Racla cu o părticică din lemnul Sfintei Cruci şi moaştele Sfinţilor şi dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana, în Arhiepiscopia Dunării de Jos: Rugăciuni către Ocrotitorii cereşti ai familiilor

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi la  invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în perioada 25-27 august 2013 a avut loc pelerinajul cu sfintele moaşte ale Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, precum şi cu o părticică din lemnul Sfintei Cruci, în eparhia noastră. Sfintele odoare au fost aduse de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe a Ciprului, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Isaia de Tamassos şi Orinis.

25 august 2013: Racla cu o părticică din lemnul Sfintei Cruci şi din moaştele Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, la Catedrala din Brăila
25 august 2013: Racla cu o părticică din lemnul Sfintei Cruci şi din moaştele Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, la Catedrala din Brăila

Aflarea veştii că moaştele Sfinţilor şi Dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana, precum şi o părticică din lemnul Sfintei Cruci vor fi aduse pentru venerare în Eparhia Dunării de Jos a produs multă bucurie duhovnicească în inimile credincioşilor. Sfintele lăcaşuri au fost pline de creştini care au vrut să mulţumească lui Dumnezeu pentru darul binecuvântat şi neaşteptat, totodată, pe care ajunsesem să-l primim. Numai timpul părea că s-a oprit brusc în loc, amânând parcă tot mai mult clipa minunată.

Primirea delegaţiei din Biserica Ortodoxă a Ciprului, la Brăila
Primirea delegaţiei din Biserica Ortodoxă a Ciprului, la Brăila

Dar bucuria s-a produs firesc: după ce au ajuns în România şi au fost cinstite mai întâi de credincioşii din capitala ţării, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, sfintele moaşte au ajuns duminică, 25 august a.c., spre seară, în municipiul Brăila, fiind aşteptate de chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, de un impresionant sobor de slujitori şi de o mare mulţime de credincioşi. Racla cu sfintele odoare, purtată de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe din Cipru, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Isaia de Tamassos şi Orinis, a binecuvântat mai întâi altarul Catedralei „Naşterea Domnului” din Brăila. În sfântul locaş s-a săvârşit o slujbă de Te Deum, după care a fost depusă pe esplanadă, într-un frumos baldachin, spre închinarea credincioşilor.

În cuvântul de învăţătură rostit pe esplanada catedralei brăilene, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a evidenţiat evlavia poporului român pentru dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana: „Îndeosebi cei trişti, care nu au copii, ştiind că dumnezeieştii Părinţi au primit un copil doar prin intervenţia lui Dumnezeu şi prin stăruitoare rugăciune, ştiind că darul de copii este sfânt şi dumnezeiesc, îi cheamă pe aceştia în ajutor, plâng înaintea lor cu lacrimi şi le cer să-i ajute să aibă copii pe pământ. Iar dacă nu vor fi reuşit să aibă copii pe pământ, se mângâie că ei înşişi rămân copii, copiii dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana! La puntea şi limita dintre părinţii de pe pământ şi cei din ceruri, ne sprijinim pe cruce! Pentru că dincolo de cruce şi dincolo de ajutorul dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana este Învierea, singura realitate care ne ajută să viem!

Vă mulţumim, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, pentru că aţi încălzit inimile şi dragostea noastră faţă de părinţi, că aţi încălzit respectul şi dragostea noastră faţă de familia creştină greu încercată, permanent încercată de ispitele personale, colaterale, locale şi internaţionale!“.

IMG_6653
Pelerini brăileni aşteptând venerarea sfintelor moaşte

Răspunzând la dragostea cu care a fost primit în Arhiepiscopia Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Isaia, Mitropolit de Tamassos şi Orinis a mulţumit şi a arătat: „Sunt foarte recunoscător Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care ne-a binecuvântat ca în aceste zile să putem veni în România. Totodată mulţumim şi Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care, dorind ca eparhia păstorită de dânsul să poată primi din sfinţenia sfintelor moaşte ale dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana, ne-a făcut invitaţia de a veni în România. Prin aceasta înţelegem încă o dată că puntea de legătură reală între popoarele noastre este Mântuitorul Iisus Hristos, iar singurul scop în viaţă, după exemplul sfinţilor, este mântuirea sufletelor noastre!“.

