Proiectul ,,Alege şcoala!” se apropie de final

Aşa după cum aţi putu afla din paginile ediţiei trecute, proiectul ,,Alege şcoala!” se apropie de final.

Vă prezentăm ultimele creaţii ale tinerilor reprezentanţi ai eparhiei noastre la etapa naţională a concursului, care va avea ceremonia de premiere în data de 21 mai 2013, la hramul Catedralei Patriarhale din Bucureşti:

Scrisoare către Dumnezeu

Bunule Doamne,

Nisipul din clepsidra vieţii mele se scurge uşor, ca o pulbere purtată de briza primăverii spre cele mai înalte culmi. Văd cum clipele zboară neobosite-n juru-mi, răpindu-mi cu nepăsare cei mai frumoşi ani, anii copilăriei. Trecut-a mult timp de când nu mi-am mai înălţat ochii, cugetul, mintea, inima şi sufletul spre Tine… şi Te rog să mă ierţi, Doamne, să mă ierţi că în scurta mea existenţă mi-am făcut atât de puţin timp ca să vorbesc cu Tine. Deşi Tu ştii că în orice clipă a vieţii mele Te port în gând, Doamne, şi încerc, pe cât îmi este cu putinţă, a împlini voia Ta şi poruncile Tale.

Tu ştii, Doamne, că viaţa mea a pendulat cu grijă între iubita mea şcoală şi Biserica din Vale. Copilăria, cu vârsta-i zugrăvită-n inocenţă, mi-a fost ocrotită de bătrâna şcoală, de pereţii cu riduri adânci, martori ai atâtor generaţii de copii, de banca mea cu pete proaspete de cerneală în care mă refugiam pentru a deschide în taină Cartea Înţelepciunii, pentru a-mi pecetlui viitorul prin litere răzleţe. Aud şi acum, Doamne, glasul clopotului care urcă spre cele mai înalte căi divine în fiecare zi de sărbătoare, când Biserica din vale prindea viaţă, iar inimile credincioşilor se contopeau în rugăciune, vibrau armonios la citirea Sfintei Evanghelii şi ascultau cu sete de cunoaştere învăţăturile preotului.

Când mă uit în jur, realizez cât de frumoasă este viaţa mea, Doamne, şi-Ţi mulţumesc, Îţi mulţumesc din tot sufletul meu pentru tot ce mi-ai dat: viaţă, părinţi iubitori, o familie mare, care îmi este dreaptă călăuză, dascăli buni şi, nu în ultimul rând, Îţi mulţumesc pentru Biserica Ta, Doamne, care m-a ajutat să devin ceea ce sunt astăzi, care mi-a insuflat valorile morale pentru a deveni un bun creştin.

Rogu-Te, Doamne, să mă ajuţi a-mi ţine izvorul sufletului netulburat de ispitele lumeşti şi să mă fereşti de faptele cele rele şi înjositoare, pentru ca virtuţile să dea rod bun, iar la vremea Judecăţii să fiu asemenea celor cinci fecioare care au aşteptat Mirele cu candelele pregătite.

Cu credinţă, un suflet de copil.

Carmen Buzenche,

Parohia Matca I, Protoieria Tecuci


Părintele meu duhovnicesc

M-am născut într-un sat frumos din Câmpia Bărăganului, cu gos-podari unul şi unul, cu frică de Dumnezeu, care au fost atraşi spre Sfânta Biserică de slujirea luminoasă a părintelui paroh Mihai Cocârlea. Când am intrat prima dată în Casa Domnului a fost atunci când părintele a săvârşit Taina Sfântului Botez şi m-a făcut creştin. Apoi alături de mama veneam la Sfânta Biserică să mă împărtăşesc. Ascultam vrăjit glasul părintelui paroh şi parcă îngerii cântau o dată cu el.

La vârsta de 7 ani, alături de colegii mei, părintele, ca un păstor ce-şi adună oile, ne-a dus în Sfânta Biserică şi, pe rând, ne-a spovedit. Eram curios, speriat,  dar părintele mi-a explicat că în Casa Domnului  toţi suntem bine primiţi şi păziţi de rele şi că toate câte greşim ne vor fi iertate, dacă le mărturisim şi ne căim pentru ele. De atunci, în fiecare  post, îndemnat de părintele duhovnic, mă străduiesc să postesc şi să fac mai multe fapte bune, pentru a primi cum se cuvine Sfânta Împărtăşanie.

