Sfinţirea picturii bisericii ,,Sfinţii Împăraţi” din parohia Pechea II, judeţul Galaţi

Bucurie duhovnicească la Pechea
Bucurie duhovnicească la Pechea

În Duminica Samarinencei, credincioşii parohiei Pechea II,  Protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi, au participat la sfinţirea picturii bisericii parohiale, cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

După săvârşirea slujbei de sfinţire şi închinarea credincioşilor la icoanele de pe catapeteasmă, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, înconjurat de un ales sobor de preoţi din administraţia eparhială şi din parohiile învecinate.

La slujbă au fost prezenţi mulţi elevi de la şcolile din localitate, înveşmântaţi în tradiţionalul port popular, personalităţi locale – între care şi sportivul de talie mondială, Lucian Bute, fiu al comunei –, oficialităţi, precum şi o mulţime  de credincioşi din parohie şi din localităţile învecinate.

În contextul manifestărilor pastoral-misionare şi social-filantropice prilejuite de cinstirea părinţilor şi copiilor în Duminica dedicată lor, Înaltpreasfinţia Sa oferit unui număr de 15 copii din parohie ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, daruri constând în rechizite şcolare, dulciuri şi iconiţe şi a premiat câştigătorii concursului „Bucuria de a fi creştin“.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a  acordat o serie de diplome şi acte de preţuire care au evidenţiat atât contribuţia autorităţilor locale cât şi jertfelnicia credincioşilor, care au dorit să înfrumuseţeze locaşul de cult, iar preotului paroh Valentin Diaconu i-a fost conferit rangul de iconom.

Evenimentul s-a încheiat cu tradiţionala agapă creştinească, membrii Consiliului şi Comitetului parohial pregătindu-se pentru peste 1.000 de persoane, atât credincioşi participanţi, cât şi persoane bolnave, nedeplasabile, aflate în evidenţele speciale ale parohiei, pentru cele din urmă fiind pregătite pachete cu alimente de primă necesitate, cărţi de rugăciuni şi iconiţe.

*

Primele date despre existenţa acestei localităţi au fost identificate într-un act al recensământului din anul 1774 din Moldova, unde figurau peste 100 de familii. Datorită faptului că dealurile argiloase din jur sunt sărace în ape de suprafaţă, pânza freatică aflându-se la peste 10 metri adâncime, oamenii au dezvoltat vatra satului în lunca pârâului, deşi au fost perma­nent ameninţaţi de inundaţii.

Piatra de temelie a acestui sfânt lăcaş a fost aşezată de căte Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în data de 6 august 1996, iar lucrările de construcţie s-au desfăşurat între anii 1996-2003, prin jertfelnica dărnicie a credicioşilor şi cu sprijinul important al autorităţilor locale, pentru ca în data de 24 august 2003 noul lăcaş să fie sfinţit de către Chiriarhul Dunării de Jos.

În perioada 2006-2010 a fost executat pictura interioară în tehnica „fresco” de pictorul bisericesc bisericesc Jenică Enache din Buzău şi a fost înzestrată la interior cu sfintele odoare, sistem termic, mochetă şi acoperăminte noi, iar la exterior s-a refăcut faţada bisericii.

Pr. Valentin Diaconu