Apostolat şi educaţie creştină în lumea de astăzi

34Este o lucrare colectivă, tipărită din inițiativa și cu binecuvântarea ÎPS dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care reunește, așa cum anunță și preambulul său, intervențiile elevilor de la Seminarele Teologice din București, Mănăstirea Neamț, Curtea de Argeș, Rm. Vâlcea, Buzău, Huși, Slobozia, Tulcea și Galați, expuse cu ocazia Siompozionului organizat la Galați, de Seminarul „Sf. Ap. Andrei”, la 28 nov. 2008, sub genericul „Apostolat și educație creștină în lumea de astăzi”, precum și referate ale unor studenți participanți la Simpozionul Studențesc Național de la Mănăstirea Tismana, din mai 2009.

Apariția acestui gen de antologie a intrat deja în tradiție, la Dunărea de Jos. Totuși, noutatea din paginile ei nu este exclusă, dimpotrivă, cu fiecare an, ea se îmbogăţeşte – așa cum remarcă Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Casian: „Noutatea abordării constă tocmai în oferta tinerilor seminariști către generația lor. Ei își exprimă un crez educațional așezat pe temeiul pedagogiei creștine și provenit din vasta experienţă a Bisericii care, prin Sfinții Părinți, este o imensă «școală» a virtuții”.

Teme ca „Apostolat și educație creștină în lumea de astăzi” (Alexandru Daniel Rotaru), „Misiunea – reflexia vieții religioase în Biserică” (Teodor Cenușă), „Dificultăți în slujirea  misionară a Bisericii” (Flavius Rădulescu), „Părintele Teofil Părăian (de curând trecut la Domnul – n.n.) – «apostol» într-o lume în curs de secularizare” (Alin Lupu), „Cateheză și «paideia» în educația creștină” (Dragoș Vetrescu), „Psalmii în exegeza Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie de Nyssa” (Cătălina Rusu), „Omiliile Sfântului Vasile cel Mare și ale lui Origen, în interpretarea versetului 1,1 de la Facere” (Mădălin Dobra) sunt doar câteva titluri care pot da o idee despre conținutul interesant și bogat al acestei cărți şi, mai ales, despre preocupările tinerilor seminariști și teologi de astăzi, într-o lume tot mai supusă secularizării și pierderii conținutului său religios.