Expresii ale excelenţei

Tineri merituoşi ai Seminarului Teologic din Galaţi
Tineri merituoşi ai Seminarului Teologic din Galaţi

Ca în atâtea alte rânduri, şi mai recent Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi a avut bucuria reuşitei elevilor săi de la secţia de Patrimoniu, la Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, specializarea Icoană, desfăşurată în acest an la Craiova, la Liceul de Artă „Marin Sorescu”, în perioada 2-6 aprilie.

Olimpiada – concursul naţional suprem la care pot participa elevii-artişti, este o provocare, o ocazie unică de a-şi demonstra şi verifica aptitudinile, o experienţă unică în care întâlnesc adversari pe măsura lor, un loc în care descoperă cu uimire şi alte veleităţi artistice din punct de vedere stilistic, cu care sunt comparaţi şi ierarhizaţi de către cei mai competenţi şi exigenţi profesori din învăţământul universitar. Olimpiada constituie oportunitatea de a-şi asigura, fără examen, un loc la buget în învăţământul superior de artă, în cazul obţinerii premiului I, dar şi încurajarea (în cazul reuşitei) de a continua pe drumul dificil, totodată miraculos, captivant şi admirabil al artei. Tinerii care au reuşit să se evidenţieze în contextul concursului au fost: Ştefan Croitoru din clasa a XI-a Patrimoniu, cu un remarcabil Premiu I, şi Ionuţ Georgian Păun, elev în clasa a XII-a Patrimoniu, care a obţinut cu o frumoasă icoană Menţiunea I.

Elevul Ştefan Croitoru, definit de o neţărmurită dragoste pentru meseria de artist-pictor de icoane, bine ancorată şi justificată de un real talent nativ, dublat de o inteligenţă plastică, de o viteză de lucru rar întâlnită, dar şi de o bună pregătire teologică, fondată pe o vie credinţă ortodoxă s-a departajat net de ceilalţi concurenţi din anul lui printr-o virtuozitate deosebită, prin sensibilitate cromatică și printr-un rafinament desăvârşit al lucrării. Practica asiduă desfăşurată în şantierele de lucru bine alese, ale unor pictori însemnaţi, puterea sa de a înregistra cele mai semnificative expresivităţi plastice, capacitatea de înmagazinare a informaţiilor transmise, i-au dat acel discernământ de care a avut nevoie în alegerea temei. Din mapa sa de izvoade a selectat icoana Sfântului Nectarie, reuşind o rezolvare plastică remarcabilă, într-o armonie clasică de o limpezime de cristal. Performanţa sa a izvorât şi din deplinul acord al temperamentului său artistic cu acest tip de icoană şi cu modalităţile sale stilistice de rezolvare. Paradoxul asocierii unei sobrietăţi a formei cu vioiciunea expansivă a culorilor este unul din „secretele” succesului său artistic. A ţinut cont întru totul şi a valorificat indicaţiile care i-au fost date în timpul pregătirii în vederea olimpiadei. Metodele şi procedeele didactice pe care le folosesc în mod curent la orele de curs (deşablonizarea, intropatia, analiza selectivă, dialogul dirijat, seriozitatea în lucru, încurajarea experimentării, a autodescoperirii etc.), deschiderea către multiple surse de informaţii, altruismul, binele elevului, opus propriului orgoliu artistic, înclin să cred că au influenţat pozitiv acest rezultat al elevului. La fel de constructiv se pare că a funcţionat şi încurajarea de a lucra în echipă, pe şantier efectiv, în vacanţe sau în timpul liber, verificarea, pe cât posibil, a tipurilor de influenţe artistice (unii pictori sunt foşti elevi sau chiar foşti colegi de la Artă Monumentală, cărora le cunosc şi le apreciez valenţele expresive). Premiile celor doi elevi nu vin pe un teren pustiu, ci urmează firesc o evoluţie normală în formaţia lor. Un exemplu concludent ar fi Premiul I al elevului Ştefan Croitoru la Concursul Naţional de icoană de la Gura Humorului, din 2012.

Icoana, dincolo de forme şi culori, este chip al transcendenţei lui Dumnezeu, iar măiestria artistică dusă cât mai departe posibil, nu poate decât să onoreze această sublimă semnificaţie a sa. Excelenţa unui demers artistic este realizabilă numai printr-un strălucitor reflex al puterii divine, iar acest lucru îi bucură șşi îi face fericiţi pe cei din jur. Nu trebuie trecută cu vederea seriozitatea, abnegaţia, tenacitatea, puterea de a-şi sacrifica timpul liber, modestia ieșită din comun, din activitatea didactică a tânărului profesor al elevului olimpic Ionuţ Giorgian Păun, dl Sergiu Manole, aflat la început de carieră.

Premiile obţinute sunt de fapt un corolar al activităţii întregii catedre de arte de la Seminarul Teologic, sunt mărturia vie a unei continuităţi a excelenţei, confirmând valoarea pe care a dobândit-o secţia de Patrimoniu de-a lungul anilor.

Prof. dr. Gabriela Georgescu,

Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei”- Galaţi