„Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos“, fascicula XII, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2013

teologie_12_finalÎn perioada 15-17 mai 2013, la Galaţi s-a desfășurat Simpozionul ştiinţific internaţional intitulat „2013 – Anul jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae»“, organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos prin Departamentul de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“. Modul în care a fost structurat simpozionul, sub aspect științific, este reflectat în volumul Teologie și educație la Dunărea de Jos (fasc. XII/2013), care reunește între copertele sale lucrările prezentate de cei prezenți la acest eveniment științific semnificativ din viața sacramentală, liturgică și academică în care se întâlnesc Ecclesia şi Catedra. Studiile din acest volum, semnate de teologi însemnați, cercetători și profesori pun astfel în valoare profunzimea, bogăția şi frumusețea teologiei ortodoxe românești şi universale prin comemorarea personalității uriașe a Părintelui Dumitru Stăniloae sau prin omagierea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena și a operei lor semnificative pentru viața Bisericii.

Partea I a prezentului tom reunește studiile doamnei Lidia Stăniloae, dr. Reinhold Gestrich şi pr. Gelu Aron, care evocă, pe rând, personalitatea părintelui Stăniloae, relația dintre omul duhovnicesc şi teologia harului  şi Taina Preoţiei în gândirea marelui teolog român.

Partea a II-a este dedicată Sfinţilor Împăraţi, fiind organizată în patru secțiuni (,,Sistematica”, ,,Historica”, ,,Liturgica”, ,,Interdisciplinaria”).

Studiile „sistematice” abordează subiecte precum semnificația biblică şi patristică a evenimentului Înălțării Sfintei Cruci (diac. prof. dr. Ioan Caraza) sau hermeneutica revelației din perspectiva viziunii constantiniene (pr. prof. dr. Gheorghe Petraru).

Secțiunea „Historica” este dedicată timpului istoric al domniei lui Constantin şi conține studii referitoare la actele politice şi legislative în favoarea Bisericii creştine (pr. prof. dr. Adrian Gabor), relația Stat – Biserică (pr. lect. dr. Adrian Ignat), martirii creştini care au pătimit după Edictul de la Milan (pr. conf. dr. Cristian Gagu), precum şi alte subiecte de interes atât pentru teolog, cât și pentru istoric.

„Liturgica” cuprinde patru studii semnate de pr. prof. dr. Nicolae Necula, pr. lect. dr. Lucian Farcașiu, pr. lect. dr. Lucian Petroaia și lect. dr. Gina Scarlat și se concentrează pe viaţa liturgică, dezvoltarea cultului şi a arhitecturii, rânduiala slujbei încoronării din veacul al IV-lea al Bisericii şi până în perioada modernă.

Nu sunt de ignorat nici studiile „interdisciplinare” în care obiectul cercetărilor îl fac, între altele, biografiile privind personalitățile Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena sau învățământul superior în perioada bizantină.

Temele abordate sunt diverse și prezentate într-o manieră ştiinţifică reprezentativă pentru o revistă universitară de teologie de cea mai înaltă calitate (fiecare studiu este însoțit de un abstract în limba engleză şi cuvinte-cheie, iar aparatul bibliografic este redactat cu acribia detaliului microscopic) şi converg către ilustrarea realităţii unitare a Logosului în dubla lucrare, cea din tainele Bisericii și cea din învățătura patristică, în spațiul de întâlnire dialogală a energiilor necreate și a cunoașterii umane.

Așadar – un volum care, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Dunării de Jos, ÎPS dr. Casian Crăciun, întărește învățământul teologic de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, de la a cărui înființare, în 2013 s-au împlinit 20 de ani.

Conf. univ. dr. Ion Cordoneanu,

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii ,,Dunărea de Jos”- Galaţi