Proiectul ,,Alege şcoala!” se apropie de final

IMG_4103_1Aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, proiectul „Alege şcoala!” s-a aplicat şi în eparhia noastră, începând cu luna octombrie 2010, odată cu desfăşurarea celor două sesiuni de informare, la care au luat parte preoţi din toate cele opt protoierii ale Arhiepiscopiei.

Proiectul „Alege şcoala!” a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, având ca aplicant Fundaţia World Vision şi ca beneficiar Patriarhia Română, practic copiii, preoţii şi comunităţile implicate.

Obiectivul general al proiectului a fost prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi prevenirea delincvenţei juvenile, prin dezvoltarea unor soluţii alternative tip „şcoala de duminică”, necesare asigurării educaţiei de bază şi a motivaţiei pentru educaţie a copiilor din mediul rural şi urban, cu vârste cuprinse între 6 şi 17 ani, iar obiectivele specifice au fost: dezvoltarea unor comportamente şi atitudini pozitive faţă de şcoală şi semeni pentru aceşti copii; asistarea acestora în însuşirea educaţiei morale de bază, în dezvoltarea motivaţiei necesare rămânerii în şcoală prin intermediul participării la activităţi catehetice, la concursuri şi la tabere de creaţie, precum şi formarea specifică a preoţilor şi profesorilor de religie, implicaţi în prevenirea fenomenului de părăsire a şcolii, în vederea dezvoltării deprinderilor de lucru cu copiii şi a aptitudinilor psiho-pedagogice.

În date, situaţia aplicării proiectului „Alege şcoala!” în eparhia noastră, a fost următoarea:

– 182 de preoţi din tot atâtea parohii au participat la sesiunile de informare (două sesiuni) şi la cele de informare (13 sesiuni) desfăşurate la Aşezământul social „Sf. Pantelimon” de la Lacu Sărat, susţinând la parohii minim câte trei cateheze fiecare;

– 1.638 de copii înscrişi în proiect, aleşi pe criteriul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar;

– 546 de copii participanţi gratuit la taberele de creaţie organizate la Mănăstirile Durău şi Buşteni;

– organizarea concursului „Alege şcoala!” pe mai multe etape:

a) etapa parohială cu tema „Şcoala mea”, unde toţi copiii participanţi (1.638) au primit ghiozdane din partea organizatorilor şi rechizite din partea parohiilor,

b) etapa pe protoierii, cu aceeaşi temă, unde 72 de copii au primit premii constând în aparatură electronică (tablete, aparate foto şi mp4 playere) din partea organizatorilor, precum şi icoane şi cărţi din partea eparhiei;

c) etapa eparhială cu tema „Şcoala din pridvorul Bisericii”, unde 9 copii au primit premii constând în aparatură electronică (laptopuri, calculatoare, sisteme audio) – din partea organizatorilor, precum şi Sfânta Scriptură, cărţi de rugăciuni şi revista eparhială „Călăuză ortodoxă” – din partea Arhiepiscopiei;

d) etapa naţională cu tema „În Biserică şi în Şcoală, educaţie pentru Viaţă”, în care cei 9 premianţi de la faza eparhială au trimis lucrările realizate de ei la Patriarhie spre a fi jurizate, premierea având loc în data de 21 mai a.c.

– toţi copiii implicaţi în proiectul „Alege şcoala!” vor rămâne integraţi în proiectul catehetic mai larg „Hristos împărtăşit copiilor”.

Avem încredinţarea că activitatea de catehizare a copiilor, iniţiată şi prin acest program, este o investiţie spirituală pe termen lung, contribuind, prin dimensiunea lui misionară atât de necesară în contextul epocii noastre, la educarea copiilor şi tinerilor. Stă mărturie faptul că niciunul din cei 1.638 de copii implicaţi nu au abandonat şcoala în cei aproape trei ani de dezvoltare a proiectului.

Pr. Daniel Zlate, inspector pentru cateheză parohială