Sfintele moaşte au fost venerate de miile de pelerini brăileni, întreaga noapte, neîntrerupt, până a doua zi, 26 august a.c., spre orele 1100.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, racla cu sfintele odoare a fost ridicată şi purtată în procesiune către Galaţi, oraşul de reşedinţă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, fiind primită cu mare cinstă şi aşezată spre închinare la biserica „Sfânta Ana“ din municipiu. Iată o dublă bucurie şi binecuvântare pentru această parohie, ca să vină ,,acasă” înşişi ocrotitorii ei. În acest sens, pc pr. paroh Ion Jalbă mărturisea: „A fost o emoţie aparte să primim în parohia noastră moaştele Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, cât şi o parte din lemnul Sfintei Cruci, pentru că este o ocazie unică în viaţă să ne atingem de aceste moaşte. Şi aceasta aici, la Galaţi, în biserica ce are chiar acest hram! Toţi credincioşii au participat cu smerenie şi cu bucurie, au stat la rând, s-au închinat cu evlavie pentru sănătatea şi mântuirea lor.”

Procesiunea a fost condusă de către ierarhul Dunării de Jos, care, în cuvântul de învăţătură a evidenţiat rolul familiei creştine în viaţa Bisericii: „Trebuie să ne rugăm dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana să ne apere de toate încercările în familie, în familia Bisericii, în ţara noastră ca o familie şi în toată lumea ca familie, căci dumnezeieştii Părinţi ai Maicii Domnului sunt şi dumnezeieşti Părinţi ai oamenilor lui Dumnezeu, care cred în Dumnezeu şi îşi temeluiesc viaţa cu ajutorul lui Dumnezeu!“.

26 august 2013: Aducerea sfintelor moaşte la Biserica ,,Sf. Ana” din Galaţi
26 august 2013: Aducerea sfintelor moaşte la Biserica ,,Sf. Ana” din Galaţi

Primii care au beneficiat de binecuvântarea Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana au fost copiii ,împreună cu părinţii lor, ei dând astfel mărturia familiei creştine şi în acest secol, tot mai mult încercat de concepţii păgâne şi imorale. Iată ce ne mărturisea un pelerin: „În ziua de 26 august, de sărbătoarea Sfântului Adrian şi soţia sa, Natalia, am avut ocazia de a mă afla la sfintele moaşte ale Sfinţilor Ioachim şi Ana. În această zi am avut, poate, cea mai mare bucurie pe care o poate avea o mamă, deoarece Înaltpreasfinţitul Părinte Casian mi-a binecuvântat pruncul, pe nume Adrian-Cosmin, de numai 2 luni şi trei săptămâni, chiar de ziua numelui său, închinându-l cel dintâi la Sfintele moaşte ale Drepţilor Ioachim şi Ana. Am avut o bucurie pe care nu o pot descrie în cuvinte! Simţeam că înseşi mânile Sfinţilor îmi binecuvintează pruncul şi îl  poartă către inima Maicii Domnului! Îmi voi aminti mereu cu bucurie de această zi frumoasă şi de sentimentele pe care le-am trăit!” (Mihaela Toader).

La fel ca şi la Brăila, şi la Galaţi, pelerinajul a continuat neîntrerupt timp de două zile. În acest timp, în biserica parohială, preoţii municipiului Galaţi, coordonaţi de pc pr. protoiereu Eugen Buruiană, s-au aflat, prin rotaţie, în slujire permanentă.

Deşi sfintele odoare s-au întors, la timpul potrivit, în eparhia natală, acest mare eveniment duhovnicesc pe care l-am trăit cu toţii în aceste zile rămâne adânc încrustat în sufletele noastre. Mărturisim şi noi că Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana sunt părinţii noştri, ai creştinilor, care ne îndrumă spiritual, şi le mulţumim ca nişte fii care încearcă să păzească darul vieţii în familia mare a Bisericii strămoşeşti: „Mulţumesc Preacurată, Bună şi Blândă Maică pentru darul de care m-ai învrednicit de a mă închina şi a atinge fruntea mea tulburată de griji şi gânduri rele şi buzele mele plăsmuitoare de vorbe deşarte şi judecătoare, de racla cu cinstitele Moaşte ale Sfinţilor Tăi Părinţi Ioachim şi Ana!

Doamne, câtă bucurie şi pace au umplut inima mea, atingându-mă, în toată nevrednicia mea, de mâna care te-a ţinut în braţe, Preacurată, te-a pieptănat, te-a alăptat, ţi-a mângâiat obrajii, te-a îmbrăţişat în dureri şi doruri de cer, Te-a condus la Templu. Am sărutat, Doamne, pe mama care a născut pe Maica Domnului! Cât dar, într-o singură sărutare!

