Agenda Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian

LITURGICEIPS Casian

5 mai Sfintele Paşti – oficiază slujba Canonului Învierii şi Sfânta Liturghie pascală în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi; săvârşeşte, la capela Penitenciarului din Galaţi şi apoi la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Vecerniei speciale, a „celei de-a doua Învieri“, rostind cuvânt de învăţătură.

6 mai – aduce în procesiune, la Catedrala Arhiepiscopală, icoana cu o părticică din  moaştele Sf. Atanasie al III-lea al Constantinopolului şi săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Atanasie al III-lea Patelarie” din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, rostind cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

7 mai – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

9 mai – participă, la biserica ,,Izvorul Tămăduirii“ din Galaţi, la slujba Vecerniei şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

10 maiIzvorul Tămăduirii – săvârşeşte, la biserica ,,Buna Vestire“ (Greacă) din municipiul Brăila, slujba Sfintei Liturghii, precum şi slujba Aghesmei celei mici, rostind cuvânt de învăţătură, cu prilejul sărbătorii Izvorului Tămăduirii.

12 mai – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, urmată de parastasul pentru Arhiepiscopul Antim Nica şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

14 mai – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Spiridon” din Galaţi, slujba Parastasului la împlinirea unui an de la trecerea la cele veşnice a domnului Mircea Chiriac, fost consilier eparhial.

15 mai – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba de Te-Deum, cu ocazia deschiderii lucrărilor Simpozionului ştiinţific internaţional „2013 – Anul omagial al Sf. Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae»”, în prezenţa preoţilor şi a celorlalţi invitaţi de la facultăţi de teologie din ţară, participanţi la acest simpozion.

16 mai – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, în prezenţa preoţilor din întreaga eparhie, participanţi la lucrările Conferinţei pastoral-misionare de primăvară.

17 mai – săvârşeşte, în cadrul Campusului Universitar „Al. I. Cuza“, slujba de sfinţire a troiţei ridicate de ASCOR Galaţi, dedicată atât studenţilor ce locuiesc în acest complex, dar în aceeaşi măsură şi profesorilor şi angajaţilor universităţii.

19 mai – săvârşeşte, la biserica „Sf. Mc. Antim” din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia serbării celui de-al doilea hram al acestui sfânt lăcaş: Sfintele Femei Mironosiţe.

21 maiSfinţii Împăraţi Constantin şi Elena –  participă, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi de membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

26 mai – săvârşeşte slujba de sfinţire a bisericii din Parohia Olăneasca, Protoieria Făurei, judeţul Brăila, urmată de slujba Sfintei Liturghii, rostind cuvânt de învăţătură; acordă rangul de iconom preotului paroh Stan Florinel şi diplome de vrednicie ctitorilor acestui sfânt lăcaş.

27 mai – participă, la Capela Seminarului Teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii şi săvârşeşte slujba de Te-Deum, în prezenţa tuturor elevilor seminarişti, urmate de un cuvânt de învăţătură către elevii absolvenţi ai  claselor a XII-a, secţiile Pastorală şi Patrimoniu, promoţia 2013, care susţin examenul pentru certificarea competenţelor profesionale.

28 mai – binecuvintează, la Seminarul „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, fresca realizată de elevii absolvenţi ai secţiei Patrimoniu.

31 mai – săvârşeşte, la Capela Seminarului Teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, membri ai corpului profesoral, în prezenţa tuturor elevilor seminarişti, urmate de slujba de Te-Deum şi un cuvânt de învăţătură către candidaţii la examenul de admitere şi elevii absolvenţi ai  claselor a XII-a, secţiile Pastorală şi Patrimoniu, promoţia 2013.

SOCIAL – CULTURALE

3 mai – participă, în studiourile Express TV, la emisiunea cu tema „Jertfa şi Învierea Domnului“.

5 maiÎnvierea Domnului – vizitează creştinii şi creştinele privaţi de libertate de la Penitenciarul de maximă siguranţă din municipiul Galaţi; participă, la Centrul pastoral-misionar ,,Sf. Cuv. Ioan Casian” din Galaţi, la concertul de cântări pascale susţinut de Corul de muzică ,,Ortodoxia” şi la tradiţionala întâlnire de Sf. Paşti cu preoţii din municipiul Galaţi.