Părintele este un om bun, deosebit, care a ştiut întotdeauna să-şi asculte enoriaşii şi pe care i-a sfătuit şi i-a ajutat cât de mult a putut, pentru a-i aduce pe calea cea dreaptă, iar atunci când au greşit, i-a iertat şi i-a iubit mai mult pentru că şi-au recunoscut greşelile. Este un bun gospodar. Alături de consilierii săi şi cu ajutorul bunilor creştini a reuşit să renoveze Sfânta Biserica şi să o pregătească pentru sfinţire, lucrare săvârşită de Arhiepiscopul nostru, Înaltpreasfinţitul Casian al Dunării de Jos. A organizat atât de bine evenimentul, încât şi bunul Dumnezeu Şi-a arătat bucuria, binecuvântând ziua de atunci cu un soare strălucitor. Biserica este acum foarte frumos întreţinută, iar în stânga sa tronează Monumentul eroilor căzuţi la datorie pentru a ne apăra ţara şi credinţa strămoşească, ridicat, şi acesta prin stăruinţa părintelui paroh.

Părintele nostru duhovnicesc a învăţat să fie credincios şi ne-a învăţat şi pe noi să servim Biserica la nevoie. Este un bun slujitor şi orator. Creştinii care vin la Sfânta Liturghie îi ascultă cu luare-aminte predica şi înţeleg mai bine cuvântul lui Dumnezeu.

Pe lângă activitatea pe care o desfăşoară la Sfânta Biserică, părintele este un dascăl exemplar la şcoala din sat, în activităţile căreia se implică cu multă dăruire. A strâns în jurul său elevi din toate clasele primare şi gimnaziale şi a desfăşurat activităţi minunate în cadrul unor proiecte cum ar fi ,,Hristos împărtăşit copiilor”, activităţi menite să-i for-meze pe micii creştini. În fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, care umplu de bucurie inima oricărui creştin, părintele paroh organizează şi conduce corul de colinde, la care participă tineri, bătrâni şi copii, care încântă auzul şi vestesc bucuria Naşterii Mântuitorului.

A devenit astfel un educator şi mentor spiritual pentru câţiva elevi, care au vrut să-şi închine viaţa Mântuitorului, mergând la Seminarul Teologic sau chiar pe Muntele Athos, pentru a se călugări.

În urma atâtor dovezi de iubire faţă de Dumnezeu şi semenii săi, părintele meu duhovnic a devenit un om iubit şi respectat de săteni, pe care încontinuu îi îngrijeşte să crească duhovniceşte. Le arată drumul pe care de-l vor urma, vor dobândi iertare şi mântuire de la Dumnezeu.

Alexandru Racu,

Parohia Surdila-Găiseanca, Protoieria Făurei


Rugăciune către Dumnezeu pentru toţi cei din şcoală

Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce eşti Mântuitorul lumii, Cel Care nu doreşti moartea păcătosului, ci vrei ca toţi să intre în împărăţia Ta, cu umilinţă mă rog Ţie: învaţă-ne pe noi cuvântul adevărului Tău.

Cela ce, copil fiind, ai rămas în Templu pentru a Te ruga şi pentru a învăţa pe bătrânii lui Israel că de la Tine vine toată înţelepciunea şi puterea de a pricepe, învaţă-ne pe noi să ascultăm, ca prin ascultarea noastră, înţelepciunea Ta să se sălăşluiască în noi. Dă-ne har, pace, înţelepciune şi răbdare, ca să putem merge pe calea cea către Tine.

Aşa, Doamne, ţine-ne pe toţi în Biserică sub aripa Ta cea protectoare. Învaţă-ne să-Ţi mulţumim pentru toate binefacerile Tale, căci noi nu ştim să ne rugăm, ci fă-ne vrednici să ne împărtăşim din Trupul Cuvântului Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Emilia-Ileana Anton,

Parohia Mihai Bravu, Protoieria Însurăţei