Alături, străjuită de braţele drepţilor Părinţi, stătea o părticică din Raiul promis nouă, o părticică din învierea noastră: Lemnul pe care Sângele lui Hristos, Mântuitorul, a curs. M-am atins de el, m-am închinat lui. Doamne, cum de ai venit atât de aproape de un păcătos ca mine? Învredniceşte-mă de naşterea în cer şi dăruieşte-mi puterea jertfei cu IUBIRE!

Toate acestea mi-au inundat inima printr-o singură sărutare. A luminat Duhul Sfânt darurile Sale în mine şi au lăsat să nu mai simt pământul sub picioare şi înlăuntru. Inima mea arde de un continuu început bun, de credinţă şi dragoste. Pentru toate mulţumesc şi aduc slavă Maicii Domnului. Sărut-mâna, Mamă!” (Ana Barbu)

Bucurie duhovnicească, la Galaţi
Bucurie duhovnicească, la Galaţi

Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, trimiteţi binecuvântarea voastră în toate familiile creştineşti şi ne păziţi cu rugăciunile voastre, împreună cu puterea Sfintei Cruci. Amin!

Participant

Grupaj realizat

cu pelerinii-închinători

la Sfintele Moaşte

– Cu ce gânduri aţi venit să vă închinaţi la Sfintele Moaşte şi ce aţi simţit?

– Am venit cu credinţă multă şi mă rog pentru  sănătate şi pace…

– Sunt în etate şi m-am gândit mai mult la sănătate pentru toată lumea şi pace în lume.

– Cu gânduri pentru sănătate, pentru mai bine în viaţă, pentru tot ce iubim mai mult. Avem nevoie de sfinţi în viaţa noastră! Asta este aerul, este viaţa!

– Ne-am rugăm pentru sănătate, pentru bucurie, pentru pace!…

– Cu gânduri bune; să ne dea Domnul pace şi linişte, să putem să ne creştem copiii şi nepoţii şi să fim sănătoşi.

– Am venit cu nepoţelul şi încercăm să-l învăţăm şi pe el să se roage şi să înveţe dreapta credinţă, care ne este de mare folos.

– Am venit să ne închinăm pentru copiii noştri, pentru nepoţii noştri, pentru toate rudeniile.


– Cum vi s-a părut aşteptarea?

– Foarte uşor a trecut timpul, în rugăciune.

– A mers foarte repede.

– Nu mi s-a părut greu. Nu!

– Foarte uşoară

– Foarte puţin am stat. Totul a fost ordonat, frumos!

– Foarte bine. Sunt foarte uşurată la suflet.

– Am avut emoţii, am stat la rând fiecare, a fost ordine, a fost disciplină. A fost foarte frumos!

– Mulţumim lui Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru atâta bucurie care ni se oferă şi doresc sănătate, mântuire Înaltpreasfinţitului şi sfinţiilor dumneavoastră-preoţii care ne-aţi înlesnit să avem aşa bucurie, o dată în viaţă. Bucurie multă vă doresc la toţi!


– Aţi simţit ajutorul din partea sfinţilor?

– Am avut nevoie şi chiar am simţit acest minunat ajutor.

– Cred că da. Dacă ai credinţă, simţi aceasta

– Da, de multe ori. De foarte multe ori.

– Da. Nu mai pot de bucurie. Nu am cuvinte!

Foarte mult!


– Cum ne ajută sfinţii? Credeţi că avem nevoie de sfinţi?

– Avem. De multe ori uităm, dar cum avem necaz, ne rugăm. Ar trebui să ne rugăm la Dumnezeu cu toată dragostea. Avem nevoie tot timpul, mai ales că lumea spune că suntem în criză. Noi trebuie să ne rugăm tot timpul.

– Sfinţii Ioachim şi Ana apără familia din tot sufletul şi tot timpul să ne rugăm la dânşii, sunt bunicii lui Hristos şi părinţii Macii Domnului.

– Mă bucur şi mă mir că după mai bine de de 2000 de ani, aceşti sfinţi au ajuns şi la noi. Este o mare minune!

– Mulţumim lui Dumnezeu. Venim în fiecare an la hramul bisericii parohiei noastre. Ne rugăm  să ne dea Dumnezeu sănătate, ne rugăm pentru copiii noştri, nepoţii noştri. Iar acum şi Sfinţii Ioachim şi Ana se roagă pentru nepoţi, pentru părinţi, pentru noi.


– Credeţi că şi tinerii au înţeles mesajul pe care sfinţii lui Dumnezeu îl transmit?

Mai dificil cu tinerii. Trebuie să fim mai aproape de ei, ca să înţeleagă. Sunt tineri care trebuie să vorbeşti cu ei. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea minte şi înţelepciune!

G.M.