Bucuria de a dărui

Ajutoare pentru sinistraţii din localitatea Băneasa, judeţul Galaţi
Ajutoare pentru sinistraţii din localitatea Băneasa, judeţul Galaţi

Starea de bucurie este un sentiment al împlinirii, mai cu seamă atunci când aceasta se trăieşte în mod comunitar, ca expresie a unei împreună-lucrări, atunci când întrupăm, în viaţa noastră, credinţa în Hristos şi o transpunem în lume prin fapta cea bună, aducând aproapelui nostru mângâiere sufletească şi trupească.

Cu toate neajunsurile şi supărările pricinuite de inundaţiile provocate de căderile abundente de ploi, care, după cum ştim au produs mari suferinţe prin pierderea de vieţi omeneşti şi însemnate pagube materiale, credincioşii din parohiile afectate au simţit că nu sunt singuri şi părăsiţi, ci sprijiniţi şi ajutaţi să treacă peste toate aceste încercări. Mobilizarea de care au dat dovadă preoţii şi credicioşii din Arhiepiscopia Dunării de Jos, precum şi din alte eparhii din ţară şi din străinătate a fost una exemplară, acest lucru fiind dovedit prin faptul că, aproape zilnic sunt trimise în zona sinistrată ajutoare materiale, ca semne ale dragostei care îi leagă pe creştini între ei, indiferent de locul sau spaţiul în care vieţuiesc.

Amintim, în cele ce urmează, proiectele derulate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos până în momentul de faţă, unele dintre ele fiind dezvoltate mai mult în numărul precedent al revistei „Călăuză Ortodoxă” şi prezentăm şi activităţile care au fost desfăşurate şi sunt încă în derulare, cu sumele investite de Eparhia Dunării de Jos, din ajutoarele primite de la alte eparhii, după cum urmează:

1. Ajutorarea familiilor care au avut persoane decedate ca urmare a inundaţiilor – 51.000 lei;

2. Oferirea de hrană caldă angajaţilor Inspectoratului Judeţean de Urgenţă – 6.565 lei;

3. Procurarea şi acordarea a 500 de ghiozdane cu rechizite şcolare şi obiecte de igienă personală – 16.074 lei;

4. Distribuirea a 1.100 pilote, pături, lenjerii de pat şi detergent – 111.836 lei;

5. Procurarea a 550 de pachete cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii – proiect în derulare(250 lei/copil)  suma aprobată pentru desfăşurarea acestei activităţi fiind de 137.500 lei;

6. Mobilizarea unor grupuri de voluntari de la parohii pentru a decolmata locuinţele afectate – 20 de credincioşi din Protoieria Nicoreşti şi 140 de credincioşi  din Protoieria Tecuci, ajutând familiile sinistrate din localitatea Cudalbi;

7. Ajutorarea familiilor sinistrate pentru perioada de iarnă prin intermediul a două proiecte în cadrul cărora s-au achiziţionat şi oferit aparate de încălzit (calorifere electrice pe ulei), precum şi lemne de foc –proiect aflat încă în derulare.

Ca urmare a datelor transmise de către protoieriile Covurlui şi Tg. Bujor, pentru 104 familii au fost achiziţionate calorifere şi pentru 832 de familii – lemne de foc, după cum urmează:T1

I. Calorifere pentru familiile care domiciliază temporar în module, întrucât nu mai pot locui în casele lor din cauza gradului mare de avarie pe care le au, prezentând pericol de prăbuşire. În ziua de vineri, 18 oct. 2013, aceste articolele pentru încălzirea locuinţelor au fost aduse şi oferite, respectiv 104 calorifere, familiilor sinistrate care le-au solicitat, în valoare de 16.161 lei.

II. Lemne de foc (2 m3 sau 3 m steri/familie) pentru 832 de familii.

În conformitate cu hotărârea Permanenţei Consiliului Eparhial din data de 13.10.2013 (proces-verbal nr. 4159/2013), până în momentul de faţă, a fost finalizată livrarea de material lemnos către următoarele localităţi:

Izvoarele – 34 de familii beneficiare, 102 m. steri;

Pechea I – 55 de familii beneficiare, 165 m. steri;

Pechea III – 59 de familii beneficiare, 177 m. steri.

