Lucrările Adunării Generale a S.N.F.O.R., filiala Galaţi

Chiriarhul Dunării de Jos participând la lucrările S.N.F.O.R. Galaţi
Chiriarhul Dunării de Jos participând la lucrările S.N.F.O.R. Galaţi

În seara zilei de 5 martie 2013, în conformitate cu prevederile statutare şi legale, a avut loc Adunarea Generală a Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe din România, filiala Galaţi.

Lucrările s-au desfăşurat în sala de conferinţe a Protoieriei Galaţi, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezenţa pc. pr. Ionel Rotaru, consilier pentru probleme social-filantropice în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, a unor preoţi din slujirea socială, precum şi a coordonatorilor de programe ai Comitetelor parohiale din Protoieria Galaţi.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat raportul de activitate şi exerciţiul financiar pe anul 2012 şi au fost formulate o serie de proiecte de activităţi pentru anul 2013 pe cele două coordonate majore: cea educaţională – prin implicarea profesorilor de religie în activităţi comune, şi cea socială – prin implicarea doamnelor din comitetele parohiale.

S.N.F.O.R., filiala Galaţi, a încheiat în anul precedent 18 parteneriate cu diverse instituţii cuprinse în aria de activitate, în scopul asigurării cadrului de conlucrare pe plan religios, cultural şi social-filantropic, pentru desfăşurarea unor programe şi acţiuni comune care să contribuie la creşterea calităţii serviciilor sociale; a acordat burse unui număr de 4 studenţi şi 8 elevi proveniţi din familii aflate în risc social şi a organizat mai multe conferinţe.

Un moment deosebit l-a constituit participarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la lucrările Adunării Generale, care, în cuvântul de învăţătură i-a evocat pe cei care au activat odinioară în cadrul acestei asociaţii, de la înfiinţarea ei şi până la desfiinţarea în anul 1948, îndemnând la o permanentă grijă a celor ce fac parte astăzi din această organizaţie de a avea o mare grijă în a continua programele de odinioară în cadrul familiei creştine, în şcoli şi aşezăminte sociale ale Bisericii şi Statului.

De asemenea, în cadrul întâlnirii, s-au mai propus spre realizare următoarele aspecte:

– publicarea unei monografii a S.N.F.O.R.- Galaţi, care să cuprindă activitatea desfăşurată de această asociaţie, date referitoare la membrii fondatori sau personalităţile care au făcut parte din ea, precum şi abordarea problemei patrimoniului, printr-o cercetare amănunţită a documentelor de arhivă, cu sprijinul unor avocaţi ai asociaţiei care ofere lămuriri în această privinţă;

– invitarea la Galaţi, într-un cadru festiv determinat de un eveniment al S.N.F.O.R., a doamnelor Iulia Scutaru, Maria Popescu şi Suzana Blănaru Catelli, foste membre ale asociaţiei, care să evoce prin mărturiile lor ceea ce reprezenta această organizaţie înainte de desfiinţarea ei.

La final, toţi cei prezenţi au primit mici daruri constând în iconiţe, cărţi de rugăciuni pentru bolnavi şi broşura „Taina Sfântului Maslu“, editate de Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Pr. Ionel  Rotaru, consilier social-misionar