Proiectul programelor eparhiale ce se vor derula în Anul Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În Anul 2010, consacrat Crezului Ortodox şi Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscopia Dunării de Jos va derula o serie de programe cultural-educaţionale, pentru a cinsti aceste două mari repere istorico-teologice ale

Bisericii noastre şi pentru a-i conştientiza pe credincioşi asupra importanţei lor:

– discutarea pe teme privind cunoaşterea şi importanţa Crezului în cadrul catehezelor parohiale;
– tipărirea de broşuri cu textul Crezului, a unor iconiţe cu Sinodul I şi II Ecumenic;
– publicarea unei broşuri momentul istoric al dobândirii Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române;
– organizarea de manifestări la Duminica Sinodului I Ecumenic (16 mai a.c.) cu tema: „Actualitatea Sinoadelor I şi II Ecumenice în viaţa parohiilor”;
– tratarea istoriei Sinodului I Ecumenic şi tâlcuirea Crezului, articol cu articol, precum şi relatarea istoriei dobândirii Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”;
– pelerinajul anual al tinerilor „Buciumeni 2010” va fi dedicat anului Crezului. Editarea pe hârtie specială a Crezului, oferit cu Diplomă specială în anul 2010 tinerilor elevi pelerini;
– activităţi generale ale profesorilor de religie în şcoli, privind anul Crezului şi al Autocefaliei. (Cercurile pedagogice pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2009-2010 şi pe semestrul I al anului şcolar 2010-2011);
– redactarea de studii, articole, disertaţii pe teme în legătură cu Crezul ortodox şi Autocefalia românească, de către elevii Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, precum şi a subiectelor de disertaţie pentru elevii din anii terminali. Realizarea unor icoane sau fresce de către elevii claselor de patrimoniu;
– întocmirea unor studii, de către părinţii profesori ai Departamentului Teologic din cadrul Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie, pe tema Crezului şi Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române;
– trasarea de subiecte de licenţă şi de disertaţie pentru studenţi şi masteranzi, privind Crezul şi Autocefalia, pentru sesiunea 2011;
– volumul al IX-lea din seria „Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos” va fi dedicat Crezului şi Autocefaliei;
– redactarea unei bibliografii pentru preoţi, pe marginea temei anului 2010, şi a unei broşuri cu texte selectate din operele Sfinţilor Părinţi, privind comentarea Crezului;
– organizarea unui Simpozion ştiinţific cu genericul „Crezul Ortodox şi Autocefalia Românească” în luna mai a anului curent;
– organizarea unei expoziţii de icoane şi fotografii, pe tema anului omagial 2010, la Palatul Episcopal.