Practica studenţilor teologi la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila

Vizita studenţilor teologi la Penitenciarul din Brăila
Vizita studenţilor teologi la Penitenciarul din Brăila

În perioada 18 martie – 14 iunie 2013, un grup de 11 studenţi de la specializarea Teologie – Asistenţă Socială a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”- Galaţi a efectuat stagiul de practică la nivelul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila.

Rolul serviciilor de probaţiune constă în creşterea gradului de siguranţă în comunitate, promovarea şi punerea în aplicare a pedepselor neprivative de libertate, reducerea riscului de recidivă şi reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracţiuni.

Activitatea de practică a studenţilor s-a desfăşurat cu program săptămânal şi a avut drept scop însuşirea cunoştinţelor teoretice specifice domeniului probaţiunii şi aplicarea acestora în cadrul programului de instruire. Aceasta a presupus parcurgerea a 4 etape referitoare la: cadrul legislativ al sistemului de probaţiune, structura organizatorică a serviciului şi principalele atribuţii ale acestuia (întocmirea referatelor de evaluare la solicitarea organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, pentru învinuiţi sau inculpaţi, minori sau majori; derularea activităţii de supraveghere a persoanelor condamnate menţinute în stare de libertate faţă de care instanţa a impus respectarea anumitor măsuri şi/sau obligaţii; asistarea şi consilierea, la cerere, a persoanelor aflate în supraveghere şi a deţinuţilor propuşi pentru liberare condiţionată din penitenciare/centre de reeducare).

La iniţiativa Serviciului de Probaţiune Brăila, studenţii au avut oportunitatea după finalizarea stagiului de practică, de a vizita Penitenciarul Brăila, cu ocazia evenimentului „Ziua porţilor deschise”, organizat în data de 28 iunie 2013, în ajunul prăznuirii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii penitenciarelor şi a celor întemniţaţi.

La acţiune au participat şi reprezentanţi ai Asociaţiei Femeilor Creştin Ortodoxe – Filiala Brăila, care au oferit pentru persoanele deţinute, obiecte de papetărie.

Iuliana Pascu, Supervizor & Consilier de probaţiune

Ana Gheorghe, Şef serviciu