Întrunirea consilierilor sociali din cadrul eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul consilierilor sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din ţară
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul consilierilor sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din ţară

În perioada 14-15 martie a.c. a avut loc întrunirea consilierilor de la sectoarele social-filantropice şi misionare ale eparhiilor, eveniment ce s-a desfăşurat în cadrul Centrului Naţional pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” – Bucureşti, având ca temă: „Principiile filantropiei – pricipii ale incluziunii sociale din perspectivă ortodoxă”.

Pc pr. consilier Dorel Moţoc a deschis lucrările acestei întruniri transmitând mai întâi mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, după care a enunţat cele cinci principii ale filantropiei sociale creştin-ortodoxe rostite de către Părintele Patriarh în cadrul Conferinţei pastoral-misionare, cu tema „Misiunea social-filantropică a Bisericii, vocaţie spirituală şi necesitate practică”, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” (3 noiembrie 2011, Palatul Patriarhiei):

1. Lucrarea filantropică a Bisericii este continuarea lucrării filantropice, vindecătoare, sfinţitoare şi mântuitoare a Mântuitorului Iisus Hristos;

2. Filantropia socială nu trebuie despărţită de Liturghia eclesială, întrucât rugăciunea este izvor de iubire smerită şi jertfelnică;

3. Filantropia socială a Bisericii este în primul rând o filantropie pastorală, adică ea are în vedere îndrumarea omului pe calea mântuirii;

4. Lucrarea filantropică-socială ortodoxă are ca izvor de inspiraţie viaţa parohială şi viaţa monahală, deoarece scopul filantropiei sociale este în primul rând cultivarea comuniunii frăţeşti în Biserică şi societate;

5. Cooperarea Bisericii cu diferite asociaţii, fundaţii şi organizaţii umanitare este benefică dacă Biserica nu-şi pierde identitatea sau vocaţia ei pastorală şi sfinţitoare.

În prima parte a sesiunii au fost prezentate de către raportorii desemnaţi dintre consilierii sociali prezenţi, pe cele patru ateliere de lucru, strategiile de acţiune în domeniul social constituite în cadrul proiectului „Forte”, temele comune de acţiune, precum şi obiectivele stategice comune pe termen lung şi mediu.

În acest sens, au fost vizate trei mari direcţii stategice în domeniul social care au în vedere următoarele aspecte: creşterea capacităţii eparhiilor de atragere a resurselor umane şi a managementului voluntarilor, oferirea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale acordate şi identificarea resurselor financiare în perspectiva intensificării activităţilor sociale.

De asemenea, au fost prezentate modulele de cursuri care se adresează personalului angajat al eparhiilor şi unităţilor bisericeşti, neclerical sau personal administrativ, precum şi personalului ONG-urilor, pe care Centrul Naţional de Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” din Bucureşti le va desfăşura până în luna august a.c., potrivit anexei.

În cea de-a două zi, vineri, 15 martie a.c., la lucrările întrunirii au participat pc. pr. Ionuţ-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal. şi pc. pr. Ilie Cornel, consilier social patriarhal, fiind dezbătute următoarele teme cu caracter social:

– importanţa diversificării serviciilor sociale acordate;

– obligativitatea ca fiecare eparhie să aibă un număr minim de servicii sociale acreditate, în concordanţă cu categoriile de beneficiari din Nomencaltorul activităţilor sociale;

– necesitatea manifestării B.O.R. în spaţiul societăţii civile;

– crearea, la nivelul Bisericii Ortodoxe Române a registrului unic al serviciilor sociale;

– promovarea unui site social al Sectorului social al Patriarhiei şi actualizarea lui permanentă prin transmiterea datelor din terioriu cu activităţile desfăşurate, până la data de 15 ale fiecărei luni;

– chemarea reporterilor de la alte trusturi media în vederea cunoaşterii şi promovării şi pe alte canale de ştiri a activităţilor desfăşurate;

– prezentarea de către fiecare consilier social în Studioul „Trinitas TV”, o dată la şapte luni, a acţiunilor sociale reprezentative reflectate la nivelul eparhiilor;

– centralizarea ritmică a datelor privind activităţile sociale parohiale, o dată la trei luni, potrivit unor tabele sintetice pe care Sectorul social al Patriarhiei le va comunica;

– dificultăţile întâmpinate cu privire la promulgarea Legii subvenţiilor care va intra în vigoare începând cu anul 2015, care să înlocuiască actuala lege – 34/1988.

Un moment deosebit în cadrul acestui eveniment a fost întâlnirea cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la Reşedinţa Patriarhală, care a adresat cu acest prilej un cuvânt de îndemn în a continua şi înmulţi activităţile sociale la nivelul tuturor centrelor eparhiale, printr-o intensă colaborare cu sectoarele economice eparhiale, precum şi cu autorităţile administrative locale, pentru susţinerea proiectelor sociale şi ajutorarea persoanelor defavorizate.

Totodată, Preafericirea Sa a arătat că lucrarea filantropică este o continuare a Liturghiei sacramentale, opera filantropică fiind o manifestare a iubirii milostive a lui Hristos, menţionând şi cât de importantă este componenta educaţiei copiilor în spirit creştin.

Pr. Ionel Rotaru, consilier social-misionar