Sfântul Andrei – Luminătorul şi Sfântul Nicolae – Dăruitorul

Cu binecuvântarea ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, în cadrul sărbătorilor dedicate cinstirii celor doi sfinţi, Sf. Andrei şi Sf. Nicolae, în cele două au fost desfăşurate o seamă de programe social-filantropice, pe care le prezentăm în cele ce urmează:

Protoieria Galaţi:

„Mai fericit este a da decât a lua!” – s-au oferit alimente de primă necesitate, la domiciliul, la 20 de familii nevoiaşe, în fiecare parohie;

„Bucuraţi-vă sfinţilor toţi!” (1 noiembrie a.c.) prilejuit de sărbătorirea ocrotitorilor spirituali ai Centrului de asistenţă medicală „Sf. Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian”;

„Sfinţii – ajutători în încercări şi necazuri” (9 noiembrie a.c.) – deplasare cu icoana cu o părticică din sfintele moaşte ale Sf. Nectarie la Spitalul de copii „Sf. Chir şi Ioan” şi la Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva”;

„Dăruind vei dobândi” (18 noiembrie a.c.) program socio-medical desfăşurat în cadrul parohiei Cudalbi II, prin oferirea de asistenţă medicală primară credincioşilor sinistraţi prin caravanele Centrului Medical ,,Irina”;

„Sfinţii – purtătorii bucuriei” (22 noiembrie a.c., ora 9) – oficierea Tainei Sf. Maslu în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei”, cu participarea tuturor preoţilor din slujirea socială;

„Ajută-ţi aproapele!” (26 noiembrie a.c.) – vizite la penitenciare, centre de copii şi azilurile de bătrâni, făcute de către preoţii şi credincioşii din parohii;

„Speranţe pentru vârsta a III-a” (26 noiembrie a.c.) – program social-filantropic desfăşurat în cadrul Centrului multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III- a”, de la parohia „Pogorârea Sf. Duh” din Galaţi;

„Şi ei sunt asemenea nouă!” (26 noiembrie a.c., ora 1700) – spectacol religios-artistic având ca protagonişti principali elevi deficienţi de auz;

„În căutarea celor trişti şi singuri” (30 noiembrie a.c.) – oferirea mesei de prâz, în ziua Sf. Andrei, la toate spitalele din oraş;

„Asistenţă pentru pelerini” (26-30 noiembrie a.c.) – program ce a constat în oferirea de sandvişuri şi ceai, de către parohiile din municipiul Galaţi, pelerinilor prezenţi la sărbătoarea Sfântului Andrei.

Urmare a centralizării datelor de la parohii privind implicarea pe care a avut-o, la nivelul Protoieriei Galaţi, în cadrul programelor social-filantropice au fost sprijiniţi: 1.277 de copii, 5.946 adulţi şi 671 de familii, valoarea ajutoarelor acordate fiind de 64.294 lei.

Protoieria Brăila:

„Mai fericit este a da decât a lua” – la fiecare parohie s-au oferit alimente de primă necesitate, la domiciliul a 15 de familii nevoiaşe, mai cu seamă vârstnici, pe bază de tabele şi semnături de confirmare;

„Ajută-ţi aproapele!” (2 decembrie a.c).vizite la penitenciare, centre de copii şi azilurile de bătrâni, organizate de către preoţii şi credincioşii din parohii;

„Bucură-te Sfinte Nicolae” (3 decembrie a.c.)aducerea moaştelor Sf. Nicolae la Penitenciarul din Brăila, unde 150 de persoane private de libertate au primit daruri, precum şi cărţi de rugăciune şi iconiţe;

„Sf. Nicolae – ocrotitorul copiilor” – program educaţional susţinut de către copii, la Grădiniţa ,,Familia”, aceştia bucurându-se de darurile Sf. Nicolae, cei 52 de copii primind pachete cu dulciuri şi căciuliţe;

„În căutarea celor trişti şi singuri” – program social-filantropic de oferire a mesei de prânz, în ziua prăznuirii Sf. Nicolae, la toate spitalele din oraş, cu sprijinul Protoieriei Brăila şi prin implicarea tuturor parohiilor din municipiu.

Urmare a centralizării datelor de la parohii privind implicarea pe care au avut-o, la nivelul Protoieriei Brăila, în cadrul programelor social-filantropice au fost sprijiniţi: 1.114 de copii, 2.121 adulţi şi 443 de familii, valoarea ajutoarelor acordate fiind de 38.273 lei.

* * *

Pe această cale, adresăm mulţumirile noastre tuturor celor care s-au implicat în acest efort comun de a ajuta persoanele nevoiaşe din fiecare parohie, de a sprijini asistaţii din cadrul unor centre sau instituţii sociale şi de a răspunde cu seriozitate şi promptitudine la solicitările Centrului eparhial, în vederea bunei desfăşurări a programelor social-filantropice, arătând astfel că împlinim cu toţii chemarea Evangheliei Mântuitorului Hristos de a ne manifesta în dragostea care „îndelung rabdă, este binevoitoare, nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr” (I Cor. XIII, 4-6).

Pr. Ionel Rotaru