Suma achitată de către Arhiepiscopia Dunării de Jos către firmele distribuitoare de lemn este de 79.236 lei, reprezentând avansul la achiziţia de lemne, către firmele: Rich Forest, din localitatea Oneşti, jud. Bacău – 47.736 lei, S.C. Denis S.R.L. – Întorsura Buzăului, jud. Covasna15.000 lei şi S.C. Bugas S.R.L. – Tg. Mureş – 16.500 lei.

Oferirea de pachete cu îmbrăcăminte pentru copiii familiilor sinistrate din Pechea
Oferirea de pachete cu îmbrăcăminte pentru copiii familiilor sinistrate din Pechea

În perioada 5-9 noiembrie a.c., vor fi livrate cantităţi de lemne de foc către următoarele localităţi:

1. CUZA-VODĂ: 5-7 noiembrie a.c., de la firma Rich Forest, din localitatea Oneşti, jud. Bacău, 64 familii beneficiare x 375  lei/palet = 24.320 lei;

2. SLOBOZIA CONACHI ŞI PECHEA IV: 5-6 noiembrie a.c., de la S.C. Bugas S.R.L. – Tg. Mureş, 75 familii beneficiare x 175 lei/m. steri = 39.375 lei;

3. CUDALBI I: 7-9 noiembrie a.c., de la S.C. Bugas S.R.L. – Tg. Mureş şi Rich Forest, din localitatea Oneşti, jud. Bacău, 76 familii beneficiare x 3 x175 lei/m. steri = 39.900 lei;

4. CUDALBI III: 6-7 noiembrie a.c., de la S.C. Bugas S.R.L. – Tg. Mureş şi S.C. Denis S.R.L. – Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 52 familii beneficiare x 3 x 175 lei/m. steri = 27.300 lei;

5. COSTACHE NEGRI: 7-9 noiembrie a.c., S.C. Limsilva S.R.L. – Focşani, 180 x 3 x 173 lei/m. steri = 93.420 lei.

Achiziţia şi distribuirea de lemne de foc va continua şi în perioada următoare la parohiile: Cudalbi II, Cudalbi IV, Slobozia Ventura, Pechea I, Pechea IV, Cuca, Suceveni, Măcişeni şi Roşcani.

La aceste activităţi de ajutorare a familiilor greu încercate de inundaţii desfăşurate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos se adaugă implicarea financiară şi materială susţinută atât de către parohiile Eparhiei noastre, precum şi de alte eparhii, prin Centrele eparhiale şi parohiile care au venit în zona sinistrată pentru a oferi ajutoarele colectate.

Haine şi încălţăminte pentru copii din localitatea Costache Negri
Haine şi încălţăminte pentru copii din localitatea Costache Negri

Pentru sumele primite de la alte eparhii, ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian a adresat scrisori de confirmare şi de mulţumire pentru ajutoarele financiare, urmând ca după încheierea unui proiect, din cele pe care le-am prezentat anterior sau pe care urmează să le desfăşurăm, Arhiepiscopia Dunării de Jos să transmită documentele justificativeprivind cheltuirea în scopul precizat a sumei virate în contul penru sinistraţi, respectiv copii după facturile fiscale, precesel-verbale de predare a materialelor, precum şi tabelele cu semnăturile de primire ale beneficiarilor, toate acestea pentru a sigura transparenţa totală a folosirii sumelor virate.

Edificăm, în acest sens, prin publicarea scrisorii adresate PF Părinte Patriarh Daniel, de către ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian:

PREAFERICIREA VOASTRĂ,

Cu smerenie şi fiască dragoste în Hristos Domnul confirmăm primirea sumei de 97.000 lei, pe care i-aţi oferit, cu generozitate, din partea Patriarhiei Române, pentru creştinii greu încercaţi la inundaţiile care au avut loc în această toamnă în judeţul Galaţi.

