan naţional, a Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” cu alte Seminarii Teologice din ţară: Bucureşti, Iaşi, Mănăstirea Neamţ, Piatra Neamţ, Râmnicu Vâlcea, Buzău, Huşi, Slobozia şi Tulcea.

După cuvântul introductiv al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, Tinerii, o ,,voce” a sănătăţii prin credinţă, lucrarea propune atenţiei cititorilor un număr de 18 studii ale elevilor seminarişti, susţinute în cadrul Simpozionul ştiinţific anual interseminarial, la 29 noiembrie 2012 în sala de festivităţi a Seminarului gălăţean. Teme precum Viziunea tânărului creştin ortodox asupra Tainei Sfântului Maslu – Gheorghe-Vlăduţ Rădulescu, Sfântul Maslu în viaţa tinerilor – Mihai-Valentin Ivancea, Hristos în căutarea tânărului şi tânărul în căutarea lui Hristos – Codrin-Marian Mihăilă Cavaleru, Primejdia morţii sufleteşti a tânărului de azi şi posibilitatea vindecării sale, prin Taina Sfântului Maslu – Nicolae Coşofreţ, Taina Sfântului Maslu – revărsarea milei lui Dumnezeu peste creştini – Ciprian-Constantin Blaga, Milostivirea Mântuitorului Hristos faţă de neputinţele oamenilor temei ale Tainei Sfântului Maslu – Cătălin Bîrsan, Restabilirea sănătăţii trupeşti şi sufleteşti a omului prin Sfânta Taină a Pocăinţei şi prin Taina Sfântului Maslu – Daniel Tănasă, Taina Sfântului MasluTaina vindecării omului – Daniel Cazan şi altele ne oferă o imagine de ansamblu asupra esenţei bogate a acestui volum şi, mai ales, asupra preocupărilor tinerilor seminariști de astăzi, într-o lume tot mai secularizată.

Elevii seminarişti, viitorii slujitori ai Sfintelor altare au dorit să transmită un mesaj viu şi lucrător despre importanţa slujirii aproapelui şi Bisericii din care fac parte. O parte importantă a misiunii preoţeşti din zilele noastre este și cercetarea şi îngrijirea bolnavilor. Identificarea bolilor sufleteşti şi trupeşti şi căutarea tuturor leacurilor pun la încercare înţelepciunea şi dragostea păstorului care trebuie să ia model pe Dumnezeu, ,,Doctorul sufletelor şi al trupurilor”, să cheme pe credincioşi în Biserica lui Hristos, ,,farmacia duhovnicească, unde se pregătesc leacuri pentru noi”, leacuri izvorâte din unirea ,,înţelepciunii cu spiritualitatea, a artei medicale cu rugăciunea, a cuvântului bun cu fapta caritabilă”.

Această slujire la care sunt chemaţi ei nu doar o învaţă pe băncile şcolii şi de la strana bisericii, ci o şi sprijină în viaţa lor prin puterea exemplului, așa cum ei înșiși dau mărturie: ,,Tinerii creştini ortodocşi merg la Sfânta Biserică pentru a se întâlni cu Cel Care este Viaţa adevărată: Mântuitorul Iisus Hristos. Tinerii creştini ortodocşi au nevoie de repere şi principii solide în viaţă, de valori care să nu se schimbe de la o zi la alta. Valorile reprezentate de Mântuitorul Hristos sunt valori dumnezeieşti şi acei tineri care vor pune temei pe această comoară spirituală, pe Adevăratul Mântuitor Hristos vor avea stabilitate şi siguranţă în viaţă şi ajutor de la Bunul Dumnezeu” (pp. 5-6). Tinerii trebuie să se ajute unii pe alții să nu ,,alunece pe toboganul căderii în abisul cel fără de fund al depărtării de Dumnezeu” (p. 38), ci să-și ,,temeluiască viaţa pe Hristos şi să cultive legătura cu El, pentru a găsi un sens vieţii” (p. 6). Adevărata ,,ştiinţă… nu poate face abstracţie de Dumnezeu pentru că omul poartă în sine chipul, lui Dumnezeu” (p. 26). Tânărul este ,,chemat să actualizeze acest chip spre asemănarea cu Dumnezeu” (p. 43) şi ,,prin însăşi lumina vieţii lui curate, …să cheme pe cei din jurul său la învierea sufletului din moartea păcatelor chiar dacă alţi tineri îl consideră că nu este modern sau în pas cu moda” (p. 35). El trebuie să-și canalizeze ,,energiile spre a deveni un om credincios, sprijinitor, apărător şi mărturisitor, regăsindu-se în postura de misionar al Bisericii. Conştient sau nu de calitatea sa de misionar, tânărul creştin ajunge să facă misiunea aceasta care are caracter bivalent: el mărturiseşte prin propriul exemplu sau, pur şi simplu, vorbind direct cu ceilalţi. Tot tânărul misionar este acela care oferă lumii adevăratul sens al libertăţii, pe care mulţi oameni o caută, dar puţini o găsesc cu adevărat. El este acela care arată că libertatea nu înseamnă a te bucura de toate păcatele lumeşti, ci a fi liber înseamnă a nu te lăsa robit de nimic” (p. 35).

Înaltpreasfinţitul dr. Casian Crăciun, din iniţiativa şi cu binecuvântarea căruia a fost publicat acest volum în Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos  recomandă cu căldură tuturor credincioşilor lecturarea acestor studii, o voce unitară a ,,sănătăţii” spirituale dobândite prin credinţă puternică: ,,Mulţumindu-le, felicitându-i, apreciindu-le capacitatea şi sinceritatea prin care îşi definesc identitatea ca tineri în Biserică şi în lumea noastră, ca spaţiu al misiunii lor de ucenici ai întâiului-chemat la apostolat, recomandăm aceste promiţătoare roade ale condeiului lor tuturor celor ce sunt interesaţi de buna lor creştere, duhovnicească şi intelectuală”.

Prof. dr. Marian Ionescu