Copiii din cadrul programului catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor” chemaţi la Concursul-spectacol ,,Bucuria de a fi creştin”

Mărturisirea curată, prin icoană, a credinţei ortodoxe
Mărturisirea curată, prin icoană, a credinţei ortodoxe

Continuând tradiţia concursurilor organizate în anii anteriori: „Crezul meu”, „Botezul meu”, „Copilul în familie”, „Copilul învaţă iubirea lui Hristos”, şi anul acesta, Sectorul Teologic – educaţional al Patriarhiei Române organizează  concursul – spectacol „Bucuria de a fi creştin”, înscris în calendarul activităţilor dedicate „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”.

Potrivit metodologiei de organizare, concursul se adresează copiilor, preoţilor şi profesorilor de religie implicaţi în Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” şi „urmăreşte să fie o mărturie publică a copiilor şi a celor care îi educă, prin care să transmită bucuria vieţii în Hristos şi însemnătatea tradiţiei, a portului popular şi a apartenenţei la Trupul Bisericii bimilenare, a cărei istorie se contopeşte, în ţara noastră, cu cea naţională”, scopul declarat al concursului fiind de a cultiva copiilor din parohii ,,dragostea faţă de ţară şi de Biserica Ortodoxă Română” şi de a-i educa pe copii ,,în sensul respectării valorilor tradiţionale şi al afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale”.

La concurs participă copiii din grupele de cateheză, cu vârsta cuprinsă între 9 şi 15 ani. Un copil poate participa la o singură secţiune a concursului. Din fiecare parohie vor fi selectaţi şi vor participa unul sau mai mulţi copii, la una dintre cele trei secţiuni:

– interpretarea unui cântec religios (preferabil din perioada Triodului ori cea pascală) sau a unui cântec popular;

– recitarea unei poezii religioase sau populare cu caracter patriotic/religios;

– interpretarea unui text literar în proză (popular sau cu caracter religios).

Durata fiecărei reprezentanţii nu va depăşi 5 minute. Toţi participanţii la concurs vor purta costum popular tradiţional, care să reprezinte zona de provenienţă.

Concursul va avea trei etape: pe protopopiate, eparhială şi premierea la faza naţională a câştigătorilor etapelor eparhiale, în data de 21 mai 2013, la Patriarhia Română.

Etapa I, pe protopopiat se va desfăşura în perioada 22 – 26 aprilie a.c. şi va consta în organizarea, la sediul protoieriei, a unui spectacol în care vor evolua copiii selectaţi de la parohii pentru fiecare secţiune în parte. La finalul manifestării vor fi evaluate şi vor fi premiate cele mai bune 3 reprezentaţii la nivel de protopopiat, corespunzătoare celor trei secţiuni ale concursului. Evaluarea se va face de către o comisie numită de protopop şi formată din: responsabilul cu cateheza parohială, un profesor de limba română şi un profesor de religie, care nu fac parte dintre îndrumătorii echipelor concurente. Se vor premia locurile 1, 2 şi 3, de la fiecare secţiune. Primul clasat pe fiecare secţiune se va califica la faza eparhială.

Etapa a II-a, la nivel de eparhie, se va desfăşura în perioada 6 – 12 mai a.c., când se vor desemna câştigătorii pe fiecare secţiune ce vor reprezenta eparhia la sărbătoarea hramului Catedralei Patriarhale.

Pr. Daniel Zlate,  inspector pentru catehezarea tineretului