Ajutorul pe care l-aţi acordat Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a concretizat prin aportul financiar de 27.000 lei pe care l-am îndreptat către cele nouă familii care au avut persoane decedate în urma inundaţiilor, iar suma de 70.000 lei a fost folosită pentru achiziţionarea şi distribuirea de pilote, pături, lenjerii de pat şi detergenţi către 1100 de familii sinistrate din localitatea Cudalbi.

Vă asigurăm de transparenţa totală a folosirii sumei pentru ajutorarea celor în suferinţă şi Vă rugăm să primiţi sincerele noastre mulţumiri pentru ajutor.

Totodată, vă transmitem, în anexă, documentele justificative privind cheltuirea în scopul precizat a sumei pe care aţi transmis-o în contul special deschis, respectiv copii după facturile fiscale, procesele-verbale de predare a materialelor, precum şi tabelele cu semnăturile de primire ale beneficiarilor.

Cu smerenie şi dragoste în Hristos Domnul,

† CASIAN,

ARHIEPISCOPUL DUNĂRII DE JOS”

Prezentăm, în cele ce urmează, situaţia generală a ajutoarelor materiale oferite direct parohiilor sinistrate, în valoare de 542.284 lei, la care se adaugă 11.802 lei, ajutoare financiare directe, după cum urmează:

Unităţi bisericeşti din Eparhie – 250.865 lei;

Parohii din ţară – 156.694 lei;

Parohii din străinătate – 29.950 lei;

Firme/Organizaţii – 92.175 lei;

Persoane fizice – 12.600 lei.

Situaţia ajutoarelor materiale oferite familiilor afectate de inundaţii, de către protoieriile din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în conformitate cu datele transmise de către acestea, se prezintă astfel:T2

În numele preoţilor şi al credincioşilor din parohiile sinistrate din Protoieria Covurlui, pc pr. protoiereu Ionuţ Glăvan, împreună cu preoţii din parohiile afectate, si-au exprimat, prin intermediul unei scrisori de mulţumire adresate ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, sentimentele de profundă recunoştinţă şi apreciere pentru grija şi sprijinul necondiţionate pe care ierarhul şi credincioşii eparhiei le-au manifestat faţă de cei în suferinţă, la care s-a adăugat şi efortul altor eparhii din ţară şi străinătate.

Redăm, în cele ce urmează, conţinutul acesteia:Tabel 1

,,Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop,

Noi, ai Înaltpreasfinţiei Voastre fii duhovniceşti, preoţi slujitori  din parohiile inundate aflate pe raza Protoieriei Covurlui, cu adâncă smerenie şi profundă recunoştinţă, dorim a ne arăta, alături de credincioşii încredintaţi spre păstorire, împreună-mulţumitori pentru purtarea de grijă şi facerile de bine pe care, prin implicare directă sau prin mijlocire către alţi binefăcători, le-aţi rânduit spre mângâierea familiilor încercate de revărsarea apelor din zilele de 11-12 septembrie.

Totodată, dorim să fiţi purtătorul gândurilor noastre de mulţumire şi recunoştinţă către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi membrii Sfântului Sinod care s-au arătat solidari cu noi în lucrarea filantropică a Bisericii, în-dreptată în această perioadă spre zonele inundate.

Rugăm pe Milostivul  Dumnezeu să îndepărteze de la noi, preoţi şi credincioşi, „mânia Sa care cu dreptate se porneşte asupra noastră” iar Înaltpreasfinţiei Voastre şi ierarhilor binefăcători să Vă dăruiască zile îndelungate şi sănătate, spre păstorirea întru bună rânduială a turmei lui Hristos”.

Semnează: Protoieria Covurlui, 24 octombrie 2013

Arhiepiscopia Dunării de Jos mulţumeşte tuturor celor care au dăruit crâmpeie de bunătate şi ,,iubire lucrătoare prin fapte bune”, concretizate în sume de bani, alimente, haine, materiale de construcţie sau material lemnos – ceea ce este atât de trebuinciosacelor suflete încercate de viitura apelor.

Domnul Hristos, ,,Izvorul milei” să răsplătească la toţi, cu darul Său!

Sectorul Social-misionar