6 mai – prezidează, la biserica ,,Sf. Atanasie, Patriarhul Constantinopolului” din municipiul Galaţi, etapa pe eparhie a concursului-spectacol „Bucuria de a fi creştin“,  organizat de Patriarhia Română cu prilejul „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena“.

15 mai – participă, la Aula Magna a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, la sesiunea de deschidere a lucrărilor Simpozionului teologic internaţional „2013 – Anul omagial al Sf. Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae»” şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

17 mai – participă la Simpozionul Naţional Studenţesc de la Galaţi dedicat „Anului omagial al Sf. Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae»” şi rosteşte o alocuţiune în cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului; participă, la ediţia a XI-a a Festivalului Muzical Internaţional „Leonard” şi rosteşte o alocuţiune.

18 mai – participă, la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la conferinţa „Documente româneşti la Sfântul Munte Athos. Experienţa unui pelerin-cercetător, la Sfântul Munte”, susţinută de cercetător dr. Florin Marinescu din  Grecia.

27 mai – participă, la invitaţia ÎPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, la manifestările organizate de promoţiile 1973 şi 1983 ale Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău.

28 mai – participă, la Seminarul Teologic ,,Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi, la examenul de atestare a cunoştinţelor teologice, susţinut de elevii anului terminal.

ADMINISTRATIV-SINODALE

16 mai – prezidează,  la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi, lucrările Conferinţei pastoral-misionare de primăvară a preoţilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos, având ca temă de dezbatere: „2013 – Anul omagial al Sf. Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae»”.

20 mai – participă, în Sala ,,Cuv. Ioan Casian” din Palatul Patriarhiei, la şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

21 mai – participă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la ceremonia de premiere a elevilor câştigători ai Concursului „Bucuria de a fi creştin”, organizat de Patriarhia Română în anul 2013.

26 mai – vizitează şantierul bisericii de la parohia Salcia Tudor din Protopopiatul Făurei şi obştea Mănăstirii Măxineni, judeţul Brăila.

27 mai – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

30 mai – participă, la Mănăstirea Măxineni, ctitorită de Matei Basarab, la recepţia lucrărilor de refacere a bisericii vechi a acestui aşezământ monahal, în prezenţa dlui ministru al culturii, dr. Daniel Barbu.

PRIMIRI

15 mai – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe doamna Lidia Stăniloae, fiica părintelui profesor Dumitru Stăniloae.

16 mai – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe ppcc. pr. prof. univ. dr.  Nicolae Necula, pr. prof. dr. Adrian Gabor şi arhid. prof. dr. Ioan Caraza de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, pc. pr. prof. univ. dr. Ioan Vicovan şi pr. prof. dr. Gheorghe Petraru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi,  pc. pr. lect. univ. dr. Lucian Farcaşiu şi conf. univ. dr. Cristinel Ioja de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea“ din Arad, pr. lect. dr. Adrian Ignat de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgovişte, domnul prof. univ. dr. Reinhold Gestrich de la Facultatea de Teologie din Ludwisburg, dl. prof. dr. Florin Marinescu de la Centrul de Studii Neo-elenice de la Atena şi dl dr. Mirel Bănică, cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române.

22 mai – primeşte, la Sala Mare a Centrului Pastoral „Sf. Cuv. Casian” din cadrul Centrului eparhial, pe Excelenţa Sa, dr. Pande Lazarevski, ambasadorul Republicii Macedonia la Bucureşti.

29 mai – primeşte, la Sala „Episcop Chesarie Păunescu” din cadrul Centrului eparhial, 7 tineri teologi, cu viitoarele soţii şi părinţii acestora, pentru acordarea binecuvântării de căsătorie.

30 mai – primeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, un grup de re-prezentanţi ai unor centre universitare din Germania, Spania, S.U.A., China, Camerun şi Malaezia, conduşi de dl prof. Andy Cornel Puşcă de la Universitatea „Danubius” – Galaţi.

Pr. Gelu Aron, secretar eparhial