Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos (fascicula VIII)

33Volumul al VIII-lea din seria fasciculei de teologie a Analelor Universităţii ,,Dunărea de Jos”, apărut la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, este dedicat Sfinţilor Părinţi Capadocieni, sub al căror semn binecuvântat a stat anul 2009. Teologie şi Educaţie cuprinde studii care reflectă cercetările nu doar ale universitarilor de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, fiind ilustrată opera polivalentă (spiritual-culturală, teologic-educativă, social-filantropică) a celor care au marcat istoria creştinismului din secolul al IV-lea, din rolul de educatori şi formatori, trăitori sfinţi şi savanţi autentici.

Studiile din acest volum, prefaţate de ÎPS dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, abordează teme pe cât de interesante, pe atât de variate: de la contextul istoric în care au trăit Capadocienii la problematici teologice fundamentale, precum interpretarea Sfintelor Scripturi sau învăţătura despre Providenţă. Este de remarcat faptul că fiecare dintre textele regăsite între copertele acestui al optulea tom teologic demonstrează spirit acribic, specific cercetătorului, ideile fiind documentate şi argumentate pe măsură.

Problematici precum actualitatea apologetică a Sfântului Vasile cel Mare, relaţia dintre teologie şi ştiinţă sau reflectarea operei Capadocienilor în „Biblioteca” patriarhului Fotie demonstrează, dacă mai era cazul, că Teologia Didactică în Universitatea ,,Dunărea de Jos” este susţinută de o autentică cercetare bazată pe documentare şi spirit critic, profund academic.

Am remarcat, sper să nu mă înşele memoria bibliografică, faptul că prezentul volum este primul în care, la sfârşit, îşi găsesc locul recenzii consistente asupra noutăţilor editoriale din aria teologică – un exerciţiu livresc util atât cercetătorilor sau studenţilor, cât şi cititorilor ocazionali de carte creştină.

Fără îndoială că ultima apariţie editorială din seria de Teologie a Analelor universitare gălăţene întăreşte convingerea că Departamentul de Teologie din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie performează şi la capitolul cercetare teologică – preocupare fundamentală pentru universitari şi reflex în continuă şlefuire pentru studenţi.

Lect. dr. Ion Cordoneanu